Veda a technika

Umelá inteligencia od spoločnosti OpenAI strčí do vrecka Siri, Alexu aj Google

  • 26 decembra, 2022
  • 5 min read
Umelá inteligencia od spoločnosti OpenAI strčí do vrecka Siri, Alexu aj Google

Za posledné dekády sme dosiahli niekoľko kľúčových míľnikov v oblasti technológií. Od príchodu osobných počítačov, internetu, mobilných telefónov (smartphonov) až po rozvoj umelej inteligencie.

Doposiaľ sme boli zvyknutí na hlasových asistentov, ktorí za nás vypínali alebo zapínali svetlá, hudbu či spotrebiče. Ak sme sa opýtali na jednoduché otázky, zväčša sme dostali aj relevantnú strohú odpoveď alebo aspoň link. Nehovoriac o tom, že na to, aby sme získali spätnú väzbu sme museli ovládať jazyk, ktorému umelá inteligencia rozumie. V opačnom prípade bola funkcia zbytočná.

Chatboti však nie sú žiadnou novinkou, existujú už niekoľko desaťročí. Pomerne bežným javom je telefonický rozhovor s chatbotom alebo automatická odozva, keď píšeme nejakej firme na podporu (support). Chatbot nás následne na základe nejakej štruktúry otázok a odpovedí prepojí na operátora.

 

Softvér ChatGPT 

Kalifornská spoločnosť OpenAI sprístupnila verejnosti na konci novembra softvér ChatGPT, ktorý je schopný porozumieť a odpovedať na otázky v mnohých jazykoch, ako je napríklad angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, ale aj slovenčina a mnoho ďalších.

Umelá inteligencia je schopná sa učiť sama, pomocou množstva dát, ktoré sú k dispozícii na internete (odborné články, knihy, texty od ľudí, rozhovory a podobne). Môže vykonávať rôzne úlohy, ako je generovanie textu, odpovedanie na otázky alebo tvorba rozhovorov. Dokáže odpovedať na všetky druhy otázok, vrátane písania počítačových programov alebo riešenia fyzikálnych či matematických problémov.

Rozdiel medzi obyčajným chatbotom a ChatGPT je ten, že chatbotom funguje na základe nejakej štruktúry informácií. Generuje odpovede, ktoré mu zadal programátor. ChatGPT generuje odpovede na základe informácií, ktoré sú zverejnené na internete. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Umelej inteligencií môžeme položiť napríklad encyklopedické otázky „Vysvetlenie Newtonových pohybových zákonov“ alebo ju môžeme požiadať o to, aby nám napísala báseň, esej, odborný text. Všetko urobí. Avšak jej súčasná vedomostná základňa končí v roku 2021, takže niektoré dopyty po informáciách a vyhľadávania sú zbytočné. Keďže chatbot nie je schopný kritického myslenia, tak sa niekedy môže stať, že konšpirácie a dezinformácie prezentuje ako fakt.

 

Inzercia

Na čo sa pýtať nemôžeme?

Chatbot nám nebude odpovedať na otázky, ktoré sú diskriminačné, urážlivé alebo nevhodné. To zahŕňa otázky, ktoré sú rasistické, sexistické, homofóbne, transfóbne alebo inak diskriminačné alebo nenávistné.

„Je dôležité mať na pamäti, že ako veľký jazykový model som tu na to, aby som pomáhal ľuďom získať odpovede na ich otázky a riešiť ich problémy. Neposkytujem rady alebo podporu pre nevhodné, neetické alebo nelegálne aktivity a nemôžem odpovedať na takéto otázky,“ napísal chatbot

Mohol by ChatGPT nahradiť ľudí?

Po tom, ako verejnosť „objavila“ ChatGPT sa vynorili špekulácie o tom, že niektoré profesie by mohli zaniknúť. Ohrození sa cítia byť pedagógovia, keďže umelá inteligencia dokáže tému vysvetliť, vyriešiť matematické príklady a dokonca aj nájsť chybu v postupe.

Rovnako sú na tom programátori, umelá inteligencia dokáže vymyslieť rôzne kódy, nájsť v nich chybu a následne kód vylepšiť.

Ďalšími v poradí sú aj novinári. Umelá inteligencia má širokú slovnú zásobu. Vie písať rôzne texty/články na mimoriadne vysokej úrovni. V súčasnej fáze však chatbotovi chýbajú schopnosti kritického myslenia alebo etického rozhodovania, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú žurnalistiku. Najmä teda v angličtine, pretože je to jazyk vývojárov, na nej si dali záležať.

Je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti môže chatbot vytlačiť z trhu klasické prehliadače, pretože ľudia budú uprednostňovať rýchlejší prístup k informáciám. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

V súčasnosti sa diktuje o tom, či ChatGPT vytlačí tradičné webové prehliadače. Výhodou používania umelej inteligencie je, že dostane odpovede badateľne rýchlejšie a bez „námahy“. Ak používame prehliadače, tak nám vyhľadávanie, získanie a filtrovanie údajov zaberá značne viac času. Treba mať však na mysli aj to, že informácie, ktoré nám poskytne ChatGPT by sme mali overiť predtým, ako ich niekde použijeme.

 

Je umelá inteligencia ChatGPT zadarmo?

V zatiaľ je chatbot zadarmo, teda nemusíte nič platiť.  Predtým, ako ho začnete používať sa však musíte registrovať prostredníctvom e-mailu a telefónneho čísla. Sam Altman generálny riaditeľ spoločnosti OpenAI však varoval, že v určitom bode budú musieť program speňažiť, ale zatiaľ je voľne dostupný každému.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings