Lifestyle

Oosouji: Japonský detox pre dušu aj pre domácnosť

  • 24 februára, 2023
  • 4 min read
Oosouji: Japonský detox pre dušu aj pre domácnosť

Nikdy nie je neskoro osvojiť si zvyky, ktoré sú pre nás prospešné.  Ako nám dokáže pomôcť japonský rituál Oosouji?

Viera v čistotu

S príchodom teplejších dní odkladáme hrejivé bundy a zo skrine vyťahujeme tenšie kúsky. Okrem premeny šatníka prichádza na rad aj povinnosť jarného upratovania. Ide o to účinný spôsob, ako sa zbaviť nepotrebných vecí, ktoré sme nahromadili počas roka.

Vyvarovanie sa zbytočného plytvania je obzvlášť zakorenené v japonskej kultúre. Od 17. do prvej polovice 19. storočia sa Japonci učili šetrnejšiemu životu v období zvanom Edo. Tieto tradície sformovali stáročné budhistické a šintoistické náboženstvá. Prepájajú neživé predmety s ľuďmi, ktorí aj v tomto prípade uctievajú duchov a drobných bôžikov. Príkladom sú yokai – spájajú sa s čistotou a rešpektom k materiálnym statkom.

Božstvá neprijímajú špinu a neusporiadané prostredie láskavo. Obyvatelia Japonska sa musia poriadne umyť, aby mohli v chrámoch obdivovať podobizne kami (šintoistického boha). Tradíciu poctivo dodržiavajú, pretože fyzická čistota je pre božstvá znamením úcty a pokory.

INZERCIA

Zbavte sa starých problémov

Pre spomínané náboženstvá je vonkajší poriadok metaforou toho, čo chce človek reprezentovať – nepoškvrnené prostredie v podstate znamená nový začiatok. Skombinujte tento princíp s ťažkými skúškami a epidémiami, ktoré sužovali Japonsko počas svojej existencie a je jasné, prečo sa miestni obyvatelia držali poriadkumilovnosti nielen počas jari.

Rovnaký prístup dodržiavajú Japonci aj dnes. Návštevníkov Tokia prekvapujú značky odporúčajúce nejesť postojačky a vyhadzovať odpadky až po príchode domov. Supermarkety ponúkajú nekonečné množstvo hygienických produktov, z ktorých si môže vybrať naozaj každý.

Oosouji
Keď skončíme s materiálnymi vecami, nemusíme ich vyhodiť do koša, aby sme zaplnili skládky alebo znečistili vzduch a vodu. Môžeme ich venovať ľuďom v hmotnej núdzi alebo sa ich zbavíme zodpovednej likvidácie. zdroj: pixabay.com

 

Okrem toho, že čistota je zrejmá vo svojej fyzickej prítomnosti, má v Japonsku miesto aj v tradícii, rituáli a symbolike – to všetko v sebe zahŕňa Oosouji. Tento zvyk sa doslovne prekladá ako „veľké upratovanie“,  na ktoré ľudia nedajú dopustiť. Pred novým rokom starostlivo upratujú domy, školy či firemné priestory.

Nejde však len o čistenie prachu a nečistôt. Japonci veria, že sa popri čistení svojho fyzického priestoru zbavujú stagnujúcich spomienok a starých problémov. Upratujú ako okolie, tak aj svoje vnútro a vytvárajú priestor pre nové skúsenosti.

Postupujte podľa pravidiel

Pre Japoncov je smolou priniesť do nového roka „starý biznis“. Ak sa v byte povaľujú účtenky, stará pošta alebo rozhádzané knihy, najlepším riešením je vytvoriť si systém. Aby sa náhodou nestalo, že vyhodíte niečo dôležité a k starým problémom pribudnú ďalšie.

V prípade Oosouji platí, že čím čistejšie, tým lepšie. Tradícia so sebou prináša niekoľko tipov, ako začať.

  • Postupujte od vrchu domu oprášením všetkých poličiek
  • Pri vchode do každej izby postupujte v smere hodinových ručičiek, aby ste skončili tam, kde ste začali – so sviežim stavom mysle.
  • Nechajte jednu krabicu na odpadky a odstráňte ju hneď, ako doupratujete
  • Zapojte celú domácnosť. Každý by sa mal rozhodnúť, čo si chce ponechať a čo sa môže vyhodiť

Tímová práca

„Spoločná aktivita sa považuje za spájanie a budovanie charakteru“, hovorí Linda Chance pre internetový portál Penn Today. Ľudia si vytvorili návyk, podľa ktorého sa posudzujú ako užitoční členovia spoločnosti.

zdroj: pixabay,com

Všetko však má svoje tienisté stránky a Oosouji nie je výnimkou. Rodové nerovnosti vyplývajú zo starodávneho nastavenia spoločnosti, v ktorej ženy zastávali hlavnú úlohu vo vytváraní bezchybného príbytku. Záťaž počas upratovania by preto mala byť rovnomerne nastavená medzi partnerov či ďalších členov domácnosti. Rituál vychádzajúci z náboženstva má predsa priniesť rovnaký osoh každému, kto priloží ruku k dielu.

Zdroje: www.asiahub.sk, www.yabai.com

Zdroj titulnej fotografie: www.pexels.com

About Author

Tímea Prišticová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings