Čítanie na 4 min.

Búrlivá história Kuby


Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0

Kuba, karibský ostrov plný života a kultúry, má bohatú históriu, ktorá siaha hlboko do čias pred príchodom európskych dobyvateľov.

Pred príchodom Európanov na Kubu, ju obývali rôzne indiánske kmene.

Prví obyvatelia Kuby, známi ako Guanahatabey, žili na ostrove už tisíce rokov.

Ďalšie skupiny pôvodných obyvateľov tvorili Tainovia a Siboneyovia. Tainovia boli najpočetnejšou skupinou a mali rozvinutú spoločnosť.

Pestovali kukuricu, fazuľu a tabak. Boli aj šikovnými remeselníkmi a ich výrobky sa preslávili v celej oblasti.

Od objavenia Kuby španielskym dobyvateľom Krištofom Kolumbom v roku 1492 až po súčasnosť, kubánska história bola poznačená kolonizáciou, bojom za nezávislosť a revolúciami.

Ostrov bol postupne kolonizovaný Španielmi a slúžil ako dôležitý prístav pre španielske obchodné trasy medzi Európou a Amerikou.

Domorodé skupiny, ktoré obývali ostrov boli čoskoro odstránené alebo zomreli v dôsledku chorôb a šoku z dobytia.

Vplyv domorodých skupín na následnú kubánsku spoločnosť bol teda obmedzený a prevládala španielska kultúra, inštitúcie, jazyk a náboženstvo.

Na Kube bolo vybudovaných niekoľko veľkých prístavov, ktoré slúžili na prepravu tovarov do Španielska a ďalších kolónií.

Kuba sa stala významným producentom cukru a tabaku.

Plantáže cukrovej trstiny, ktoré vyžadovali veľké množstvo pracovnej sily, viedli k zvýšenému importu otrokov zo západnej Afriky.

Rast Spojených štátov ako nezávislého národa, kolaps Haiti ako kolónie produkujúcej cukor, španielska ochranná politika a vynaliezavosť kubánskej kreolskej obchodnej triedy, to všetko sa skombinovalo, a vyvolalo cukrovú revolúciu na ostrove.

Za pár rokov sa Kuba zmenila z ospalého, nedôležitého ostrova na najväčšieho producenta cukru na svete.

Otroci prichádzali v čoraz väčšom počte, cukor nahradil tabak, poľnohospodárstvo a dobytok sa stali ekonomickými piliermi, prosperita nahradila chudobu a pozornosť Španielska nahradila zanedbávanie.

Zatiaľ čo väčšina Latinskej Ameriky sa rozišla so Španielskom, Kuba zostala lojálna.

 

Od objavenia Kuby španielskym dobyvateľom Krištofom Kolumbom v roku 1492 až po súčasnosť, kubánska história bola poznačená kolonizáciou, bojom za nezávislosť a revolúciami. Zdroj: ik-ptz.ru

 

Povstanie proti vláde

V 19. storočí sa na Kube začalo rozvíjať nacionalistická hnutie za nezávislosť.

V roku 1868 vypuklo prvé kubánske povstanie proti španielskej nadvláde.

Neskôr, v roku 1898 vypukla španielsko-americká vojna, v ktorej Spojené štáty Americké prišli Kube na pomoc.

Po skončení vojny bola Kuba formálne nezávislá, ale stala sa protektorátom Spojených štátov.

Po vzniku republiky sa Kuba stala cieľom zahraničných investorov, najmä Američanov, ktorí získali kontrolu nad kubánskou ekonomikou a politikou.

 

Revolúcia a Fidel Castro

To vyvolalo nespokojnosť medzi kubánskymi občanmi a viedlo k vypuknutiu kubánskej revolúcie v roku 1953, ktorú viedol Fidel Castro.

Táto revolúcia mala za cieľ zbaviť Kubu amerického vplyvu a zaviesť socialistický režim.

Revolučné sily viedli povstanie proti diktátorovi Fulgenciovi Batistovi a nakoniec prevzali moc v roku 1959.

Castro sa stal premiérom Kuby a začal realizovať socialistické reformy, vrátane znárodnenia priemyslu a pôdy.

Jeho režim sa stal autoritatívnym, obmedzoval slobodu prejavu a politické práva občanov.

V roku 1961 sa medzi Kubou a Spojenými štátmi odohrala slávna invázia v Zálive svíň, ktorá mala za cieľ zvrhnúť Castrovo vedenie.

Invázia však zlyhala a posilnila Castrovu moc.

 

Fidel Castro. Zdroj: hnonline.sk

 

Táto udalosť ešte viac zhoršila vzťahy medzi Kubou a Spojenými štátmi, čo viedlo k obchodnému a diplomatickému embargu, ktoré trvá dodnes.

Po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991, ktorý bol dlhodobým spojencom Kuby, krajina prešla ťažkou hospodárskou krízou.

Napriek tomu si kubánsky režim udržuje pevnú kontrolu nad politickým systémom a obmedzovaním ľudských práv.

Po Fidelovej smrti v roku 2016 prevzal moc jeho brat Raúl Castro a postupne začal vykonávať určité hospodárske reformy.

V posledných rokoch došlo na Kube k niekoľkým malým reformám, ako je povolenie súkromného podnikania a uvoľnenie cestovných obmedzení.

V roku 2018 bol Raúl Castro nahradený Miguelom Díaz-Canelom, ktorý sa stal novým prezidentom Kuby.

Avšak, aj napriek niektorým zmenám, zostáva Kuba v podstate socialistickou krajinou so silným vplyvom štátnej kontroly.

 

Ako hodnotíte tento príspevok?

Priemerné hodnotenie 0 / 5. 0