Šetrenie vody

Svetový deň vody: 22. marec je deň oslavy vody, vážime si ju dostatočne?

Naša planéta je síce zložená zo 70 % vody, no pitná voda, ku ktorej sa vieme dostať tvorí len cca 1,2 %. Preto by sme si vodu mali vážiť a neplytvať ňou
Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva bezplatné orientačné analýzy vody z vašich studní

Dňa 22. marca svet každoročne oslavuje Svetový Deň Vody. Oslavujeme ho najmä preto, aby sme upriamili pozornosť na to, aký má voda pre nás obrovský význam. Voda je zdroj života, najmä tá pitná a to, že ju máme vôbec nie je samozrejmosť. Musíme si ju vážiť a nemali by sme ňou plytvať. Tento deň poskytuje príležitosť na reflexiu nad výzvami, ktorým čelíme voči vode, a podnecuje k akciám, ktoré by mali byť prijaté na ochranu a správne využívanie tohto vzácneho zdroja.

História Svetového dňa vody

Slovenská agentúra životného prostredia uvádza, že história Svetového dňa vody siaha do roku 1992, keď konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať význam a dôležitosť vody na medzinárodnej úrovni. Valné zhromaždenie OSN na túto výzvu reagovalo a vyhlásilo 22. marec 1993 za prvý Svetový deň vody.

Voda za mier

Portál Veda na dosah uvádza, že agentúra OSN UN-WATER každý rok udáva tému Svetového dňa vody, ktorá zodpovedá súčasnej alebo budúcej výzve v tejto oblasti. Tohtoročná téma je v súvislosti s aktuálnymi udalosťami vo svete: Voda za mier (Water for peace).

Nedostatok vody

Portál CNN uvádza, že štvrtina celosvetovej populácie čelí extrémnemu nedostatku vody. Očakáva sa, že do roku 2050 tento problém zasiahne ďalšiu miliardu ľudí. Najhoršie postihnutými regiónmi sveta sú Blízky východ a severná Afrika, kde je až 83 % ľudí vystavených extrémne nedostatku vody.

Tento deficit znamená, že krajiny využívajú takmer všetku vodu, ktorú majú k dispozícii (80 %) a sú preto viac ohrozené v období sucha. Nebezpečenstvu ich môže vystaviť aj krátkodobé sucho. Až 25 krajín, ktoré predstavujú 25 % populácie, každoročne zažíva problémy s nedostatkom vody. Medzi najviac postihnuté krajiny patrí najmä Bahrajn, Kuvajt, Cyprus, Libanon a Omán. Portál Euronews uvádza, že sa na tomto zozname objavujú aj dve európske krajiny: Belgicko (18. miesto) a Grécko (19. miesto).

Nedostatok pitnej vody

To, že si môžeme kedykoľvek načapovať pitnú vodu z kohútika je naozaj veľké šťastie, ktoré iný nemajú. Práve preto sa vode hovorí aj modré zlato.

Portál Veda na dosah uvádza, že podľa najnovšej analýzy organizácie UNICEF trpí nedostatkom pitnej vody každé tretie dieťa.

UNICEF je jednou z najvýznamnejších humanitárnych organizácií na svete, ktorá pomáha deťom v núdzi už od roku 1946. Vo viac než 190-tich krajinách sveta zabezpečuje deťom prístup k pitnej vode, zabezpečuje pre ne jedlo, strechu nad hlavou, vzdelanie, lieky a každodennú hygienu. Pôsobí najmä v krízových regiónoch, kde prebiehajú napríklad vojnové konflikty, prírodné katastrofy, alebo humanitárne a ekonomické krízy. UNICEF v roku 1965 získal Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov a za propagáciu bratstva medzi všetkými národmi sveta.

Inzercia

Portál Veda na dosah ďalej uvádza, že v dôsledku nedostatku vody žije na svete 739 miliónov detí v ohrození a bez pitnej vody. Najviac ohrozené sú práve deti z afrických krajín, medzi ktoré patrí napríklad Benin, Čad, Pobrežie Slonoviny, Guinea, Mali, Niger, Nigéria či Somálsko. V oblastiach, v ktorých prebiehajú ozbrojené vojnové konflikty zomiera trikrát viac detí na akútne hnačkovité ochorenia spôsobené nevyhrocujúcou vodou, než na priame dôsledky bojov.

Irónia života: A my sa aj tak umývame a splachujeme pitnou vodou…

Ako šetriť vodu?

Portál Čistá voda uvádza, že naša planéta síce je zložená zo 70 % vody, no pitná voda, ku ktorej sa vieme dostať tvorí len cca 1,2 %. Preto by sme si vodu mali vážiť a neplytvať ňou. Tu je pár jednoduchých tipov, ako šetriť vodu vo vašej domácnosti:

  • Sprcha alebo vaňa? Odpoveď je snáď jasná, pri napúšťaní vane sa minie približne 150 litrov vody, pri sprchovaní je to cca 50 – 60 litrov;
  • Umývanie zubov pri pustenej vode? Žiadny efekt, len plytvanie vodou. Takto sa minie 12 – 15 litrov vody úplne zbytočne. Podobne to platí aj pri umývaní rúk či riadu;
  • Poloprázdna práčka? Zapnite ju radšej až keď je plná. Ušetríte veľa vody a aj váš čas pri vešaní bielizne;
  • Čo s odstátou vodou? Ak vám zostala voda naspodku fľaše, z výletu či tá prevarená v kanvici, nevylievajte ju. Môžete ňou napríklad zaliať kvety, alebo opláchnuť špinavý riad;
  • Ako polievať záhradu? Pomôže dažďová voda. Pre vašu záhradu je oveľa lepšia ako chlórová z kohútika, a zároveň lepšia aj pre vašu peňaženku;
  • Šetrné splachovanie a sprchovanie: zaobstarajte si šetrné splachovacie zariadenie, ktoré dokáže ušetriť až 50 % spotreby vody. To isté platí aj pre sprchovanie, kde si môžete kúpiť vodovodný kohútik, ktorý zníži spotrebu vody a zároveň zachytáva nečistoty. Zariadenie má za úlohu vytvárať silnejší prúd vody, ktorý má zároveň nižší prietok, teda sa dá povedať, že spotreba vody klesla, ale efekt má stále rovnaký.

Vodu, ktorú nevypijete na tréningu, môžete ešte použiť. ZDROJ: Pexels.com

Otestujte svoju vodu

Pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva bezplatné orientačné analýzy vody z vašich studní. Sledovať budú najmä dusičnany a tvrdosť vody. Práve dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode. Zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné najmä pre deti. Kvalita vody sa sleduje najmä z fyzikálneho, chemického, mikrobiologického a biologického hľadiska.

Pokračujte na ďalší príspevok »