ovzdušie

Znečisťovanie ovzdušia sa spája s vyšším výskytom depresie. Výnimkou nie sú ani iné zdravotné ťažkosti

  • Znečisťovanie ovzdušia sa v priebehu posledných rokov stáva primárnou témou celosvetových diskusií. Nielenže negatívne ovplyvňuje klímu, ale aj ľudské zdravie. Pokiaľ ide o Slovensko, ministerstvo životného prostredia na svojej stránke uvádza, že kvalita ovzdušia sa na našom území od roku 2005 v určitých oblastiach zlepšila. Okrem toho dodáva, že medzi najčastejšie príčiny znečistenia životného prostredia… Prečítať celé
  • Určité látky v ovzduší ochladzujú klímu. Ich účinok je krátkodobý, oxid uhličitý z áut vydrží stáročia

  • Riziká znečisťovania ovzdušia sa dostávajú čoraz viac do povedomia. Nielenže prispieva k ničeniu prírody, ktorá je pre ľudskú existenciu potrebná, ale aj ničí naše zdravie. Portál ScienceAlert uvádza, že látky, ktoré ho znečisťujú, ročne zabijú až okolo 7 miliónov ľudí. Zväčša ho tvoria drobné častice suspendované vo vzduchu, ktoré pri vdýchnutí môžu u ľudí spôsobiť… Prečítať celé
  • VEDA A TECHNIKA

    Nová štúdia odhalila ako spolu súvisia znečistenie ovzdušia a duševné choroby

  • Nová štúdia odhalila, že znečistené ovzdušie vedie k zhoršeniu závažných psychických chorôb.  „Znečisťovanie ovzdušia veľmi škodí zdraviu európskych občanov. Každý rok zomrie predčasne približne 400 000 ľudí v dôsledku nadmerných hodnôt látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú prachové častice, oxid dusičitý a ozón,“ píše vo svojej správe Európsky dvor audítorov. Zlá kvalita ovzdušia je ešte stále… Prečítať celé