Ľudia

Mnoho mladých pracovníkov pociťuje veľké vyhorenie. Ide o daň za prepracovanosť a nedostatočne finančné ohodnotenie

  • 5 mája, 2023
  • 5 min read
Mnoho mladých pracovníkov pociťuje veľké vyhorenie. Ide o daň za prepracovanosť a nedostatočne finančné ohodnotenie

Mnoho zamestnancov je vystavených vysokým nárokom zo strany zamestnávateľa. Syndróm vyhorenia netrápi len staršie generácie, výnimku netvorí ani pracujúca generácia Z, či dokonca študenti.

Síce ešte donedávna išlo o tému, ktorá bola relatívne tabu, v súčasnosti v spoločnosti čoraz viac rezonuje. Ako sme uviedli v našom predošlom článku, jedným z príkladov je novozélandská politička Jacinda Ardern, ktorá na vlastnej koži zažila príznaky vyhorenia. Po viac ako päťročnom pôsobení na funkcii premiérky sa rozhodla odstúpiť, nakoľko mala pocit, že už nemá viac energie na to, aby svoju prácu vykonávala spravodlivo. Na základe toho spoločnosť verí, že ide o významný krok k normalizácii diskusií o zdraví a práci.

Pokiaľ ide o Slovensko, jeden z prieskumov z roku 2020 poukázal na to, že v prípade kontroly nad osobným životom pociťovalo príznaky vyhorenia až 58 % respondentov. Naopak žiadne príznaky necítili len 3 % opýtaných.

Problém mladých pracovníkov

Mileniáli a generácia Z patria ku skupine pracovníkov, ktorí by mali byť najvýkonnejší. Avšak cez stúpajúce nároky zo strany zamestnávateľov mnohí z nich nemajú dostatok energie a svoju prácu považujú za utrpenie.

INZERCIA

Ako píše portál Interez, sú prípady, kedy dávajú v práci výpoveď, síce vedia, že bez nej si nebudú mať za čo zaplatiť základné životné potreby v podobe nájmu a potravín. Tento novodobý fenomén nesie názov Great Burnout, čo v preklade znamená veľké vyhorenie. Mladí ľudia sa sťažujú na prepracovanosť či nedostatočne finančné ohodnotenie. Zároveň v práci trávia mnoho času aj na úkor ich osobného života, čo im bráni mať romantické vzťahy.

Generácia Z a veľké vyhorenie
Mladšie generácie sú čoraz viac vystavené pracovnému stresu. Zdroj: pexels.com

Tento životný štýl ich vedie k stresu, pričom ani na konci týždňa nepociťujú pocity úľavy. Avšak aj napriek týmto argumentom ich generácia X a generácia Baby Boomerov považuje za lenivých. Štatistiky ale poukazujú na to, že až 50 % pracujúcich vo veku 25 až 55 rokov pociťuje skutočné pocity vyčerpania. Zároveň až tretina opýtaných má pocit prepracovanosti a uvažuje nad tým, že podá výpoveď.

INZERCIA

Výskumu sa zúčastnilo 1 400 obyvateľov Austrálie. Zároveň z neho vyplýva, že za tieto pocity môže aj lockdown, ktorý počas covidovej pandémie trval niekoľko mesiacov. Aj na základe toho mnoho ľudí zistilo, že im vyhovuje viac práca z domu.

Duševné zdravie na prvom mieste

Z uvedených informácií vyplýva, že mladšie generácie zvyknú dávať výpoveď, aby uprednostnili svoje duševné zdravie. Aj preto sú známe pod prívlastkom generácií terapie.

Inzercia

Report Mental Health at Work z roku 2019, za ktorým stojí nezisková organizácia Mind Share Partners, uvádza, že až 50 % mileniálov a 75 % členov generácie Z stavia svoje psychické zdravie pred kariérou, informuje Forbes. Pokiaľ ide o generáciu Baby Boomers, o tento jav ide iba v 10 % prípadov.

Za týmto problémom stojí najmä to, že spoločnosti a ich vedúci predstavitelia v mnohých prípadoch nedokážu vytvoriť firemnú kultúru, ktorá vie zamestnancov dostatočne podporiť. Na základe toho pracovníci strácajú motiváciu k produktivite, ktorá poháňa ich pracovné výkony. Mnoho podnikov preto začalo ľuďom ponúkať benefity v podobe plateného voľna alebo príležitostných dní duševného zdravia, avšak to nestačí.

Generácia Z a veľké vyhorenie
Pocity vyhorenia pociťuje aj mnoho Slovákov. Zdroj: pexels.com

Kľúč harmonického pracoviska tvorí komunikácia o duševnom zdraví. Poukazuje na to aj marketingový riaditeľ G2 Rayn Bonnici.

„Problémy som držal v tajnosti pred všetkými ľuďmi, s ktorými som spolupracoval. Bol som presvedčený, že by sa na mňa ľudia pozerali ako na poškodený kus. Až keď som na zlepšení svojho duševného zdravia začal skutočne pracovať, uvedomil som si, že ostatní ľudia môžu cítiť rovnakú hanbu a strach,“ približuje svoju skúsenosť Bonnici. Na základe nich na sieť LinkedIn pravidelne pridáva príspevky, v ktorých spomína terapiu, ktorej sa zúčastňuje.

Ako milovať svoju prácu?

Jedným základným pravidlom pozitívneho pracovného prostredia je nájsť vo svojej práci vášeň. V tomto prípade existuje nižšia miera vyhorenia, ale aj toho, že budete musieť zmeniť prácu.

Podľa jednej štúdie spoločnosti Adobe, ktorá sa realizovala na vzorke  5 500 zamestnaných jedincov, až 56 % respondentov vo veku 18 až 24 rokov plánuje v nasledujúcom roku zmeniť prácu, uvádza Forbes.

Mnohí zamestnanci si prešli vyhorením aj počas covidovej pandémie, kedy mali pocit, že ich manažér pochybuje o ich produktivite. Zväčša išlo o mladých pracovníkov, ktorí doposiaľ nemali možnosť preukázať svoje schopnosti. Aj na základe toho sa odporúča si zakázať neustálu pracovnú vyťaženosť, ktorá vedie k vyčerpanosti. Zároveň by sa mali jedinci orientovať viac na výsledky, nie na formu prácu.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings