Na zamyslenie TOP články redakcie

Máte hnev čoraz častejšie? Nemusí to byť chyba ostatných, je rozumné naučiť sa s ním pracovať

  • 7 júna, 2022
  • 4 min read
Máte hnev čoraz častejšie? Nemusí to byť chyba ostatných, je rozumné naučiť sa s ním pracovať

Neprešiel ani týždeň a ďalšie múzeum hlási zámerné poškodenie artefaktov. Tentokrát nešlo o útok s podtónom protestu. Mladý páchateľ zjavne neuniesol príval emócii po hádke s priateľkou. Namiesto rozbíjania tanierov doma sa rozhodol porozbíjať historické keramické nádoby v obrovskej hodnote.

Vandalizmus

21-ročný Brian Hernandez  sa minulý týždeň vlámal do múzea v Dallase. Najprv rozbil kovovou stoličkou sklenený vchod do múzea. Keď vošiel dovnútra, začal ničiť najbližšiu zbierku artefaktov. Medzi obeťami jeho vandalizmu bola grécka amfora zo 6. storočia pred n. l., keramická nádoba používaná na uskladnenie tekutín, grécka skrinka z roku 450 pred n. l. , misa zo starovekého Grécka zdobená vinetami Herakla bojujúceho s nemejským levom a keramická fľaša z Caddo s vyobrazením aligátora.

Menšie škody utrpelo aj niekoľko menších predmetov.

Riaditeľ múzea odhadol hodnotu škody na 5 miliónov dolárov. Všetky artefakty boli poistené. Skutočné náklady budú známe až po tom, ako úradníci a poisťovne vykonajú odhad škôd.

INZERCIA
Dva z predmetov, ktoré boli poškodené v Múzeu umenia v Dallase: panelová amfora s čiernou figúrou (vľavo) a pyxisa s červenou figúrou a vekom (vpravo). Zdroj: Dallas Museum of Art

Zadržanie ochrankou a telefonát na tiesňovú linku

Predtým ako páchateľa zadržala ochranka múzea, Hernandez údajne vo vnútri múzea zavolal na tiesňovú linku 911. Priznal sa polícii a v súčasnosti je zadržiavaný vo väznici okresu Dallas na základe obvinenia z trestného činu a zo spôsobenia škody vo výške desiatok tisíc dolárov na majetku múzea vrátane vitrín a nábytku.

„Podľa toho, čo vidíme, nebolo úmyslom nič ukradnúť. Bol to len niekto, kto prežíval chvíle hnevu a našiel si tento spôsob, ako ho vyjadriť.“ Riaditeľ Múzea umenia v Dallase

INZERCIA

 

„Nahneval sa na svoju priateľu, tak sa vlámal dnu a začal ničiť majetok múzea.“ Uviedol bezpečnostný pracovník DMA pre Denník Dallas Morning News

Inzercia

Prečo ľudia ničia vecí, keď sú rozrušení?

Hnev je inštinktívnou reakciou na hrozby. Vyvoláva silné, často agresívne pocity a správanie, ktoré nám umožňujú bojovať a brániť sa, keď sme napadnutí. Určitá dávka hnevu je preto nevyhnutná pre naše prežitie. Na druhej strane sa nemôžeme fyzicky vrhnúť na každú osobu alebo predmet, ktorý nás dráždi alebo rozčuľuje.

Úder do steny  alebo rozbitie predmetu sa niektorým ľudom môže zdať ako uvoľnenie stresu a napätia. Aj keď niektoré liečebné ústavy ponúkajú kixbox alebo kontrolované udieranie ako spôsob terapie, výsledky štúdii nepotrvdili, že takéto správanie by malo pozitívny efekt na zlepšenie zvládania hnevu.

Existujú lepšie spôsoby, ako sa zbaviť frustrácie a trápenia namiesto aktivít, ktoré vedú k zlomeným rukám a problémom s políciou.

v Dallase
Zvládanie hnevu môže byť v niektorých situáciach náročné ( Foto: Caroline O’Brien)

Ako zvládnuť svoj hnev a vyhnúť sa deštruktívnemu konaniu?

V programe zvládania hnevu, ktorý je často súčasťou rehabilitačných centier pre duševné zdravie, sa dá naučíť zvládať svoj hnev. Nemusíte hnev zadržiavať, stačí ho len vyjadriť inými spôsobmi.

 

Manažment hnevu

Cieľom zvládania hnevu je znížiť emocionálne pocity aj fyziologické vzrušenie, ktoré hnev spôsobuje. Nemôžete sa zbaviť vecí alebo ľudí, ktoré vás rozčuľujú, ani sa im vyhnúť, ani ich zmeniť, ale môžete sa naučiť ovládať svoje reakcie.

  1. Predtým, ako začnete konať, popremýšľajte nad tým čo chcete urobiť/povedať.
  2. Zacvičte si.
  3. Vezmite si prestávku.
  4. Identifikujte možné riešenia konfliktu.
  5. Používajte humor na uvoľnenie napätia.
  6. Cvičťe relaxačné cvičenia ako hlboké dýchanie, opakujte si upokojujúce slovo či frázu. Môžete tiež počúvať hudbu.
  7. Vyhľadajte pomoc.

 

Naučiť sa ovládať hnev môže byť niekedy náročné. Vyhľadajte pomoc pri problémoch s hnevom, ak sa vám zdá, že sa váš hnev vymyká spod kontroly, spôsobuje, že robíte veci, ktoré ľutujete, alebo ubližuje ľuďom okolo vás.

 

About Author

Ema Zvara

1 Comment

Comments are closed.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings