Deti, výchova

Chcete mať šikovné deti a uľahčiť im učenie? Odborníci tvrdia, že tieto rituály významne ovplyvnia ich budúcnosť

Pesničky a riekanky sú pre deti kľúčové, zistili vedci. Majú zásadný význam pri učení jazyka.
Začať by sme mali už počas tehotenstva.
Vydané 12. decembra 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , ,

Pesničky a riekanky neslúžia iba na pobavenie detí. Odborníci zistili, že majú zásadný význam v učení jazyka. Pre deti je pritom dôležité hlavne stúpanie a klesanie tónu a meniaci sa dôraz na rôzne slabiky v reči.

Vedci z britskej Cambridgeskej univerzity a Trinity College z Írska odkázali všetkým rodičom, aby deťom spievali čo najskôr, ideálne je začať ešte pred ich narodením. Má to podľa nich významný vplyv na ich porozumenie jazyku. Ten sa totiž učí najskôr pomocou rytmu a tónu než cez jednotlivé zvuky.

Predtým si vedci mysleli, že sa dojčatá učia len malé zvukové jednotky a tie si skladajú dohromady, z čoho potom vznikajú slová. Kľúčom k učeniu sa jazyka ale podľa nových poznatkov nie sú fonetické informácie (najmenšie zvukové prvky reči), ktoré sa deti učia vo forme abecedy, ale rytmus slov.

Pesničky a riekanky majú na vývoj rečí u detí veľký vplyv a môžu im pomôcť! Zdroj: unsplash.com

Spievanie ako základ reči

Podľa odborníkov z Cambridge a Trinity College v Írsku začínajú deti spracovávať fonetické informácie až vo veku sedem mesiacov. A to napriek tomu, že väčšina dojčiat dokáže rozpoznať niektoré známe slová, ako napríklad fľaša.

„Odvtedy sa jednotlivé zvuky reči pridávajú stále veľmi pomaly, príliš pomaly na to, aby sa z nich vytvoril základ jazyka. Domnievame sa, že informácie o rytme reči sú skrytým spojivom, na ktorom je založený vývoj dobre fungujúceho jazykového systému,“ povedala pre denník The Guardian neurologička a autorka štúdie Usha Goswami.

INZERCIA

Odborníci v štúdii publikovanej v časopise Nature Communications skúmali schopnosť detí spracovávať fonetické informácie počas prvého roku života. Študovali päťdesiat dojčiat vo veku štyroch, siedmich a jedenástich mesiacov. Nechali ich pozerať na video, na ktorom im učiteľka spievala osemnásť piesní a pri tom pomocou špeciálnych čiapok zaznamenávali ich mozgovú aktivitu. Zameriavali sa pritom na to, ako dojčatá kódujú jednotlivé informácie.

Riekanky aj pesničky sú dôležité

Fonetické kódovanie sa u detí objavovalo postupne, počnúc hláskami vydávanými hornými zubami, napríklad „d“ a prúdením vzduchu nosom, napríklad „m“. Rytmické informácie používajú dojčatá na vytvorenie pomyselnej kostry, na ktorú pridávajú počúvané fonetické informácie.

Môžu sa napríklad naučiť, že niektoré slová v angličtine majú podľa rytmického vzorca dôraz na prvé slabiky. Tým lepšie v prirodzenej reči odhadnú, kde jedno slovo končí a druhé začína. Deťom pomáha aj to, že rytmus slov, na rozdiel od fonetických informácií, je počuť aj v maternici.

Vedkyňa rodičom odporučila, aby na svoje deti čo najviac hovorili a spievali im. Na výsledok reči majú vplyv aj riekanky. Podľa portálu ScienceDaily sú vraj ľudia biologicky naprogramovaní, aby rytmickú štruktúru slov pri rozprávaní zdôrazňovali. „Rytmus je univerzálnym aspektom každého jazyka. Všetky deti sú mu vystavené,“ zdôraznila Goswami. Hlavným záverom štúdie zameranej na súvislosť jazyka s dyslexiou a vývojovými poruchami je, že individuálne rozdiely v schopnostiach detí učiť sa jazyk môžu mať pôvod v rytmickom chápaní.

Vedkyňa rodičom odporučila, aby na svoje deti čo najviac hovorili a spievali im. Zdroj: unsplash.com

Učenie začína už v maternici

Dieťa sa ešte pred narodením podľa vedcov naučí vďaka počúvaniu zvukov zvonku pomerne veľa vecí. V maternici sa tiež učia rôzne informácie o svojom rodnom jazyku. Bábätká totiž bezpečne spoznajú, či na ne niekto hovorí ich rodnou rečou, alebo cudzou. Zistilo sa napríklad, že ich mozog pozná rodný jazyk, pokiaľ sa prehrá spätne, u cudzieho jazyka to ale nespozná.

Odborníci zistili už skôr, že rozprávanie dospelých na deti v ich ranom veku môže prispievať k utváraniu štruktúry ich mozgu. Objavili súvislosť medzi hladinou myelínu (tuková hmota obaľujúca nervové vlákna) u dojčiat a rečí ich rodičov. Rovnako ako v predchádzajúcich štúdiách zdôraznili, aké je rozprávanie na deti dôležité a že by sa na to nemalo zabúdať.

Ak ste aj vy intuitívne čítali svojim deťom aspoň krátke rozprávky na dobrú noc takmer od narodenia, urobili ste tú najlepšiu vec! Aj keď nám takéto malé bábätká ešte nemôžu rozumieť, je to dôležité pre rozvoj ich reči. Pri vašom čítaní sa učia nasmerovať pozornosť smerom k vám, počúvajú a rozlišujú rôzne odtiene hlasu a neskôr začnú aj vďaka tomu rozlišovať emócie a naučia sa lepšie chápať význam slov.

Pokračujte na ďalší príspevok »