Aktuálny sporiaci trend

Ako našetriť maximum peňazí z výplaty / Stratégia extrémneho sporenia FIRE

Našetriť si 70% celkového ročného príjmu môže byť s naozajstnou disciplínou realistické.
Priaznivci tohto štýlu si však stanovujú naozaj vysoké ciele: až milión dolárov.
Vydané 20. novembra 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Financie a nastavenie sociálneho systému už k našim životom tak nejak neodmysliteľne patria. Mnohí z nás vstávajú každé ráno do práce, v ktorej trávia väčšinu svojho času, odkázaní na sporenie sa z výplat snažia odložiť aspoň nejakú časť na budúcnosť, a pri predstave penzie vidíme len veľmi vzdialenú budúcnosť, od ktorej nás delia desiatky rokov a tisíce hodín, strávené vykonávaním pracovnej činnosti.

Iní zase nenechali nič na náhodu a pustili sa do vlastného biznisu. Niektorí úspešnejšie, ďalší menej úspešne, všetci s cieľom zabezpečiť dostatok financií sebe a svojej rodine. Nie každému sa to však podarí. A preto sa hľadaniu alternatívnych spôsobov mnohí nevyhnú.

 

Častým problémom ľudí je, že si šetria bez cieľa a pravidiel. Odkladať peniaze „do prasiatka“ jednoducho nestačí | Foto: Pixabay.com

 

Jedným z takýchto nových spôsob sporenia pre budúcnosť, je systém nazývaný Financial Independence, Retire Early – alebo skrátene FIRE. Tento systém sám o sebe nie je úplne nový. Prvýkrát bol opísaný už v roku 1992 v rámci knihy Your Money of Your Life, ktorú publikovali odborníci na financie – Joe Dominguez a Vicki Robin.

 

Ako začať sporenie s FIRE?

Sporenie týmto spôsobom však nie je pre každého. Princíp spočíva najmä v radikálnom šetrení alebo investovaní a znížení všetkých výdavkov na minimum, aby šetriaci dosiahol plánovanú sumu tak rýchlo, ako je to možné.

Autori FIRE na rýchle dosiahnutie želaného efektu odporúčajú, aby výška úspor vložená do stratégie, predstavovala ideálne až 70% celkového ročného príjmu.

Druhým spôsobom je percentuálny podiel z príjmov o niečo znížiť a nahradiť ho ľubovoľnou percentuálnou hodnotou, ktorá sa bude na sporenie odvádzať automaticky z každej platby.

Napriek počiatkom stratégie už v takmer 30 rokov starej knihe sa tento štýl šetrenia stal trendom až v poslednom období. Veľkej obľube sa teší najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí odmietajú predstavu, že po dlhoročnej práci sa nedočkajú odpočinku a budú musieť pracovať ďalej. Naopak dúfajú, že im drastický štýl sporenia, aký predstavuje aj systém FIRE, prinesie dostatočné množstvo financií na pokrytie nákladov budúcnosti, aj bez dlhodobého pracovného nasadenia.

 

Zdroj: www.pexels.com

 

Pre úspešnosť stratégie je nutné nastaviť si finálnu sumu, ktorá by mala odzrkadľovať výpočty reálnych výdavkov, vyplývajúcich z životného štýlu konkrétneho človeka a aj finančnú rezervu, ktorá je v dlhodobom horizonte šetrenia nevyhnutná.

Najčastejšie si priaznivci tohto sporiaceho systému stanovujú cieľ na hodnotu 1 milión amerických dolárov (USD), po ktorej dosiahnutí plánujú ukončiť aktuálny pracovný pomer a žiť výlučne z nasporených peňazí.

Po dosiahnutí finančného cieľa ešte nemáte vyhraté

Ani samotní tvorcovia stratégie však neodporúčajú, aby dosiahnutím sumy došlo aj k úplnému eliminovaniu príjmov. Naopak, podľa nich je na ďalšie fungovania systému nevyhnutné, aby  človek, ktorý už dosiahol stanovenú cieľovú sumu, udržiaval svoju finančnú kondíciu na úrovni 3-4% celkových výdavkov z nasporenej sumy ročne. V opačnom prípade sa systém zrúti.

Inými slovami – pokiaľ Vaše ročné výdavky presiahnu 3-4% z celkovej nasporenej sumy, buď budete musieť výpadok vykryť príležitostnou prácou, investovaním alebo inou formou príjmu, alebo počítať s možnosťou, že nenaplníte princíp FIRE a v určitom bode života budete opäť musieť nastúpiť do práce.

Prvkom, ktorý veľmi nenahráva tomu, že z nasporenej sumy vyžijete do konca života aj vtedy, ak úplne prestanete pracovať a stratíte príjem, je inflácia. Otázka miery inflácie na obdobie niekoľkých desiatok rokov je ťažko odhadnuteľná, avšak je isté, že Vaša nasporená suma bude každým rokom strácať na hodnote viac a viac.

Preto okrem šetrenia, vidia tvorcovia tohto nápadu dôležitý aspekt a kľúčovú úlohu pre budúci úspech v rámci stratégie  aj v investovaní. Bližšie nešpecifikovali, do ktorých dostupných sfér odporúčajú investovať. To už je však samostatná téma, pretože investičné preferencie sa líšia pri každej konkrétnej osobe.

Aj keď sa Vám šetrenie takýmto spôsobom môže zdať priveľmi náročné až nerealizovateľné, stratégia je perfektne funkčná aj pri stanovení krátkodobých cieľov. Preto ak nad niečím podobným premýšľate, cestu k úspechu by mohlo predstavovať krátkodobé sporenie s nižším cieľom, ktoré preukáže, či by systém FIRE mohol byť aj riešením pre Vás.

Systém FIRE je teda zaujímavým riešením pre ľudí, ktorí skúšajú alternatívne cesty k zabezpečeniu si budúcej finančnej nezávislosti. Vyžaduje si však obrovské odhodlanie, šetrnosť a disciplínu, takže rozhodne nie je úplne pre každého. Každý si z neho môže vziať inšpiráciu, pre efektívnejšie a rozumnejšie narábanie s financiami.

 

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

  • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
  • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.