Enviro a eko Svet

To, ako konáme dnes v oblasti klímy, ovplyvní naše nenarodené deti

  • 26 februára, 2023
  • 6 min read
To, ako konáme dnes v oblasti klímy, ovplyvní naše nenarodené deti

Klimatické opatrenia a hlas nenarodených: Komisára pre budúce generácie by mala mať každá krajina

Pred siedmimi rokmi sa politička Sophie Howe stala vôbec prvou komisárkou pre budúce generácie vo svete. Howe bola ochrankyňou záujmov budúcich generácií vo Walese a poskytovala rady o dlhodobých víziách waleskej vláde – vrátane klímy.

Je to rola, ktorá dáva zmysel, no zároveň vyvoláva množstvo zložitých otázok. Ako môže niekto na Zemi zastupovať ľudí, ktorí sa narodia napríklad o päť, 50 alebo 100 rokov? „Vždy hovorím, že tak trochu zastupujem nenarodených, ale oni sa so mnou veľmi často nerozprávajú,„“ hovorí Howe.  „S presnosťou nevieme, čo budú budúce generácie potrebovať.“

To však neznamená, že by sme to nemali skúšať. Keďže klimatické vplyvy sa budú časom iba zhoršovať. Vlády, spoločnosti, filozofi a mladí ľudia majú čoraz väčšiu úlohu.  Ich dnešné rozhodnutia ovplyvňujú blaho miliárd ľudí, ktorí budú žiť v budúcnosti.  Ukazuje sa, že existujú rôzne spôsoby, ako zahrnúť vplyv našich potomkov do súčasných opatrení v oblasti klímy, od nových prístupov k právnym prípadom a občianskym zhromaždeniam až po komisárov budúcich generácií, ako je Howe a prehodnotenie tradičných spôsobov myslenia z dlhodobého hľadiska.

Politička Sophie Howe je hlasom budúcich generácií. Zdroj fotografie: Vox.com

Komisár pre vaše pra-pra-pravnúčatá

Klimatické zmeny a medzigeneračné problémy sú len kvapkou v mori, čo sa týka dlhodobých rizík, ktorým svet čelí. Od hrozby jadrovej vojny cez technologické riziká spojené s umelou inteligenciou alebo biologickými zbraňami až po dlhotrvajúce sociálne riziká. Tie zahŕňajú problémy, akými sú napríklad rasová nespravodlivosť, hovorí Roman Krznaric, filozof a autor knihy The Good Ancestor.

INZERCIA

„Jediná vec, ktorú vieme o klimatickej kríze, je, že má neuveriteľne dlhodobé dôsledky,“ hovorí. „To je jadro medzigeneračného klimatického problému: So Zemou zaobchádzame ako so smetiskom, ekologicky ju degradujeme a vytvárame technologické riziká, akoby na nej nik nežil.“

Transparenty z odkazmi pre dnešné generácie z klimatických štrajkov. Zdroj: Pexels.com

Je riešením zákon?

Nenarodené deti potrebujú hlas v spoločnosti už dnes. „Naša politika nebola navrhnutá tak, aby umožnila generáciám, ktoré ovplyvnia naše klimatické opatrenia, akýkoľvek druh hlasu v systéme.“ Zákon o blahobyte budúcich generácií, ktorý v roku 2015 schválila waleská vláda je jedným zo spôsobov riešenia tohto problému.

Zákon požaduje, aby všetky verejné orgány – od zdravotníckych, cez miestne orgány až po samotnú waleskú vládu – preukázali, ako ich rozhodnutia napĺňajú dnešné potreby bez toho, aby ohrozili schopnosť budúcich generácií uspokojovať svoje vlastné potreby. Stanovuje sedem dôležitých národných cieľov, vrátane prosperujúceho, zdravšieho, rovnocenného, globálne zodpovedného a odolného Walesu v zmysle ekológie. Komisár pre budúce generácie monitoruje a kontroluje pokrok verejných orgánov pri dosahovaní týchto cieľov, pričom vydáva odporúčania.

Myšlienka bola inšpiráciou pre ďalšie krajiny

Budeme generáciou, ktorá sa skutočne zaoberá skutočnými tvrdými, drsnými, masívnymi dopadmi zmeny klímy. – Nisreen Elsaim

Howeová ukončila svoje druhé funkčné obdobie ako komisárka pre budúce generácie pre Wales a čoskoro nastúpi nová menovaná. Vo svojom šesťročnom funkčnom období vydala rôznorodé odporúčania týkajúce sa napríklad kratšieho pracovného týždňa, univerzálneho základného príjmu či vytvorenie národnej prírodnej služby. Zamerala sa aj na opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti domácností a rozvoj vzdelávacieho systému vhodného do budúcnosti s dlhodobými benefitmi.

Táto myšlienka sa šíri ďalej. Gibraltár má už podobného komisára a návrhy zákonov sa pripravujú aj v parlamente Spojeného kráľovstva, Írska a Škótska. Jedného plánuje vymenovať dokonca OSN. Medzitým dokonca aj Futbalová asociácia Walesu prijala sedem cieľov z aktu, aby zarámovala svoju prácu s cieľom stať sa najudržateľnejšou futbalovou asociáciou na svete.

Dnešné generácie nemajú predstavu, akým problémom môžu ich potomkovia v budúcnosti čeliť. Zdroj: Pexels.com

Dôležité je prinútiť konať vlády

Komisárka nanešťastie nemá  právomoc prinútiť vlády konať v oblasti klímy v mene budúcich generácií. Môže sa obrátiť len na súd. V posledných rokoch došlo k prudkému nárastu žalôb v oblasti klímy, ktorých cieľom je využiť právny systém na odstránenie nedostatkov v opatreniach v oblasti zmeny klímy. Mnohé sa zameriavajú na dôsledky, ktoré bude mať na budúce generácie.

V roku 2021 sa dostal prípad mladých ekologických aktivistov až k nemeckému ústavnému súdu. Súd dospel k záveru, že súčasné znižovanie emisií v krajine je nedostatočné na ochranu budúcich generácií. V rozhodnutí sa uvádza, že „jednej generácii nesmie byť umožnené, aby spotrebovala také množstvo CO2, pričom by sa nesnažila o znižovanie emisií.“

Luisa Neubauerová, aktivistka z volebnej skupiny Piatky za budúcnosť Nemecka, bola jednou z tých, čo podali sťažnosť. V rozhovore pre Future Planet krátko po vynesení rozsudku v roku 2021 povedala, že to pomohlo pretvoriť chápanie politiky v klimatickej kríze.

Výraznejšie zmeny klímy a oteplenie sme mohli badať hlavne počas minulého roku. Zdroj: Pexels.com

Zdroj: BBC.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings