Ľudia

Prečo ľudia odmietajú prevziať zodpovednosť za svoje činy a ako s nimi (ne)fungovať?

  • 26 februára, 2023
  • 5 min read
Prečo ľudia odmietajú prevziať zodpovednosť za svoje činy a ako s nimi (ne)fungovať?

Poznáte niekoho, kto odmieta prevziať zodpovednosť za svoje činy alebo chyby? 

Alebo možno ste to možno práve vy, kto túto zodpovednosť odmieta prebrať.:)

Niekedy je ťažké priznať, že sme sa správali nevhodne alebo sme urobili niečo zlé.

A je náročné jednať s ostatnými, ktorí opakovane popierajú zodpovednosť a obviňujú iných.

INZERCIA

Prijatie zodpovednosti za naše činy je znakom emocionálnej zrelosti – demonštruje to sebauvedomenie a vieru, že sa môžeme zmeniť a naučiť sa robiť veci lepšie.

Na druhej strane ľudia, ktorí si nemyslia, že urobili niečo zlé, nemajú dôvod sa meniť.

Uvedomovať si zodpovednosť za svoje činy a chyby je dôležité aj vo vzťahu k iným ľuďom.

Keď si uvedomujeme svoje činy a aj napravujeme škody, ktoré sme spôsobili, budujeme silnejšie a zdravšie vzťahy.

V porovnaní s tým, odmietnutie zodpovednosti zhoršuje dôveru a celkový vzťah.

 

 

Prečo majú niektorí ľudia problém prevziať zodpovednosť

Existuje široká škála dôvodov na vyhýbanie sa zodpovednosti, tu sú niektoré z najbežnejších dôvodov.

 

Myslia si, že sú lepší ako ostatní

Niektorí ľudia si myslia, že sú lepší ako ostatní, a preto majú právo robiť čo chcú, bez toho, aby znášali dôsledky.

Často ide o nevedomý pokus o nadmernú kompenzáciu pochybností o sebe, nízkeho sebavedomia alebo neistoty.

 

Trauma

Vyhýbanie sa zodpovednosti môže byť odpoveďou na traumu.

Niektorí ľudia, ktorí zažili zneužívanie, kritiku, zradu, odmietnutie alebo inú traumu, sa naďalej považujú za obete.

Sú tak sústredení na svoju vlastnú emocionálnu bolesť, že sú na konci dňa sebeckí a vlastne podvedome ubližujú iným.

Iní majú traumatické spomienky na to, že boli prísne potrestaní, obviňovaní alebo ignorovaní, keď urobili chyby ako deti.

Čo ich, pochopiteľne, robí zdržanlivými pri priznaní, keď sa teraz mýlia.

 

Perfekcionizmus

Ľudia, ktorí od seba očakávajú, že budú dokonalí alebo majú neuveriteľne vysoké štandardy, majú tiež problém priznať si svoje chyby a nedostatky.

Perfekcionisti zakladajú svoju vlastnú hodnotu na svojich výkonoch a úspechoch.

Takže urobiť chybu je pre nich obzvlášť bolestivé.

A myslenie typu všetko alebo nič zväčšuje malé chyby, takže perfekcionistovi sa zdajú ako veľké zlyhania.

 

Hanba

Hanba je ohromujúci pocit rozpakov alebo úzkosti.

A keď sa ľudia hanbia za svoje správanie, môžu sa uzavrieť, popierať, skrývať alebo klamať o svojom správaní, aby si zachránili tvár a zmenšili strach, ktorý z toho pociťujú.

 

Neschopnosť zmeniť sa

Keď ľudia veria, že sa môžu zmeniť, je pravdepodobnejšie, že si priznajú svoje chyby.

To dáva zmysel, pretože prevzatie zodpovednosti za svoje chyby je zvyčajne prvým krokom k zmene nášho správania.

 

Ste ten, kto nenesie zodpovednosť?

Možno ste to vy – nie niekto iný – kto neprijme vinu.

Ak viete, že ste na vine, je čas začať si uvedomovať svoje chyby a zodpovednosť.

Snažte sa byť otvorení spätnej väzbe.

Často môže pomôcť spomalenie – nereagujte tak rýchlo na obranu, ale venujte čas zváženiu názorov iných ľudí a dôkladne si premyslite svoje odpovede skôr, ako budete konať.

Možno by vám tiež prospelo, keby ste sa naučili, ako sa úplne a úprimne ospravedlniť. 

Ak máte problém niesť zodpovednosť za svoj život, správanie, či chyby, je vhodné nájsť si terapeuta alebo iného odoborníka, pri ktorom sa konečne otvoríte a začnete viesť úprímný dialóg – a to najmä sám so sebou.

 

Ako sa vyrovnať s niekým, kto nenesie zodpovednosť za vlastné činy

Ak je váš partner alebo niekto váš blízky takýto typ človeka, môžete sa pokúsiť jeho problémy riešiť alebo ospravedlniť.

To však vytvára začarovaný kruh, v ktorom robíte všetku prácu, zatiaľ čo druhá osoba sa vyhýba zodpovednosti.

Nakoniec to spôsobí, že sa budete cítiť rozhorčení a nespokojní – a len zriedkavo to vedie k tomu, že sa ten druhý naučí byť zodpovednejší alebo akceptuje vinu za veci, ktoré urobil zle.

Je veľmi ťažké mať vzťah s niekým, kto neustále odmieta prevziať zodpovednosť za svoje správanie.

Možno budete musieť obmedziť svoje interakcie s týmto človekom.

V niektorých prípadoch budete musieť zvážiť, či môžete pokračovať vo vzťahu s niekým, kto opakovane nenesie zodpovednosť za svoje činy a nie je úprimný ani len k sebe.

 

Starostlivosť o seba

Pri jednaní s niekým, kto nenesie zodpovednosť alebo neprizná vinu, je dôležité byť k sebe láskavý a dobre sa o seba starať.

Terapia môže poskytnúť bezpečné miesto na spracovanie vašich pocitov a rozvoj stratégií zvládania ľudských elementov.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings