Lifestyle TOP články redakcie

Čo treba mať na pamäti pri jednaní s problémovými ľuďmi?

  • 30 júna, 2022
  • 4 min read
Čo treba mať na pamäti pri jednaní s problémovými ľuďmi?

Problémoví ľudia sú všade. Nech idete kamkoľvek, nikdy sa pred nimi neschováte. Možno sa dá vyhnúť jednému alebo dvom nepríjemným ľuďom, ale čo tí ostatní? Schovávanie sa nie je trvalé riešenie. Navyše v súvislosti s prácou je zvyčajne ťažké vyhnúť sa niekomu alebo sa pred ním skryť, pokiaľ z práce úplne neodídete. Preto po dvoch rokoch odlúčenia je pre mnohých návrat do kancelárskeho prostredia s tými, s ktorými majú problémy, pomerne stresujúci.

Ak vás čaká takéto nepríjemné stretnutie, kde budete musieť jednať s problémovými ľudmi, nezúfajte! Je potrebné mať na pamäti niekoľko dôležitých prvkov.

 

Viete, s kým máte dočinenia?

Existujú 4 rôzne typy problémových ľudí:

INZERCIA
  • Zhoršovatelia sú známi aj ako negativisti. Vždy majú na srdci niečo zlé. Sťažujú sa, kritizujú a posudzujú. Je takmer nemožné sa im zapáčiť.
  • Vševedkovia alebo exhibicionisti sa radi snažia urobiť na vás dojem.
  • Pasívni ľudia do okolia príliš neprispievajú a nechávajú ostatných, aby za nich urobili ťažkú prácu.
  • Tanky sú výbušné alebo panovačné povahy, ktoré chcú, aby bolo po ich a urobia čokoľvek, aby to dosiahli.

 

Nenechajte sa vyprovokovať

Konflikty s problémovými ľuďmi sa môžu ľahko stať začarovaným kruhom. Vaším cieľom v takejto situáci by malo byť to, aby sa nezhoršila. Aj obyčajný zvyk počkať päť-desať sekúnd, kým prehovoríte, keď ste v konflikte, vám môže pomôcť zabrániť ďalším škodám.

INZERCIA

 

Poker Face

Taktika má prednosť pred temperamentom. Naučte sa nasadiť si svoju diplomatickú pokerovú tvár. Skôr sa sústreďte na problémy, ktoré treba napraviť, než aby ste na niekoho osobne útočili. Ak sa to naučíte robiť dôsledne, budete vždy pôsobiť profesionálne a pozitívne, čo vám poskytne výhodu vo všetkých situáciách.

Inzercia
problémovými ľudmi
Poker Face ( Foto: Tyrell James)

 

Pokerová tvár je neprístupný výraz, ktorý skrýva skutočné pocity.

 

Majte na pamäti svoj cieľ

Ako sme už spomínali. Častým problémom pri kontakte s nepríjemnými ľuďmi je, že sa necháme ľahko rozrušiť a stratíme zo zreteľa ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť.  Vždy majte na pamäti, prečo ste v tejto diskusii a čo potrebujete dosiahnúť.

Pochopte zámery danej osoby

Aj keď sa môže zdať, že daná osoba vás chce len nahnevať, vždy existuje nejaký skrytý dôvod, ktorý ju motivuje k takémuto konaniu. Málokedy je však táto motivácia zjavná. Pokúste sa identifikovať spúšťací mechanizmus danej osoby.

  • Čo ju núti konať takýmto spôsobom?
  • Čo jej bráni v spolupráci s vami?
  • Ako môžete pomôcť uspokojiť jeho/jej potreby a vyriešiť situáciu?

 

Ak sa dá, priprate sa predom

Cvičenie a nácvik môžu pomôcť v našich najstresujúcejších medziľudských chvíľach. Nebojte sa napísať scenár náročného rozhovoru. Skúste si ho vopred nacvičíť. Môžete si premyslieť aj formulácie, ktoré budú s menšou pravdepodobnosťou viesť k vyhroteniu situácie.

 

Úkážte rešpekt

Nikto nemá rád, keď sa mu dáva najavo, že je hlúpy, neschopný alebo nekompetentný. Aj keď to môže byť v niektorých prípadoch veľmi ťažké, pre vlastné dobro sa skúste prekonať a preukázať osobe na druhej strane úctu.

Jednanie s problémovými ľudmi je ťažké. (Foto: Ikons8 Team)

Vyberajte si svoje bitky

Nie všetky konflikty stoja za váš čas a pozornosť. Niekedy je jednanie s nepríjemnou osobou ako dohadovanie sa s batoľaťom v záchvate hnevu. Spýtajte sa sami seba, či sa naozaj chcete dostať do zdĺhavej hádky o probléme, ktorému môžete predísť.

 

About Author

Ema Zvara

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings