Osobné financie

Investície do ETF – prečo sú výhodnejšie ako bežné podielové fondy?

  • 4 mája, 2021
  • 5 min read
Investície do ETF – prečo sú výhodnejšie ako bežné podielové fondy?

 

Jedným z aktuálne trendových investičných  spôsobov, je takzvané ETF. Skratka ETF v sebe ukrýva názov pre exchange-traded fund – teda fondy obchodované na burze. Tento spôsob investovania funguje na veľmi podobnom princípe, ako sú známejšie a populárnejšie akciové podielové fondy, teda investície do akcií firiem, s tým rozdielom, že tieto sa navyše obchodujú na burze.

Fondy sú teda výhodným investičným nástrojom pre menších investorov, ktorí majú záujem o zhodnocovanie kapitálu prostredníctvom podielového vlastníctva niektorých spoločností. V prípade ETF ide o cenné papiere, ktoré získavajú svoju pridanú hodnotu práve obchodovaním na burze.

V rámci ETF fondov navyše prebieha investovanie tak, že sa v rámci fondu zhromažďujú čiastkové investície a dochádza k tzv. kolektívnemu investovaniu, kedy je spoločne investovaný majetok všetkých investorov v rámci fondu.

To v preklade znamená, že aj keď napríklad individuálne nemáte dostatok finančných prostriedkov na kúpu celej spoločnosti, kúpou podielu spolu s ďalšími investormi, môžete dosiahnuť tento na prvý pohľad nedosiahnuteľný cieľ. A o tom, kto budú vaši spoločníci vo firme, môžete rozhodnúť správnym výberom spoluinvestorov.

 

Nechajte svoje peniaze rásť. Investícia do ETF, môže byť výhodnou investíciou pre vašu budúcnosť. | Foto: pexels.com

 

Čo je výhodou ETF?

Základným rozdielom „hrajúcim“ v prospech ETF, je ich likvidita, v porovnaní s bežnými podielovými fondmi. Tá sa prejavuje najmä vďaka tomu, že ETF sú obchodované na burzách, a teda je narábanie s nimi veľmi rýchle a flexibilné. Ak sa teda rozhodnete zobchodovať svoje investície v ETF, môžete tak urobiť cez sprostredkovateľa – obchodníka prakticky okamžite. V prípade podielových fondov neobchodovaných na burze, sa tento proces násobne predlžuje.

Inzercia

Ďalšou výhodou exchange-traded funds, je spomínaná flexibilita – a síce možnosť narábať s investíciami do týchto fondov podľa svojich špecifických preferencií. Ak sa teda rozhodnete investovať do akcií niektorej z nadnárodných firiem, ale hodnoty akcií sa šplhajú do výšin, do ktorých už nechcete so svojimi investíciami prejsť, môžete kúpu akcií rozdeliť tak, že pri počte napríklad 1000 akcií firmy, čiastkovo investujete do každej z nich.

 

Koľko musím investovať a aký budem mať výnos?

Takáto investícia vyjde rádovo v desiatkach až stovkách eur, v závislosti od hodnoty investície, ktorú ste ochotný vložiť do týchto fondov. V prípade podobnej investície do ETF, sa odhadované výnosy pohybujú v hodnote približne 5 – 10% p. a., z celkovej investičnej hodnoty, čo rozhodne nie je zanedbateľná čiastka, najmä pri dlhodobom sporení.

Okrem už spomínaných výhodných aspektov, sú v prípade týchto fondov plusom aj nízke alebo žiadne vstupné náklady. Poplatky za počiatočné investovanie do ETF sú spravidla nulové, pričom pri prvotnej investícii do akciových podielových fondov, predstavuje vstupný poplatok v priemere až 5%.

Rozdiely sú aj v ročných poplatok za držanie akcií v rámci fondov. Pri ETF začína tento podiel už na úrovni 0,1% – 1,5% ročne. Priemerný percentuálny podiel v prípade držania akciových podielových fondov, sa pohybuje na úrovni 2%. V porovnaní s celkovými ročnými výnosmi, spočíva výhoda investovania do ETF aj v kľúčovom aspekte v investovaní – výnosoch. Aj tento ukazovateľ nahráva v prospech fondov obchodovaných na burze, pričom celkové výnosy takýchto investícií, predstavujú v priemere dvojnásobok, oproti výnosom akciových podielových fondov. 

 

A čo bezpečnosť ETF?

O bezpečnosť investovania do týchto fondov sa nemusíte báť. Jednou z dôležitých záruk, je štátom garantované krytie takýchto investícií, až do hodnoty 50 000€. Ak sa teda vaše investície pohybujú pod touto sumou, ani v prípade trhových výkyvov by ste o svoje peniaze nemali prísť.

Okrem toho, sú vďaka prísnym regulačným a kontrolným mechanizmom, ETF pod drobnohľadom úradov, ktoré sa zaoberajú práve touto tematikou.

Benefitom navyše je rozhodne charakter ETF. Keďže tieto fondy sú charakterizované ako cenné papiere, spadajú pod časový test, vyplývajúci zo zákona o dani z príjmov. To v praxi znamená, že pokiaľ svoju investíciu do ETF aspoň rok držíte na svojom investičnom účte, po uplynutí jedného roka, sú príjmy z ETF, na rozdiel od akciových podielových fondov, oslobodené od dane. 

Okrem nulových vstupných poplatkov a nižších poplatkov za vedenie účtu, viete teda svoje peniaze zhodnotiť ešte viac, práve vďaka nezdaňovanému príjmu, generovanému prostredníctvom týchto fondov.

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings