TOP články redakcie Zdravie

Nie si dostatočne chudá! – Ako uniknúť škodlivým vplyvom sociálnych sietí?

  • 28 apríla, 2022
  • 4 min read
Nie si dostatočne chudá! – Ako uniknúť škodlivým vplyvom sociálnych sietí?

Sociálne siete sú toxické. Psychológovia si to už dlho uvedomujú. Všimli si, že mladí ľudia sú čoraz úzkostlivejší a narcistickejší. Spočiatku tieto trendy pripisovali životu v novodobej spoločnosti. V spoločnosti, ktorá je vysoko súťaživá, v ktorej sú mladí ľudia neustále hodnotení, či už ako študenti, športovci alebo potenciálni partneri. Keď sa k tomuto spôsobu pridá aj nevhodný obsah na sociálnych sieťach vzniká naozajstný problém.

Skinny Enough (Dostatoče chudá)

Sociálnymi sieťami sa šíria nebezpečné trendy. Či už ide o nadmerné užívanie voľnopredajných liekov, pokusy o samovraždu alebo nereálne challenge. Z Ázie prichádza fenomén, v ktorom ženy porovnávajú svoj pás s listom papiera A4. Ak je žena širšia, znamená to, že nie je dostatočne chudá. Ďalším z mnohých takýchto skúšok je aj to, že sa ženy snažia obopnúť svoj pás oboma rukami. Ak sa im to podarí, svedčí to o ich štíhlej línii a príťažlivosti. Podobné skúšky síce zaznamenávajú obrovský úspech na poli sociálnych médii, ale majú ďaleko od zdravého fyzického aj duševného zdravia.

Ako vzniká sociálny challenge, a prečo sa tak rýchlo šíri?

Strýko Google ponúka mnoho návodov. Jedným z nich je aj návod, ako vytvoriť úspešný sociálny challenge (skúšku). A na tomto príklade je aj vidno, prečo sa tak rýchlo šíri medzi mladými ľudmi.

INZERCIA

Ako si vytvoriť vlastnú výzvu na Instagrame?

  1. Spojte sa s inými instagramermi.
  2. Vyberte si dobrý hashtag(označenie-pomenovanie) pre svoju výzvu.
  3. Udržujte svoje výzvy jednoduché.
  4. Vyberte si zvládnuteľnú dĺžku trvania výzvy, aby ste nestratili pozornosť divákov.
  5. Pred jej začiatkom priamo vyzvite ľudí (pozvite priateľov), aby sa k nej pripojili.
  6. Komunikujte s účastníkmi výzvy.
  7. Urobte rekapituláciu svojej výzvy na ďaľsej sociálnej sieti.

 

Poruchy príjmu potravy

Sociálne média sú s poruchami duševného zdravia prepojené znepokojujúcim spôsobom. Interný výskum spoločnosti Facebook zistil, že obsah Instagramu okrem zvýšenia samovražedných myšlienok podporuje u svojich používateľov aj sklony k rozvinutiu porúch príjmu potravy. Poruchy príjmu potravy často zahŕňajú nerealisticky štíhly ideál telesnej príťažlivosti, ktorý sa šíri na upravených, vyretušovaných a vyphotoshopovaných obrázkoch sociálnych médií.

 

Fotografie a videá na sociálnych sieťach sú zámerne upravené tak, aby zveličovali štíhlosť subjektu.

Sociálne média a siete: Falošný život

Okrem porúch príjmu potravy, ako sú anorexia a bulímia, ktoré postihujú najmä mladé ženy, je mnoho mladých mužov posadnutých zväčšovaním objemu svojho tela. Táto novodobá posadnutosť sa označuje ako bigorexia a upozorňuje na potenciálne vážne zdravotné následky užívania anabolických steroidov a veľkého množstva výživových doplnkov. Obavy o svoj telesný vzhľad (Body Image) sú len jedným z prvkov rizík, ktoré pre mladých ľudí predstavuje neobmedzená aktivita na internete.

 

Strata záujmu o reálny svet

Záujem o vlastný vzhľad je normálny a zdravý. Ak si však mladí ľudia vypestujú pohlcujúcu posadnutosť úpravou svojho fyzického vzhľadu, väčšinou strácajú záujem o ostatné oblasti svojho života.

Pre mnohých dospievajúcich je zapojenie sa do školského športu zdravou aktivitou, ktorá ich zbavuje problémov so sebavedomím a dodáva im pocit sebadôvery. Bohužiaľ, mnohým ľuďom chýba záujem o súťažný šport. Našťastie existuje nekonečný zoznam konštruktívnych aktivít, prostredníctvom ktorých si mladí ľudia môžu rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie, ktoré prispievajú k stabilnému pocitu vlastnej hodnoty.

Okrem kreatívneho umenia, ako je spev, hra na hudobný nástroj, maľovanie alebo herectvo, existuje množstvo remeselných zručností, ktoré môžu viesť k celoživotným koníčkom alebo dokonca k platenej kariére.

chudá
Športové aktivity nám dodávajú pocit sebaistoty, sebahodnoty a spolupatričnosti. (Ilustračná foto: Vince Fleming)

Práve zvyšovaním pocitu sebahodnoty z praktizovania konštruktívnych aktivít sa môžu mladí ľudia vymaniť spod nadvlády toxických trendov a žiť šťastnejší život.

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings