Lifestyle

Kedysi novoročné predsavzatia symbolizovali nádej, teraz sú synonymom zlyhania

  • 2 januára, 2023
  • 5 min read
Kedysi novoročné predsavzatia symbolizovali nádej, teraz sú synonymom zlyhania

Každý január sa vraciame do fitnescentier, prihlasujeme sa na rôzne jazykové kurzy či vylepšujeme životosprávu. A to všetko pre jeden večer plný nádeje, optimizmu a ligotajúcej sa nočnej oblohy. Ráno býva náročnejšie. Špinavé a odpadom prikryté ulice sa zdajú byť odrazom našich recyklovaných sľubov.

Ak ste v minulosti bojovali s dodržiavaním novoročných predsavzatí, vedzte, že nie ste sami. Štatistky hovoria jasne. Až osemdesiat percent ľudí upustí od svojich sľubov už po prvom mesiaci. Nemali by sme sa však pýtať prečo je to tak, ale čo môžeme urobiť pre to, aby sme zvýšili našu šancu na úspech.

Predsavzatia nie sú zbytočné.

Novoročné predsavzatia sa môžu týkať rôznych oblastí života, ako napríklad zdravia, práce, vzdelávania alebo osobného rozvoja. Pomáhajú nám stanoviť si jasné ciele a motivujú nás k ich dosiahnutiu. Mali by sme však dbať o to, aby sme neboli zbytočne optimistickí a nevymysleli si nesplniteľný cieľ. Prakticky ide o snahu zlepšiť a skvalitniť náš život.

 

INZERCIA

Kontrola je cestou k úspechu

Nemali by sme podceniť pri stanovovaní novoročných predsavzatí plánovanie a následnú kontrolu. Mali by sme si vytvoriť konkrétny plán, ako chceme svoje ciele dosiahnuť. Dôležitým bodom je pravidelná kontrola, aby sme mohli sledovať pokrok. V závislosti od dosiahnutého „úspechu“ prispôsobíme svoj plán.

Úspech si vyžaduje budovanie zdravých návykov a rozvíjanie pozitívneho myslenia. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Napríklad, ak je naším novoročným predsavzatím zlepšenie spánkového režimu, tak si prečítame tipy na kvalitnejší spánok a svieže prebúdzanie sa. Pochopiteľne prejde niekoľko týždňov, kým si osvojíme nový návyk, no netreba sa vzdávať po prvej „prebdenej“ noci. Svoje malé-veľké úspechy si môžeme zaznačovať do diára.

Inšpirácia na novoročné predsavzatia

Odborníci sa zhodujú v jednom – mali by sme sa rozhodnúť pre jednoduché ciele, ktoré sa dajú ľahko dosiahnuť. Preto prinášame zoznam novoročných predsavzatí, ktoré si môžete „privlastniť“.

  • Naplánujte si jedlo každý týždeň

Ak je naším cieľom schudnúť, pribrať alebo len vylepšiť jedálniček, tak by sme mali začať plánovať svoje „menúčka“. Štúdiou z roku 2017 sa zistilo, že dospelí, ktorí si plánovali jedlo na týždeň dopredu, mali lepšiu kvalitu stravy a nižšie riziko obezity ako tí, ktorí improvizovali.

  • Vytvorte si chvíľu pre seba

Každý deň si nájdite chvíľku na zamyslenie a nadýchnutie sa. Je dôležité vyhradiť si niekoľko minút počas dňa na oddych a prestávku, aby sme mohli zlepšiť svoje duševné zdravie a kondíciu. Krátke prestávky nám pomáhajú zvýšiť produktivitu.Odborníci odporúčajú vyhradiť si dve až tri minúty každých pár hodín. Oddych môže zahŕňať niekoľko hlbokých nádychov, vstať a natiahnuť sa, prečítať si obľúbený citát alebo vyjsť von.

  • Zamerajte sa na svoju finančnú pohodu

Finančná pohoda je súčasťou celkového zdravia a môže mať významný vplyv na naše skúsenosti, ciele a vzťahy. Ak sa zameriame na rozvoj dobrých peňažných návykov, ako je vytváranie a dodržiavanie rozpočtov, stanovovanie cieľov úspor alebo splácanie dlhov, môže nám to pomôcť dosiahnuť väčší pokoj.

Štúdie ukázali, že silné finančné základy môžu viesť k zlepšeniu duševného zdravia, lepšiemu zvládaniu stresu a zvýšeniu celkovej spokojnosti. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA
  • Odstráňte toxických ľudí zo svojho života

Ak niekto spôsobuje viac škody ako úžitku, potom je čas prerušiť vzťahy. Ide o netradičné predsavzatie, no ale v konečnom dôsledku ho oceníte. Prítomnosť toxických ľudí môže mať negatívny vplyv na našu psychiku a môže viesť k pocitom úzkosti, stresu a depresie. 

  • Zamerajte sa na tri základné veci: spánok, výživu a cvičenie

Zamerajte sa na osem hodín spánku, výber zdravých potravín a pravidelné cvičenie každý jeden deň (alebo zo začiatku aspoň párkrát do týždňa). Spánok, kvalitná vyžíva a cvičenie sú kľúčom k dlhovekosti.

  • Zamerajte sa viac na vzťahy

Urobte z roku 2023 rok, v ktorom si pestujete hlboké a dôveryhodné priateľstvá. Mať veľa kamarátov je síce fajn, no koľkí z nich by vám podali pomocnú ruku, keď ju budete naozaj potrebovať? Preto je veľmi dôležité budovať si pevné vzťahy s určitou skupinkou ľudí, nie so všetkými. Investujte svoj čas a energiu do ľudí, ktorí sú tiež ochotní ho investovať do vás.

Priateľstvá sú dôležité pre našu psychickú pohodu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Aj keď mnoho ľudí začne nový rok s veľkými očakávaniami a novoročnými predsavzatiami, nie vždy sa im podarí ich dosiahnuť. Je dôležité si uvedomiť, že to nie je koniec sveta a že môžeme začať znova kedykoľvek počas roka. Stačí, aby sme boli trpezliví a nevzdávať sa svojich snov, aj keď to niekedy môže byť náročné. Niekedy stačí začať od „zeme“, stanovme si malé čiastkové ciele, ktoré nás dovedú až ku „hviezdam“.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings