Naučte sa tieto asertívne komunikačné techniky

Asertívne správanie vie posilniť vaše vzťahy tým, že zníži stres z konfliktov a poskytne vám podporu v ťažkých chvíľach. Zdvorilé, ale asertívne „nie“ na nadmerné požiadavky iných vám umožní vyhnúť sa preťaženiu vášho programu a podporí rovnováhu vo vašom živote. Asertívna komunikácia vám napokon umožní stanoviť potrebné hranice, ktoré vám umožnia uspokojiť vaše potreby vo… Prečítať celé
Vydané 21. marca 2023 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , ,

Asertívne správanie vie posilniť vaše vzťahy tým, že zníži stres z konfliktov a poskytne vám podporu v ťažkých chvíľach. Zdvorilé, ale asertívne „nie“ na nadmerné požiadavky iných vám umožní vyhnúť sa preťaženiu vášho programu a podporí rovnováhu vo vašom živote. Asertívna komunikácia vám napokon umožní stanoviť potrebné hranice, ktoré vám umožnia uspokojiť vaše potreby vo vzťahoch bez toho, aby ste sa odcudzili druhým a nedovolili, aby sa do nich vkradla nevôľa a hnev.

 

Charakteristika asertívnej komunikácie

Vedci Maria Pipas, Mohammed Jaradat a Sue Bishop uvádzajú tieto verbálne aj neverbálne charakteristiky pre správnu asertívnu komunikáciu:

1. Priamy očný kontakt: oznamuje, že osoba nie je zastrašená.
2. Asertívne držanie tela: rovnováha medzi príliš agresívnym a príliš slabým vzhľadom.
3. Tón hlasu: mal by byť silný, ale nie agresívny.
4. Výraz tváre: dôležité je nevyjadrovať hnev alebo úzkosť.
5. Načasovanie: osoba musí byť sociálne uvedomelá, aby asertívne komunikovala v správnom čase.
6. Jasnosť: používanie konkrétnych slov, ktoré jasne vyjadrujú potreby.
7. Nevyhrážanie: osoba by nemala druhú osobu obviňovať ani jej vyhrážať.
8. Pozitivita: formulovanie požiadavky pozitívnym spôsobom.
9. Žiadna kritika: hoci to môže byť lákavé, pri snahe byť asertívny je dôležité nekritizovať seba ani ostatných.

ne asertívne

Na tomto obrázku vidíme porušených viacero bodov asertívnej komunikácie. Skúste uhádnuť, o ktoré ide. (Foto: Moose Photos, Pexels)

Je zrejmé, že existuje tenká hranica medzi tým, keď ste v komunikácii asertívny a keď pôsobíte príliš agresívne alebo pasívne. Pozrime sa bližšie na tieto rôzne aspekty asertívnej komunikácie a ich hranice.

 

Pasívna verzus agresívna verzus asertívna komunikácia

V komunikácii môžete reagovať tromi spôsobmi:

 • Agresívna reakcia: „V žiadnom prípade. Musíš sa začať učiť, ako si riadiť svoj život, skôr než ma požiadaš, aby som všetkého nechala a pomohla ti.“
 • Pasívna odpoveď: „Áno, samozrejme. Vôbec žiadny problém.“
 • Asertívna odpoveď: „Aj keď by som veľmi rada pomohla, bohužiaľ, dnes mám veľa práce. Dúfam však, že sa ti podarí nájsť niekoho iného.“

Je zrejmé, že s agresívnymi a pasívnymi odpoveďami sú určité problémy. Agresívne odpovede môžu vyznieť príliš tvrdo alebo hrubo, zatiaľ čo pasívne odpovede sú slabé a súhlasné.

Vždy rešpektujte všetkých účastníkov, vrátene Vás. (Foto: Shora Shimizaki, Pexels)

Ako zlepšiť svoj komunikačný štýl?

Asertívna komunikácia nás učí rešpektovať potreby a práva všetkých, vrátane tých vlastných, a udržiavať hranice vo vzťahoch. Nasledujúce kroky vám pomôžu rozvinúť tento zdravý komunikačný štýl.

 

 • Hovorte vecne o tom, čo sa vám nepáči
  Keď niekoho oslovujete v súvislosti so správaním, ktoré by ste chceli zmeniť, držte sa vecných opisov toho, čo urobil, a nepoužívajte negatívne nálepky alebo slová, ktoré vyjadrujú odsúdenie.

 

 • Nesúďte a nepreháňajte
  Dôležité je vecné vyjadrenie toho, čo sa vám na správaní niekoho nepáči, bez dramatizovania alebo posudzovania. To isté platí aj pre opisovanie dôsledkov ich správania.

 

 • Používajte „ja“ namiesto „ty“
  Keď začínate vetu slovami „Ty…“, vyznieva to ako odsudzovanie alebo útok a ľudí to stavia do defenzívy. Ak začnete slovom „ja“, sústredíte sa viac na to, ako sa cítite a ako vás ovplyvňuje ich správanie.

         Nesprávne:Musíš s tým prestať!“
         Správne:Bol by som rád, keby si s tým prestal.“

 

 • Keď [ich správanie], potom [výsledky ich správania] a cítim [ako sa cítite]                                 Skúste nájsť kompromis alebo spôsob, ako by ste mohli obaja uspokojiť svoje potreby. V prípade vždy meškajúceho priateľa by mu možno pomohlo iné miesto stretnutia, aby bol načas. Alebo sa môžete rozhodnúť, že si budete plánovať stretnutia len v čase, keď je váš rozvrh voľnejší a ich meškanie vám nespôsobí taký stres.

         Napríklad: „Keď prídeš neskoro, musím čakať a cítim sa frustrovaný.“

 

Čo treba mať na pamäti pri jednaní s problémovými ľuďmi?

 

Zdroje: VeryWellMind, BerkeleyWellbeing

Ilustračná foto: Anna Vander Stel, Unsplash

Pokračujte na ďalší príspevok »Príbehy slávnych

From Zero to Hero – ako sa z ľudí na dne stali superboháči

 • Cesta k úspechu býva neraz tŕnistá. Presvedčili sa o tom aj mnohé slávne osobnosti, ktorých meno dnes pozná značná časť svetovej populácie.
 • Ako sa Ralph Lauren stal svetovou módnou ikonou? Je kľúčom k úspechu tvrdá práca, dobrý nápad a jasný cieľ, alebo ide len o dielo náhody? V skutočnosti je to kombinácia všetkých týchto faktorov.