Osobné financie TOP články redakcie

Stratégia extrémneho sporenia FIRE – efektívna cesta k lepšej budúcnosti?

  • 12 augusta, 2022
  • 5 min read
Stratégia extrémneho sporenia FIRE – efektívna cesta k lepšej budúcnosti?

Financie a nastavenie sociálneho systému už k našim životom tak nejak neodmysliteľne patria. Mnohí z nás vstávajú každé ráno do práce, v ktorej trávia väčšinu svojho času, odkázaní na sporenie sa z výplat snažia odložiť aspoň nejakú časť na budúcnosť, a pri predstave penzie vidíme len veľmi vzdialenú budúcnosť, od ktorej nás delia desiatky rokov a tisíce hodín, strávené vykonávaním pracovnej činnosti.

Iní zase nenechali nič na náhodu a pustili sa do vlastného biznisu. Niektorí úspešnejšie, ďalší menej úspešne, všetci s cieľom zabezpečiť dostatok financií sebe a svojej rodine. Nie každému sa to však podarí. A preto sa hľadaniu alternatívnych spôsobov mnohí nevyhnú.

 

Častým problémom ľudí je, že si šetria bez cieľa a pravidiel. Odkladať peniaze „do prasiatka“ jednoducho nestačí | Foto: Pixabay.com

 

Jedným z takýchto nových spôsob sporenia pre budúcnosť, je systém nazývaný Financial Independence, Retire Early – alebo skrátene FIRE. Tento systém sám o sebe nie je úplne nový. Prvýkrát bol opísaný už v roku 1992 v rámci knihy Your Money of Your Life, ktorú publikovali odborníci na financie – Joe Dominguez a Vicki Robin.

 

Ako začať sporenie s FIRE?

Sporenie týmto spôsobom však nie je pre každého. Princíp spočíva najmä v radikálnom šetrení alebo investovaní a znížení všetkých výdavkov na minimum, aby šetriaci dosiahol plánovanú sumu tak rýchlo, ako je to možné.

Autori FIRE na rýchle dosiahnutie želaného efektu odporúčajú, aby výška úspor vložená do stratégie, predstavovala ideálne až 70% celkového ročného príjmu.

Inzercia

Druhým spôsobom je percentuálny podiel z príjmov o niečo znížiť a nahradiť ho ľubovoľnou percentuálnou hodnotou, ktorá sa bude na sporenie odvádzať automaticky z každej platby.

Napriek počiatkom stratégie už v takmer 30 rokov starej knihe sa tento štýl šetrenia stal trendom až v poslednom období. Veľkej obľube sa teší najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí odmietajú predstavu, že po dlhoročnej práci sa nedočkajú odpočinku a budú musieť pracovať ďalej. Naopak dúfajú, že im drastický štýl sporenia, aký predstavuje aj systém FIRE, prinesie dostatočné množstvo financií na pokrytie nákladov budúcnosti, aj bez dlhodobého pracovného nasadenia.

 

Zdroj: www.pexels.com

 

Pre úspešnosť stratégie je nutné nastaviť si finálnu sumu, ktorá by mala odzrkadľovať výpočty reálnych výdavkov, vyplývajúcich z životného štýlu konkrétneho človeka a aj finančnú rezervu, ktorá je v dlhodobom horizonte šetrenia nevyhnutná. Najčastejšie si priaznivci tohto sporiaceho systému stanovujú cieľ na hodnotu 1 milión amerických dolárov (USD), po ktorej dosiahnutí plánujú ukončiť aktuálny pracovný pomer a žiť výlučne z nasporených peňazí.

 

Po dosiahnutí finančného cieľa ešte nemáte vyhraté

Ani samotní tvorcovia stratégie však neodporúčajú, aby dosiahnutím sumy došlo aj k úplnému eliminovaniu príjmov. Naopak, podľa nich je na ďalšie fungovania systému nevyhnutné, aby  človek, ktorý už dosiahol stanovenú cieľovú sumu, udržiaval svoju finančnú kondíciu na úrovni 3-4% celkových výdavkov z nasporenej sumy ročne. V opačnom prípade sa systém zrúti.

Inými slovami – pokiaľ Vaše ročné výdavky presiahnu 3-4% z celkovej nasporenej sumy, buď budete musieť výpadok vykryť príležitostnou prácou, investovaním alebo inou formou príjmu, alebo počítať s možnosťou, že nenaplníte princíp FIRE a v určitom bode života budete opäť musieť nastúpiť do práce.

Prvkom, ktorý veľmi nenahráva tomu, že z nasporenej sumy vyžijete do konca života aj vtedy, ak úplne prestanete pracovať a stratíte príjem, je inflácia. Otázka miery inflácie na obdobie niekoľkých desiatok rokov je ťažko odhadnuteľná, avšak je isté, že Vaša nasporená suma bude každým rokom strácať na hodnote viac a viac.

Preto okrem šetrenia, vidia tvorcovia tohto nápadu dôležitý aspekt a kľúčovú úlohu pre budúci úspech v rámci stratégie  aj v investovaní. Bližšie nešpecifikovali, do ktorých dostupných sfér odporúčajú investovať. To už je však samostatná téma, pretože investičné preferencie sa líšia pri každej konkrétnej osobe.

Aj keď sa Vám šetrenie takýmto spôsobom môže zdať priveľmi náročné až nerealizovateľné, stratégia je perfektne funkčná aj pri stanovení krátkodobých cieľov. Preto ak nad niečím podobným premýšľate, cestu k úspechu by mohlo predstavovať krátkodobé sporenie s nižším cieľom, ktoré preukáže, či by systém FIRE mohol byť aj riešením pre Vás.

Systém FIRE je teda zaujímavým riešením pre ľudí, ktorí skúšajú alternatívne cesty k zabezpečeniu si budúcej finančnej nezávislosti. Vyžaduje si však obrovské odhodlanie, šetrnosť a disciplínu, takže rozhodne nie je úplne pre každého. Každý si z neho môže vziať inšpiráciu, pre efektívnejšie a rozumnejšie narábanie s financiami.

 

Aktualizácia pôvodného príspevku zo 16. apríla 2021.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings