Investovanie

Ponúkajú aj vám investície do ETF? Prečo majú byť výhodnejšie ako bežné podielové fondy a dá sa očakávať reálny výnos?

Dá sa vďaka investovaniu do ETF zbohatnúť, aj keď mienim investovať nanajvýš desiatky eur mesačne?
Okrem iného ide o účinný spôsob, ako sa vyhnúť zdaneniu príjmov.

Aj investovanie podlieha trendom

Skratka ETF v sebe ukrýva názov pre exchange-traded fund – teda fondy obchodované na burze. Tento spôsob investovania funguje na veľmi podobnom princípe, ako sú známejšie a populárnejšie akciové podielové fondy, teda investície do akcií firiem, s tým rozdielom, že tieto sa navyše obchodujú na burze.

Fondy sú teda výhodným investičným nástrojom pre menších investorov, ktorí majú záujem o zhodnocovanie kapitálu prostredníctvom podielového vlastníctva niektorých spoločností. V prípade ETF ide o cenné papiere, ktoré získavajú svoju pridanú hodnotu práve obchodovaním na burze.

V rámci ETF fondov navyše prebieha investovanie tak, že sa v rámci fondu zhromažďujú čiastkové investície a dochádza k tzv. kolektívnemu investovaniu, kedy je spoločne investovaný majetok všetkých investorov v rámci fondu.

To v preklade znamená, že aj keď napríklad individuálne nemáte dostatok finančných prostriedkov na kúpu celej spoločnosti, kúpou podielu spolu s ďalšími investormi, môžete dosiahnuť tento na prvý pohľad nedosiahnuteľný cieľ. A o tom, kto budú vaši spoločníci vo firme, môžete rozhodnúť správnym výberom spoluinvestorov.

 

Nechajte svoje peniaze rásť. Investícia do ETF, môže byť výhodnou investíciou pre vašu budúcnosť. | Foto: pexels.com

INZERCIA

Čo je výhodou ETF?

Základným rozdielom „hrajúcim“ v prospech ETF je ich likvidita v porovnaní s bežnými podielovými fondmi.

Tá sa prejavuje najmä vďaka tomu, že ETF sú obchodované na burzách, a teda je narábanie s nimi veľmi rýchle a flexibilné. Ak sa teda rozhodnete zobchodovať svoje investície v ETF, môžete tak urobiť cez sprostredkovateľa – obchodníka prakticky okamžite. V prípade podielových fondov neobchodovaných na burze, sa tento proces násobne predlžuje.

Ďalšou výhodou exchange-traded funds, je spomínaná flexibilita – a síce možnosť narábať s investíciami do týchto fondov podľa svojich špecifických preferencií.

Ak sa teda rozhodnete investovať do akcií niektorej z nadnárodných firiem, ale hodnoty akcií sa šplhajú do výšin, do ktorých už nechcete so svojimi investíciami prejsť, môžete kúpu akcií rozdeliť tak, že pri počte napríklad 1000 akcií firmy, čiastkovo investujete do každej z nich.

Koľko musím investovať a aký budem mať výnos?

Takáto investícia vyjde rádovo v desiatkach až stovkách eur, v závislosti od hodnoty investície, ktorú ste ochotný vložiť do týchto fondov. V prípade podobnej investície do ETF sa odhadované výnosy pohybujú v hodnote približne 5 – 10% p. a., z celkovej investičnej hodnoty, čo rozhodne nie je zanedbateľná čiastka, najmä pri dlhodobom sporení.

Okrem už spomínaných výhodných aspektov, sú v prípade týchto fondov plusom aj nízke alebo žiadne vstupné náklady. Poplatky za počiatočné investovanie do ETF sú spravidla nulové, pričom pri prvotnej investícii do akciových podielových fondov, predstavuje vstupný poplatok v priemere až 5%.

Rozdiely sú aj v ročných poplatok za držanie akcií v rámci fondov. Pri ETF začína tento podiel už na úrovni 0,1% – 1,5% ročne. Priemerný percentuálny podiel v prípade držania akciových podielových fondov, sa pohybuje na úrovni 2%.

V porovnaní s celkovými ročnými výnosmi, spočíva výhoda investovania do ETF aj v kľúčovom aspekte v investovaní – výnosoch. Aj tento ukazovateľ nahráva v prospech fondov obchodovaných na burze, pričom celkové výnosy takýchto investícií, predstavujú v priemere dvojnásobok, oproti výnosom akciových podielových fondov. 

A čo bezpečnosť ETF?

O bezpečnosť investovania do týchto fondov sa nemusíte báť. Jednou z dôležitých záruk, je štátom garantované krytie takýchto investícií, až do hodnoty 50 000€. Ak sa teda vaše investície pohybujú pod touto sumou, ani v prípade trhových výkyvov by ste o svoje peniaze nemali prísť.

Okrem toho, sú vďaka prísnym regulačným a kontrolným mechanizmom, ETF pod drobnohľadom úradov, ktoré sa zaoberajú práve touto problematikou.

Benefitom navyše je rozhodne charakter ETF. Keďže tieto fondy sú charakterizované ako cenné papiere, spadajú pod časový test, vyplývajúci zo zákona o dani z príjmov. To v praxi znamená, že pokiaľ svoju investíciu do ETF aspoň rok držíte na svojom investičnom účte, po uplynutí jedného roka, sú príjmy z ETF, na rozdiel od akciových podielových fondov, oslobodené od dane. 

Okrem nulových vstupných poplatkov a nižších poplatkov za vedenie účtu, viete teda svoje peniaze zhodnotiť ešte viac, práve vďaka nezdaňovanému príjmu, generovanému prostredníctvom týchto fondov.

Pokračujte na ďalší príspevok »