Zdravie

Môžu školské problémy vášho dieťaťa pochádzať z jazykovej poruchy?

  • 9 júna, 2022
  • 6 min read
Môžu školské problémy vášho dieťaťa pochádzať z jazykovej poruchy?

Mohli by školské problémy vášho dieťaťa pochádzať z jazykovej poruchy? Pozrite si tieto príznaky a vývojovú časovú os, aby ste zistili, či vaše dieťa nemá jazykovú poruchu.

Deti sa učia rozprávať v priebehu niekoľkých rokov počúvaním a interakciou s rodičmi a ostatnými okolo nich. Niektoré deti však neprechádzajú prirodzenými štádiami jazykového vývinu a môžu mať problém, aby samy pochopili čo hovoria ostatní. Niektoré z týchto detí len „hovoria neskoro“, ale iné môžu mať poruchu reči. Ak sa zdá, že vaše dieťa nehovorí alebo nerozumie rovnakou rýchlosťou ako jeho rovesníci, možno máte dôvod sa znepokojovať.

 

Príznaky jazykových porúch

Existujú dva typy jazykových porúch, expresívne alebo receptívne. Deti s expresívnymi jazykovými poruchami majú problém vyjadriť svoje myšlienky. Ľudia s receptívnymi jazykovými poruchami môžu mať problém porozumieť tomu, čo ostatní hovoria alebo sledovať konverzáciu.

INZERCIA

Ak je porucha reči vášho dieťaťa mierna, jej príznaky môže byť ťažké odhaliť. Môže sa vám len zdať trochu „uletené“ alebo dokonca „plaché“. Pozrite sa na nasledujúce základné príznaky, ktoré môžu naznačovať poruchu reči. Ak spozorujete tieto príznaky, porozprávajte sa so svojím pediatrom alebo personálom školy vášho dieťaťa.

 

INZERCIA
Ilustračná fotografia (dieťa s komunikačnými ťažkosťami). Zdroj: childayurved.com

Niekto s expresívnou poruchou jazyka:

– Majú na svoj vek obmedzenú slovnú zásobu. 
– Používajú veľa výplňových slov ako „ehm“ alebo namiesto konkrétnych slov používajú rôzne slovné barličky.
Zamieňajú slovesné časy.
Opakujú frázy pri rozprávaní príbehu alebo odpovedaní na otázku.
– Často hovoria vety, ktoré nedávajú zmysel.
–  Majú problémy s učením nových slov.
– Často sa zdajú byť frustrovaní ich neschopnosťou komunikovať myšlienky.

 

Inzercia

Niekto s receptívnou poruchou jazyka môže:

– Zdá sa, že sa nezaujíma o konverzácie alebo spoločenské situácie.
– Má problémy s dodržiavaním pokynov.
– Často nerozumie tomu, čo sa pýtate, a odpovedá nevhodne.
Vyzerá placho alebo utiahnuto.

 

Ak vaše dieťa vykazuje príznaky z oboch zoznamov, je možné, že má kombináciu expresívnej/receptívnej jazykovej poruchy. Porozprávajte sa o svojich obavách s lekárom svojho dieťaťa.

 

Časová os včasnej diagnostiky

Deti napredujú prostredníctvom vývojových míľnikov v rôznom veku, vďaka čomu lekári poskytujú celý rad príkladov. Napríklad bábätká bežne urobia svoj prvý krok niekedy medzi 9. a 12. mesiacom. S rozprávaním je to to isté, neexistuje presný vek, kedy deti povedia prvé slovo alebo použijú prvú vetu. Niektorí sú považovaní za „neskorých rečníkov“. Ide o deti vo veku od 18 do 30 mesiacov, ktoré dobre rozumejú jazyku a prejavujú sociálne zručnosti, myslenie a motoriku typické pre ich vek, no majú obmedzenú slovnú zásobu.

Nie každý „neskorý rečník“ má poruchu jazyka, a zdá sa, že niektoré deti to doháňajú po tom, čo vývojovo zaostávajú za svojimi rovesníkmi. Väčšina odborníkov sa však zhoduje v tom, že vývin reči a jazyka by sa mal uberať základnou trajektóriou.

Ak vaše dieťa vykazuje nasledujúce skoré príznaky jazykovej poruchy, zvážte rozhovor so svojím lekárom o hodnotení.

 

Ilustračná fotografia (jazyková poradňa). Zdroj: otsimo.com

Skoré príznaky expresívnej jazykovej poruchy zahŕňajú:

15 mesiacov: Slovná zásoba menej ako tri slová, dieťa pri vokalizácii používa predovšetkým samohlásky.
18 mesiacov: Nehovorí „Mama“, „Dada“ ani neidentifikuje iné známe osoby menom.
24 mesiacov: Slovná zásoba menej ako 25 slov, spontánne nevykríkne, keď je prekvapené alebo potešené.
30 mesiacov: Nepoužívá jednoduché dvojslovné vety (podstatné meno + sloveso), ale väčšinou ťažko pochopiteľné.
36 mesiacov: Slovná zásoba menej ako 200 slov, nepýta sa na známe predmety správnym názvom, opakuje slová iných, keď sa s ním hovorí alebo keď mu niekto položí otázku.

Včasné príznaky receptívnej jazykovej poruchy zahŕňajú:

15 mesiacov: Nepozerá sa, ani neukazuje na predmety, keď sú pomenované. Nereaguje pri volaní mena.
18 mesiacov: Nedokáže postupovať podľa jednoduchých pokynov v jednom kroku, ako napríklad „Zdvihni loptu.“
24 mesiacov: Pri pomenovaní neukazuje na časti tela (ako keď sa rodičia pýtajú „Kde máš nos?“)
30 mesiacov: Nereaguje na otázky, ani hovorenými odpoveďami, ani prikyvovaním/krútením hlavou
36 mesiacov: Neschopnosť postupovať podľa pokynov v dvoch krokoch („Choď do svojej izby a vezmi si klobúk“). Má ťažkosti s účasťou na skupinových aktivitách, zabudne alebo si pomýli mená známych ľudí.

 

Okrem toho existujú určité včasné varovné signály, ktoré sa môžu objaviť pri expresívnych aj receptívnych jazykových poruchách:

– Povie jedno alebo dve slová v rámci normálneho vekového rozsahu, ale nepridáva ďalšie slová a nerozširuje slovnú zásobu.
Gestá alebo ukazovanie na miesto reči u starších ako 18 mesiacov.
Nenapodobňuje zvuky alebo slová, ktoré hovoria rodičia.
– Môže rozumieť jazyku doma, ale má ťažkosti s porozumením, keď je mimo domova.

Majte na pamäti, že jeden alebo dva varovné signály neznamenajú, že vaše dieťa má poruchu reči, ale môže to znamenať, že by ste sa mali so svojím lekárom porozprávať o vývoji vášho dieťaťa. Nie každá porucha reči je vývinová. V zriedkavých prípadoch sa porucha reči môže vyvinúť po traumatickej mozgovej príhode, ako je mŕtvica, poranenie hlavy alebo neurologické ochorenie.

About Author

Natália Jančušková

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings