Enviro a eko

Určité látky v ovzduší ochladzujú klímu. Ich účinok je krátkodobý, oxid uhličitý z áut vydrží stáročia

  • 23 novembra, 2022
  • 5 min read
Určité látky v ovzduší ochladzujú klímu. Ich účinok je krátkodobý, oxid uhličitý z áut vydrží stáročia

Riziká znečisťovania ovzdušia sa dostávajú čoraz viac do povedomia. Nielenže prispieva k ničeniu prírody, ktorá je pre ľudskú existenciu potrebná, ale aj ničí naše zdravie. Portál ScienceAlert uvádza, že látky, ktoré ho znečisťujú, ročne zabijú až okolo 7 miliónov ľudí.

Zväčša ho tvoria drobné častice suspendované vo vzduchu, ktoré pri vdýchnutí môžu u ľudí spôsobiť rôzne ťažkosti. Patria k ním srdcové a pľúcne ochorenia, ale aj rakovina. Pod danými časticami si môžeme predstaviť aj rodiace sa oblaky, či už vo forme kryštálov morskej soli z Južného oceánu alebo síranov z priemyselných komínov. Súhrnne ich môžeme nazývať ako aerosóly.

Chladiaci účinok aerosólov

University of Oxford píše, že vlhkosť v atmosfére môže kondenzovať len do kvapôčok s aerosólmi, ktoré do vzduchu pridáva spaľovanie fosílnych palív. Vďaka aerosólom sú dané kvapôčky početnejšie, čo zapríčiňuje, že oblaky viac odrážajú slnečné svetlo.

Dané faktory zvyšujú množstvo slnečného svetla, ktoré mraky rozptyľujú späť do vesmíru namiesto toho, aby ich pohltila Zem. Práve to je jeden z dôvodov, prečo Medzivládny panel pre zmenu klímy dospel k záveru, že človekom vyrobené aerosóly ochladzujú klímu a maskujú časť otepľovania skleníkovými plynmi.

Síce to znie ako pozitívna správa, avšak ich chladiaci účinok je krátkodobý. Kým oxid uhličitý z áut a uhoľných elektrární bude v ovzduší aj o stáročia neskôr, tlmiaci účinok aerosólov už o mesiac prestane mať vplyv.

Jeden z výskumov poukazuje na to, že vplyv znečistenia ovzdušia na odrazivosť oblakov môže byť väčší než sa zdá. Pokiaľ sa to potvrdí, delegáti na konferencii COP27 budú musieť ešte viac pracovať na znížení spaľovania fosílnych palív.

Štúdia vychádzajúca z emisií lodí

Portál Quick Telecast uvádza, že emisie lodí sú častou príčinou, kedy sa znečisťuje relatívne čistý vzduch ďaleko od pevniny. Práve to uľahčuje štúdium o účinkoch aerosólov v izolácii.

Vplyv plynov zachytávajúcich teplo sa označuje aj ako klimatická kríza. Zdroj: pexels.com

 

Niektoré aerosóly emitované loďami môžeme vidieť na satelitných snímkach ako dlhé biele pruhy, ktoré sa nazývajú aj ako stopy lodí. Avšak len 5 % daného znečistenia je viditeľných.

Spomínaná štúdia použila globálnu databázu lodných trás, ktorá obsahuje viac ako 2 milióny lodných stôp v priebehu šiestich rokov, informuje University of Oxford. V kombinácii s modelmi predpovede počasia simulovala, kde boli emisie prenášané vetrom, či kam vstupovali do oblakov. Satelitné údaje pomohli zmerať počet kvapiek a množstvo vody v znečistených a neznečistených oblakoch.

Zo štúdie vyplýva, že tieto emisie, síce na satelitných snímkach neviditeľné, spôsobujú, že okolité oblaky sa viac odrážajú. Predchádzajúce odhady naznačovali, že mali mierne vysušujúci účinok, čo môže byť jedným z dôvodom, prečo vedci podcenili, do akej miery znečistenie ovzdušia ochladzuje atmosféru.

Pre aerosóly môže vo všeobecnosti platiť, že dané znečistenie môže oblaky viac zosvetliť, čo prispieva k silnejšiemu chladiacemu účinku. Avšak treba zrealizovať ďalší výskum, kým vedci aplikujú spomínané výsledky na celkové znečistenie ovzdušia.

Neúmyselné otepľovanie

Ďalšia nedávna štúdia poskytla pohľad na budúcnosť s menším znečistením atmosféry, informuje ScienceAlert.

Použila počítačové algoritmy natrénované na nájdenie viditeľných stôp lodí na satelitných snímkach pred a po zavedení predpisov. Zaviedla ich v roku 2020 Medzinárodná námorná organizácia na zníženie znečistenia ovzdušia.

Zistilo sa, že výsledné zníženie znížilo počet jasnejšie viditeľných oblakov v stopách lodí o 25 %. Práve to je jeden z príkladov, ako sa môže neúmyselne otepľovať klíma.

Fosílne palivá ako problém

Quick Telecast uvádza, že regulácia znečistenia ovzdušia nie je v rozpore s ochranou klímy. Vo väčšine prípadov sa môžu obe dosiahnuť odstránením ich spoločnej príčiny, ktorú tvoria fosílne palivá.

Znečisťovanie ovzdušia prispieva nielen k ničeniu prírody, ale aj nášho zdravia. Zdroj: pexels.com

Pokiaľ ide o sektor dopravy, jeho úlohou je znížiť napríklad počet áut jazdiacich na fosílne palivá, pričom použitie lepších filtrov na výfukové potrubie nemožno považovať za relevantné riešenie. Podobnou cestou môže ísť aj priemysel, spôsob vykurovania či výroba elektriny.

Ukončenie spaľovania fosílnych palív nie je dôležité len pre ľudské zdravie, ale aj planétu. ScienceAlert píše, že plyny zachytávajúce teplo dospeli k tak extrémnym klimatickým zmenám, že ich vplyv sa označuje aj ako klimatická kríza. Práve väčšina z nich sa považuje za priamy výsledok ľudskej činnosti za posledné dve storočia, ku ktorej patrí spomínané spaľovanie fosílnych palív. Okrem bezprecedentného zvýšenia priemernej teploty vedú k topeniu polárneho a ľadovcového ľadu, zvýšeniu hladiny morí či zmenám poveternostných udalostí, ako sú požiare, záplavy, búrky a vlny horúčav.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings