Lifestyle Zdravie

Ukrývajú „modré zóny“ recept na dlhovekosť?

  • 26 februára, 2023
  • 5 min read
Ukrývajú „modré zóny“ recept na dlhovekosť?

Modré zóny uviedli do pozornosti päť miest, ktoré sú podľa nevedeckých výskumov ideálne na dosiahnutie vysokého veku.

Prežili celé storočie

V súčasnosti je najstarším človekom na Zemi 115-ročná María Branyas Morera. Prebrala štafetu po Lucille Randon, ktorá zomrela 17. januára 2023 vo veku 118 rokov. María sa narodila sa v San Franciscu v Kalifornii, ale o osem rokov neskôr sa s rodinou vrátila do Španielska, aby sa usadili Katalánsku.

Kým María vyrastala v Španielsku, Lucille prežila desiatky rokov na juhu Francúzska. Paradoxne, ani jedna z uvedených krajín nepatrí pod takzvané modré zóny. Ide o miesta, ktoré sa vyznačujú pozoruhodnou dĺžkou života miestnych obyvateľov.

Tento pojem prvýkrát použil autor Dan Buettner v roku 2005. So svojím tímom skúmal miesta, kde žije najväčší počet ľudí vo vysokom veku. Potom na mape zakrúžkovali modrou fixkou kraje, ktoré sa v zozname opakovali najčastejšie. V roku 2008 Buettner vydal knihu Modré zóny: 9 rád pre dlhý život od ľudí, ktorí sa dožili vysokého veku.

INZERCIA

Vysoký vek obyvateľov je pre tieto miesta prirodzenosťou

Uvedené regióny sa od seba geograficky a kultúrne vzdaľujú, no majú veľa spoločných čŕt. Vďaka tomu môžu byť kľúčom k pochopeniu, prečo ich obyvatelia žijú dlhšie. Buettner popísal týchto päť miest:

  • Ikaria (Grécko): ostrov na východe Egejského mora ponúka všetko, čo by správna stredomorská strava mala obsahovať – domácu zeleninu, olivový olej a plody mora
  • Ogliastra (Taliansko): provincia v oblasti Sardínie je domovom niektorých z najstarších mužov na svete. Žijú v horských oblastiach, kde zvyčajne pracujú na farmách a pijú veľa červeného vína.
Modré zóny
Pohyb v zdravej miere pomáha telu aj mysli. zdroj: unsplash.com
  • Okinawa (Japonsko): domovom najstarších žien na svete je zase 1000 kilometrové zoskupenie ostrovov na juhu Japonska. Ich strava je bohatá na potraviny obsahujúce sóju a praktizujú tai chi, meditatívnu formu cvičenia.
  • Polostrov Nicoya (Kostarika): známa turistická zóna je obľúbená aj vďaka svojmu jedálničku. Kukuričné placky a fazuľové pokrmy však miestni poľahky spália fyzickou prácou, ktorú vykonávajú aj v starobe. To je v podstate ich životný plán alebo ako sa hovorí na Kostarike plan de vida
  • Adventisti siedmeho dňa v Loma Linda (Kalifornia, USA): Komunita kresťansky založených ľudí bola založená v druhej polovici 19. storočia. O svoje telo sa starajú ako o chrám Ducha svätého, preto dodržiavajú prísnu diétu bohatú na vitamíny a minerály.

Čím sa riadia?

V rámci spoločných znakov predstavil Buettner deväť kľúčových bodov modrých zón:

Fyzická aktivita: Storoční ľudia z modrej zóny sa vo forme udržiavajú fyzickou aktivitou. Napríklad je známe, že komunita pastierov na Sardínii prejde denne viac ako 8 kilometrov.

Cieľ: Okinavčania to nazývajú ikigai, ľudia z Nicoye to nazývajú plan de vida. Obe vyjadrujú myšlienku „prečo sa ráno zobudím“. Tento zmysel života sa považuje za zdroj životnej spokojnosti, ktorý prispieva k dlhšiemu a šťastnejšiemu životu.

Spánok: O Ikarianoch je známe, že si zdriemnu v popoludňajších hodinách, kým adventisti uznáva júsabat alebo deň odpočinku a bohoslužieb raz týždenne.

Pravidlo 80%: Názov zvyku pochádza zo starej okinawskej mantry, ktorá sa hovorí pred servírovaním jedla. Pripomína ľuďom, aby prestali jesť, keď sú ich žalúdky plné na 80 %.

Rastlinná strava: Strava storočných ľudí z modrej zóny sa zakladá prevažne na čerstvých potravinách, ktoré dopĺňajú rôzne obilniny.

Striedma konzumácia alkoholu: Víno z vlastných sadov je predmetom pôžitku, ktorý si ľudia z modrej zóny po práci rozhodne zaslúžia.

Starší ľudia by sa nemali cítiť vyčlenení zo spoločnosti. zdroj: unsplash.com

Silné komunitné väzby: Okinawčania sú známi tým, že vytvárajú bezpečné sociálne siete a poskytujú finančnú a emocionálnu podporu členom komunity.

Milovaní na prvom mieste: Silné rodinné väzby sú základným kameňom dobrého psychického rozpoloženia. Ak starší ľudia cítia, že sú pre svojich blízkych stále dôležití, pridáva im to na istote.

Sociálne povzbudenie: Spoločné zdieľanie radostí aj starostí plynie z komunít, ktoré si ľudia počas života vybudujú.

Súhra viacerých faktorov

Keď sa Maríe spýtali, čo robila pre to, aby sa dožila úctyhodného veku, reagovala úprimne. Svoju dlhovekosť pripisuje „poriadku, pokoju, dobrému spojeniu s rodinou a priateľmi, kontaktu s prírodou, emocionálnej stabilite, žiadnym starostiam, žiadnym výčitkám, množstvu pozitivity a vyhýbaniu sa toxickým ľuďom“.

Šťastie na duši = šťastie navonok. zdroj: unsplash.com

Vedci naznačujú, že ľudia v modrých zónach nemusia nevyhnutne žiť dlhšie. Zatiaľ čo ľudia v Japonsku majú najvyššiu dĺžku života zo všetkých krajín na svete, muži na Okinawe v priemere nežijú tak dlho ako v iných krajinách.

María k svojmu výroku dopĺňa dve „prísady“, ktoré jej dopomohli k získaniu jedinečného titulu. „Myslím si, že dlhovekosť je aj o šťastí. Šťastie a dobrá genetika.“

Zdroje: www.healthline.com, www.livescience.com

Zdroj titulnej fotografie: www.unsplash.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings