Enviro a eko

Znečisťovanie ovzdušia sa spája s vyšším výskytom depresie. Výnimkou nie sú ani iné zdravotné ťažkosti

  • 26 februára, 2023
  • 6 min read
Znečisťovanie ovzdušia sa spája s vyšším výskytom depresie. Výnimkou nie sú ani iné zdravotné ťažkosti

Znečisťovanie ovzdušia sa v priebehu posledných rokov stáva primárnou témou celosvetových diskusií. Nielenže negatívne ovplyvňuje klímu, ale aj ľudské zdravie.

Pokiaľ ide o Slovensko, ministerstvo životného prostredia na svojej stránke uvádza, že kvalita ovzdušia sa na našom území od roku 2005 v určitých oblastiach zlepšila. Okrem toho dodáva, že medzi najčastejšie príčiny znečistenia životného prostredia patria emisie, či už z vykurovania domácností alebo dopravy.

V dôsledku toho sa nedávno v Národnej rade SR schválil nový zákon o ochrane životného prostredia, informuje portál dnesdycham.sk. V minulosti ho prezidentka Zuzana Čaputová vrátila na opätovné prerokovanie, pričom v novopredloženom návrhu sa akceptovala aj jej pripomienka. Jeho hlavným cieľom je znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia. Výnimkou nie sú ani nové požiadavky na kvalitu palív či obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania.

Vážne poškodenie pľúc u nefajčiarov

Znečisťovanie ovzdušia je pre ľudský život nebezpečnejšie než sa zdá. Ako sme písali v našom predošlom článku, ročne zomrie približne až 7 miliónov ľudí v dôsledku tohto problému. Za najčastejšie zdravotné ťažkosti môžeme považovať práve pľúcne ochorenia.

INZERCIA

Portál National Public Radio uvádza výsledky štúdie, ktorá sa zaoberala dlhodobým vystaveniam sa mierne zvýšením úrovniam znečistenia ovzdušia. Zistila, že v danom prípade môže ísť o zrýchlený rozvoj poškodenia pľúc, pričom výnimkou nie sú ani nefajčiari. Skúmané látky tvoril aj prízemný ozón, ktorý patrí medzi hlavné zložky smogu.

Výskumu sa zúčastnilo takmer 7 000 dospelých žijúcich v jednotlivých mestách na území USA. Patrili k ním Chicago, Los Angeles, Baltimore, St. Paul, Minnesota, New York City a Winston-Salem. Účastníci boli vystavení priemerným ročným koncentráciám medzi 10 až 25 častí na miliardu prízemného ozónu mimo ich domovov.

znečisťovanie ovzdušia
Znečisťovanie ovzdušia patrí k najväčším globálnym problémom spoločnosti. Zdroj: pixabay.com

„Zistili sme, že nárast o tri časti na miliardu prízemného ozónu mimo vášho domova sa rovnal fajčeniu krabičky cigariet denne počas 29 rokov,“ tvrdí lekár a epidemiológ Joel Kaufman, ktorý pôsobí na University of Washington. Práve fajčiarom sa najčastejšie diagnostikuje pľúcne ochorenie emfyzém, ktorému môžu čeliť aj ľudia žijúci v lokalitách so znečistením ovzduším.

Nové súvislosti týkajúce sa zdravia

Pľúcne ochorenia však nie sú jediným rizikom tohto globálneho problému. Jedna z najnovších štúdií prináša zaujímavé zistenie v podobe súvislosti medzi vyššou úrovňou znečistenia ovzdušia a rýchlejším úbytkom kostnej hmoty, píše portál ScienceAlert. Daný úbytok sa spája najmä s osteoprózou, ktorá spôsobuje krehkosť kostí a vyššiu pravdepodobnosť ich zlomenia.

Riziko tohto ochorenia stúpa vekom, pričom typické je predovšetkým u žien po menopauze. V dôsledku toho sa zhromaždili údaje o rôznorodej skupine žien po menopauze. Výskumníci sa zamerali na hustotu kostných minerálov, ktoré sú nepriamym indikátorom osteoprózy a rizika zlomenín. Výsledky skúmania priniesli záver, že keď znečistenie stúpalo, hustota minerálov v kostiach klesala.

„Naše zistenia potvrdzujú, že zlá kvalita ovzdušia môže byť rizikovým faktorom pre stratu kostnej hmoty, nezávisle od socioekonomických či demografických faktorov,“ uvádza biomedicínsky vedec Diddier Prada z Kolumbijskej univerzity v New Yorku.

Výskumný tím kladie dôraz najmä na spojenie medzi dusíkom a chrbticou. V priebehu troch rokov sa skok o 10 % tohto znečistenia spojil s priemernou ročnou stratou 1,22 percenta minerálnej hustoty kostí bedrovej chrbtice. Ide o dvojnásobok z množstva, ktoré tím vypočítal z bežného starnutia.

„Prvýkrát máme dôkazy, že najmä oxidy dusíka sa významnou mierou podieľajú na poškodení kostí, a že lumbálna chrbtica je jedným z najnáchylnejších miest tohto poškodenia,“ dodáva Prada.

Výnimkou nie je ani výskyt depresie

V priebehu posledných rokov sa zvýšený výskyt duševných chorôb spájal najmä s pandemickou situáciou. Nová štúdia však prichádza so zistením, že aj dlhodobé vystavenie sa znečisteniu ovzdušia môže spôsobiť výskyt depresie, informuje portál ScienceAlert.

Zaoberala sa predovšetkým účinkami znečistenia na psychické zdravie starších ľudí. V dôsledku toho výskumníci skúmali údaje takmer deviatich miliónov jedincov prostredníctvom systému zdravotného poistenia americkej vlády pre osoby vo veku nad 64 rokov. Z výsledkov vyplýva, že počas rokov 2005 až 2016 bolo viac ako 1,52 milióna z nich diagnostikovaných s depresiou.

znečisťovanie ovzdušia
Zmeny klímy môžu mať vplyv aj na ľudské zdravie. Zdroj: pixabay.com

„Socioekonomicky znevýhodnení jedinci mali v tejto štúdií oveľa vyššie riziko depresie v neskoršom veku. Sú súčasne vystavení sociálnemu stresu a zlým environmentálnym podmienkam vrátane znečistenia ovzdušia,“ uvádza vedecký tím.

K látkam, ktorým sa výskumná vzorka vystavovala, patrili jemné častice ako prach alebo dym či oxid uhličitý pochádzajúci najmä z emisií z dopravy. Výnimkou nebol ani ozón, ktorý vypúšťajú autá, elektrárne a rafinérie.

„Hoci depresia je menej rozšírená medzi staršími dospelými, v porovnaní s mladšou populáciou to môže mať vážne následky, ako sú kognitívne poruchy, komorbidné fyzické ochorenia a smrť,“ dodávajú vedci.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings