VEDA A TECHNIKA

Nová štúdia odhalila ako spolu súvisia znečistenie ovzdušia a duševné choroby

Nová štúdia odhalila, že znečistené ovzdušie vedie k zhoršeniu závažných psychických chorôb.  „Znečisťovanie ovzdušia veľmi škodí zdraviu európskych občanov. Každý rok zomrie predčasne približne 400 000 ľudí v dôsledku nadmerných hodnôt látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú prachové častice, oxid dusičitý a ozón,“ píše vo svojej správe Európsky dvor audítorov. Zlá kvalita ovzdušia je ešte stále… Prečítať celé

24-ročná študentka masmediálnej komunikácie v Trnave. Milovníčka fialovej a zelenej farby, retro štýlu, smotanovej pizze a v neposlednom rade aj dôveryhodných zdrojov v dezinformačných časoch.

Nová štúdia odhalila, že znečistené ovzdušie vedie k zhoršeniu závažných psychických chorôb. 

Znečisťovanie ovzdušia veľmi škodí zdraviu európskych občanov. Každý rok zomrie predčasne približne 400 000 ľudí v dôsledku nadmerných hodnôt látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú prachové častice, oxid dusičitý a ozón,“ píše vo svojej správe Európsky dvor audítorov.

Zlá kvalita ovzdušia je ešte stále bežná vo väčšine štátov Európskej únie a v mnohých európskych mestách. A to aj napriek tomu, že čistotu ovzdušia regulujú právne predpisy EÚ už približne 30 rokov.

Štúdia a jej špecifiká

Štúdiu publikoval lekársky časopis British Journal of Psychiatry, pričom bola financovaná vládnou agentúrou Spojeného kráľovstva National Institute for Health Research (NIHR) Maudsley Biomedical Research Centre a analyzovala dáta od 13 000 ľudí v Londýne.

Zistenia štúdie sú podľa jej výskumníkov aplikovateľné na väčšinu miest v rozvinutých krajinách, pričom zníženie miery znečistenia ovzdušia by mohlo pomôcť miliónom ľudí.

studia

Zlá kvalita ovzdušia je problémom aj napriek tomu, že čistotu ovzdušia regulujú právne predpisy EÚ už približne 30 rokov, Zdroj: Pixabay/SD-Pictures

Niektoré predchádzajúce štúdie už dokázali nájsť súvislosť medzi znečistením ovzdušia a počiatkom duševných ochorení. Jedná sa napríklad o úzkosť, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu. Táto štúdia je však prvá, ktorá sa zaoberá závažnosťou zlého psychického zdravia až po počiatku ochorenia.

Vďaka tejto štúdií sa zistilo, že ľudia, ktorým boli nedávno diagnostikované psychotické ochorenia alebo poruchy nálad, napríklad schizofrénia alebo depresia, mali tendenciu viac využívať zdravotné služby ak boli vystavovaní znečistenému ovzdušiu v dôsledku dopravy, pričom ich symptómy boli závažnejšie.

Počas siedmych rokov výskumníci z King’s College London, University of Bristol a Imperial College London analyzovali dáta získané od 13 887 ľudí vo veku 15 a viac rokov, pričom títo ľudia udržovali kontakt tvárou v tvár v rámci služieb South London and Maudsley NHS Foundation Trust (SLaM) medzi rokmi 2008 a 2012.

Výskumníci využili krížovú referenciu anonymných elektronických záznamov o psychickom zdraví, pričom sa zaujímali o využívanie zdravotných služieb s štvrťročným priemerom modelovaných koncentrácií exhalátov vyskytujúcich sa v miestach pobytu účastníkov štúdie. Konkrétne sa zaujímali o oxid uhličitý, oxidy dusíka, jemné a hrubé častice látok.

Štúdia odhalila, že ľudia žijúci v rezidenčných oblastiach s vyšším stupňom znečistenia ovzdušia majú tendenciu viac a častejšie využívať služby duševného zdravia.

štúdia

Zníženie úrovne znečistenia ovzdušia by mohlo pomôcť miliónom ľudí, Zdroj:Unsplash/ Sydney Sims

Výskumníci zistili, že každé 3 mikrogramy prachových častíc na meter kubický zvýšia oxid uhličitý o 15 mikrogramov  v časovom období jedného roka.

Štúdia upozorňuje na to, že redukcia znečistenia ovzdušia by mohla mať značne pozitívny efekt na ľudí, ktorí majú diagnostikované psychotické ochorenia alebo poruchy nálad. Ďalej môže pomôcť znížiť náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou v súvislosti s týmito ochoreniami.

Docent bioštatistiky, epidemiológie Dr. Ioannis Bakolis v Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience (IoPPN) na King’s College London a vedúci autor štúdie povedal „Náš výskum poukazuje na to, že znečistenie ovzdušia so sebou nesie významný faktor risku zvýšenia závažnosti psychických ochorení.

Enviromentálna a klimatická núdzová situácia je krízou aj pre psychické zdravie. Náš zdravotný stav je zásadne prepojený s kvalitou životného prostredia, či sa už jedná o čistejší vzduch, prístup k zeleným priestorom alebo ochranu pred extrémnymi prejavmi počasia,” povedal prezident Royal College of Psychiatrists Dr Adrian James.

Doktor James dodal aj to, že ak môže znečistené ovzdušie za zhoršenie už existujúcich závažných psychických ochorení (napríklad schizofrénie, bipolárnej poruchy a depresie), tak potom by mohlo zlepšenie kvality ovzdušia redukovať nátlak na zdravotné služby v súvislosti s psychickými ochoreniami.

Hodnoty znečistenia ovzdušia v Londýne sa za posledné roky síce znížili, avšak vedúci autor štúdie Dr. Ioannis Bakolis tvrdí, že neexistuje žiadna bezpečná úroveň. Dôvodom je práve fakt, že aj pri nízkej úrovni znečistenia ovzdušia môžeme vidieť spomínaný druh účinku na ľudí.

Zdroje: Metro, Startitup, Európsky dvor audítorov, The Guardian, Forbes

Zdroj titulnej fotografie: Pixabay/jplenio

Pokračujte na ďalší príspevok »