Ľudia

Naučte sa tieto asertívne komunikačné techniky

 • 21 marca, 2023
 • 5 min read
Naučte sa tieto asertívne komunikačné techniky

Asertívne správanie vie posilniť vaše vzťahy tým, že zníži stres z konfliktov a poskytne vám podporu v ťažkých chvíľach. Zdvorilé, ale asertívne „nie“ na nadmerné požiadavky iných vám umožní vyhnúť sa preťaženiu vášho programu a podporí rovnováhu vo vašom živote. Asertívna komunikácia vám napokon umožní stanoviť potrebné hranice, ktoré vám umožnia uspokojiť vaše potreby vo vzťahoch bez toho, aby ste sa odcudzili druhým a nedovolili, aby sa do nich vkradla nevôľa a hnev.

 

Charakteristika asertívnej komunikácie

Vedci Maria Pipas, Mohammed Jaradat a Sue Bishop uvádzajú tieto verbálne aj neverbálne charakteristiky pre správnu asertívnu komunikáciu:

1. Priamy očný kontakt: oznamuje, že osoba nie je zastrašená.
2. Asertívne držanie tela: rovnováha medzi príliš agresívnym a príliš slabým vzhľadom.
3. Tón hlasu: mal by byť silný, ale nie agresívny.
4. Výraz tváre: dôležité je nevyjadrovať hnev alebo úzkosť.
5. Načasovanie: osoba musí byť sociálne uvedomelá, aby asertívne komunikovala v správnom čase.
6. Jasnosť: používanie konkrétnych slov, ktoré jasne vyjadrujú potreby.
7. Nevyhrážanie: osoba by nemala druhú osobu obviňovať ani jej vyhrážať.
8. Pozitivita: formulovanie požiadavky pozitívnym spôsobom.
9. Žiadna kritika: hoci to môže byť lákavé, pri snahe byť asertívny je dôležité nekritizovať seba ani ostatných.

INZERCIA
ne asertívne
Na tomto obrázku vidíme porušených viacero bodov asertívnej komunikácie. Skúste uhádnuť, o ktoré ide. (Foto: Moose Photos, Pexels)

Je zrejmé, že existuje tenká hranica medzi tým, keď ste v komunikácii asertívny a keď pôsobíte príliš agresívne alebo pasívne. Pozrime sa bližšie na tieto rôzne aspekty asertívnej komunikácie a ich hranice.

 

INZERCIA

Pasívna verzus agresívna verzus asertívna komunikácia

V komunikácii môžete reagovať tromi spôsobmi:

 • Agresívna reakcia: „V žiadnom prípade. Musíš sa začať učiť, ako si riadiť svoj život, skôr než ma požiadaš, aby som všetkého nechala a pomohla ti.“
 • Pasívna odpoveď: „Áno, samozrejme. Vôbec žiadny problém.“
 • Asertívna odpoveď: „Aj keď by som veľmi rada pomohla, bohužiaľ, dnes mám veľa práce. Dúfam však, že sa ti podarí nájsť niekoho iného.“

Je zrejmé, že s agresívnymi a pasívnymi odpoveďami sú určité problémy. Agresívne odpovede môžu vyznieť príliš tvrdo alebo hrubo, zatiaľ čo pasívne odpovede sú slabé a súhlasné.

Inzercia
Vždy rešpektujte všetkých účastníkov, vrátene Vás. (Foto: Shora Shimizaki, Pexels)

Ako zlepšiť svoj komunikačný štýl?

Asertívna komunikácia nás učí rešpektovať potreby a práva všetkých, vrátane tých vlastných, a udržiavať hranice vo vzťahoch. Nasledujúce kroky vám pomôžu rozvinúť tento zdravý komunikačný štýl.

 

 • Hovorte vecne o tom, čo sa vám nepáči
  Keď niekoho oslovujete v súvislosti so správaním, ktoré by ste chceli zmeniť, držte sa vecných opisov toho, čo urobil, a nepoužívajte negatívne nálepky alebo slová, ktoré vyjadrujú odsúdenie.

 

 • Nesúďte a nepreháňajte
  Dôležité je vecné vyjadrenie toho, čo sa vám na správaní niekoho nepáči, bez dramatizovania alebo posudzovania. To isté platí aj pre opisovanie dôsledkov ich správania.

 

 • Používajte „ja“ namiesto „ty“
  Keď začínate vetu slovami „Ty…“, vyznieva to ako odsudzovanie alebo útok a ľudí to stavia do defenzívy. Ak začnete slovom „ja“, sústredíte sa viac na to, ako sa cítite a ako vás ovplyvňuje ich správanie.

         Nesprávne:Musíš s tým prestať!“
         Správne:Bol by som rád, keby si s tým prestal.“

 

 • Keď [ich správanie], potom [výsledky ich správania] a cítim [ako sa cítite]                                 Skúste nájsť kompromis alebo spôsob, ako by ste mohli obaja uspokojiť svoje potreby. V prípade vždy meškajúceho priateľa by mu možno pomohlo iné miesto stretnutia, aby bol načas. Alebo sa môžete rozhodnúť, že si budete plánovať stretnutia len v čase, keď je váš rozvrh voľnejší a ich meškanie vám nespôsobí taký stres.

         Napríklad: „Keď prídeš neskoro, musím čakať a cítim sa frustrovaný.“

 

Čo treba mať na pamäti pri jednaní s problémovými ľuďmi?

 

Zdroje: VeryWellMind, BerkeleyWellbeing

Ilustračná foto: Anna Vander Stel, Unsplash

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings