Ekonomika a Biznis

Vznik finančného sveta Wall Street

  • 30 apríla, 2021
  • 6 min read
Vznik finančného sveta Wall Street

 

Z geografického hľadiska je Wall Street len ďalšou z ulíc New Yorku. Je dlhá 800 metrov, tvorená ôsmimi blokmi budov a leží na Dolnom Manhattane. Čo ju však robí takou špeciálnou?

Na tejto pomerne krátkej ulici, nájdete mnoho významných architektonických pamiatok a organizácií, ktoré v nich sídlia. Za všetky môžeme spomenúť Federal Hall – pôvodnú newyorskú radnicu. Okrem toho, tu v minulosti sídlil aj trh s otrokmi a iné miesta, dotvárajúce genius loci vtedajšieho New Yorku.

V uliciach New Yorku, nájdete časté prieniky modernej architektúry, s tou z dôb minulých. | Foto: pexels.com

Niet však divu, že sa sem dlhodobo upierajú zraky takmer celého finančného sveta. Ulica je totižto v súčasnosti sídlom dvoch najväčších búrz na svete – The New York Stock Exchange NASDAQ. 

Ako sa však z ulice, na ktorej sa stretávali hlavní predstavitelia New Yorku, stalo centrum svetového obchodu?

 

História Wall Street

Úplné počiatky ulice siahajú do obdobia, kedy táto časť mesta, niesla názov New Amsterdam, čo bolo výsledkom holandskej kolonizácie. Aj ulica mala holandský názov – de Waalstraat – a bola klasickým miestom pulzujúceho newyorského života.

Okrem toho sa s touto ulicou spájajú aj viaceré historické udalosti. Wall Street bola miestom inaugurácie prvého prezidenta Spojených štátov – Georga Washingtona, a takisto bola budova Federal Hall, miestom prijatia listiny práv, známejšej ako Bill of Rights. 

Inzercia

V 20. storočí, sa však ani táto ulica, rovnako ako väčšina New Yorku, nevyhla výstavbe mrakodrapov. Spolu s mrakodrapmi sa začala viac rozvíjať celá oblasť a na Wall Street sa usadilo niekoľko burzových trhov. Postupne ich začalo pribúdať viac a viac a ich vplyv vo svete financií neustále narastal. Dodnes sa práve Wall Street označuje, za hnací motor newyorskej ekonomiky.

 

The New York Stock Exchange (NYSE)

Najväčší spomedzi všetkých burzových trhov sveta, je práve The New York Stock Exchange, prezývaný aj The Big Board. Podľa údajov zverejnených v roku 2018, dosahovala hodnota spoločností, obchodovaných na tejto burze, výšku 30,1 trilióna amerických dolárov (USD). Súčasné štatistiky z februára 2021 ukazujú, že aktuálna hodnota trhu, sa pohybuje na úrovni 25,62 triliónov USD. 

NYSE sídli v hlavnej budove tejto finančnej štvrte – The New York Stock Exchange Building. Vlastníkom tejto burzy, je americká holdingová spoločnosť Intercontinental Exchange. 

Hlavná budova burzy na Wall Street – New York Stock Exchange Building. | Foto: pickfair.com

Počiatky tejto burzy siahajú do roku 1792. Prvotne boli na Wall Street obchodované komodity ako tabak, obilniny a už spomínaní otroci. Neskôr sa ale trh začal vyvíjať a 24 finančných maklérov, položilo základy prvého burzového trhu na Wall Street.

Prvými obchodníkmi na tejto burze, boli vládne organizácie – First Bank of the United States, Bank of New York Bank of North America. V ďalších desaťročiach sa burzové prostredie neustále vyvíjalo a v roku 1864, bola založená nová burza – The Open Board of Stock Brokers – priamy rival NYSE. 

Do fungovania tejto burzy, neraz zasiahli aj nepredvídateľné vonkajšie okolnosti, ktoré paralyzovali fungovanie trhu. Jednou z najsilnejších udalostí, ktorá prinútila prevádzkovateľov uzavrieť NYSE, bola 1. svetová vojna. Krátko po odznení posledných náznakov vojny, bola burza uzatvorená opäť. Príčinou bol bombový útok priamo na Wall Street, ktorý si vyžiadal dovedna až 40 životov. Poslednými udalosťami, ktoré vyvolali zatvorenie burzy, boli hurikán Sandy v roku 2014 a technické problémy burzových systémov, ktoré sa ale nepreukázali ako dôsledok kybernetického útoku, a tak burzu ochromili len na niekoľko hodín.

Obchodovanie na The Big Board, prebieha aj do súčasnosti tradične aukčným spôsobom, výlučne v pracovných dňoch. Otvorenie aj zatvorenie burzy, každý deň oznamuje zvonec. Od roku 2007, umožnila burza prístup na trh aj prostredníctvom vlastného online marketu. Tento spôsob obchodovania na burze, ešte viac posilnila súčasná pandémia COVID-19, vďaka ktorej sa musel celý burzový trh presunúť do online priestoru, čo otvorilo dvere mnohým novým burzovým maklérom.

 

NASDAQ

Druhým najväčším burzovým trhom po NYSE, sídliaci len na skok od Wall Street, je už spomínaný NASDAQ. Názov predstavuje skratku zo slov the Nationa Association of Securities Dealers Automated Quotations. Táto burza sa začala vyvíjať výrazne neskôr ako NYSE, keďže vznikla až v roku 1971. 

Prvotná idea NASDAQ nebola vytvoriť priamy burzový trh. Spočiatku táto burza – prvá elektronická burza na svete – poskytovala výlučne ponukový systém komodít, ktoré sa však priamo cez organizáciu nedali obchodovať.

Budova New Yorskej burzy NASDAQ. | Foto: pinterest.com

Už niekoľko rokov po svojom vzniku, NASDAQ zaradil do svojej ponuky aj možnosť priameho obchodovania. To viedlo k výraznému rastu finančných tokov, realizovaných na tejto burze. Postupne sa burza spojila aj s ďalšími trhmi – napr. London Stock Exchange, z čoho vznikol prvý medzinárodný burzový trh. 

V rámci tejto organizácie je možné obchodovať na troch úrovniach. Prvá je tzv. Capital Market – určený pre spoločnosti, s nižšou úrovňou trhového financovania (obchodovanie akcií, komodít), druhý level je Global Market – 1450 spoločností, spĺňajúcich prísne požiadavky vlády a NASDAQ, v oblasti financií a likvidity. Poslednou, najvyššou úrovňou, je Global Select Market – tvorený 1200 exkluzívnymi partnermi organizácie, ktoré spĺňajú najprísnejšie požiadavky, a zároveň sú najatraktívnejšie pre veľkých investorov. 

Podľa posledných zverejnených štatistík, dosahuje objem obchodovaných komodít na tejto burze, celkovú hodnotu 19,51 trilióna USD. Najbližšie v poradí – tretia najväčšia svetová burza Hong Kong Exchanges, dosahuje v tom istom období len približne tretinu z hodnoty NASDAQ – konkrétne 6,76 trilióna USD. 

 

Ak vás zaujíma téma financie, ďalšie zaujímavosti z tohto sveta, či tipy na to, ako narábať s financiami, môžete si prečítať aj naše články o inflácii tu a tu, tipy na knihy o financiách tu a o technike efektívneho sporenia tu

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings