Enviro a eko Lifestyle Na zamyslenie

Drony pomáhajú s mapovaním znečistených oblastí

  • 24 júna, 2021
  • 5 min read
Drony pomáhajú s mapovaním znečistených oblastí

Mnohé média, známe osobnosti, ale aj odborníci varujú pred znečisťovaním, ktorého sa dopúšťame my ľudia. Najmä plasty sú obrovským problémom, ktorými si úplne ničíme našu krásnu planétu. Plasty sú všade. Či už na brehu Antarktídy, najvyššej hore sveta, známych plážach alebo dedinských potokoch. Ide o problém obrovských rozmerov, ktorý treba okamžite riešiť. Problém nepredstavujú len plasty, ale aj ďalší odpad, ktorým ničíme prírodu a zaťažujeme našu zem. Viaceré spoločnosti prichádzajú s rôznymi riešeniami a jedným z nich je aj britský startup Ellipsis Earth, ktorý do pomoci zapojil dronov. 

Ako drony pomáhajú? 

Drony dokážu prostredníctvom kamier Ellipsis mapovať polohu plastového znečistenia. Následne sa počítačový softvér postará o rozpoznávanie obrázkov. Určí sa o aký typ plastu ide, jeho veľkosť a v niektorých prípadoch je systém dokonca schopný určiť aj jeho značku alebo pôvod. Drony týmto spôsobom výrazne šetria čas, ktorý by ľudia strávili chodením a analyzovaním odpadu. 

Prečo je odpad nutné analyzovať? Aj napriek tomu, že hovoríme o globálnom znečistení, na rôznych plážach sa nachádza iný druh odpadu. V prípade, že sa podarí identifikovať konkrétny druh, je možné následne vyvodiť závery a nariadenia, ktoré ho pomôžu eliminovať. Napríklad, ak sa na plážach bude nachádzať zvýšené množstvo hygienických vreckoviek, môžu na danom mieste pribudnúť informačné tabule o zákaze ich vyhadzovania alebo viac odpadkových košov. Taktiež budú mať samosprávy podnet k riešeniu toaliet alebo môžu prísť s vlastnými návrhmi ako tento typ odpadu eliminovať. 

Mapovanie sveta 

Startup Ellipsis Earth založila Ellie Mackay, ktorá precestovala takmer celý svet a bola zhrozená zo správania ľudí. Ostrovy v južnom Pacifiku, ktoré vôbec nie sú obývané sú zaplavené plastovým odpadom. Človek o svojej existencii tak dáva vedieť veľmi zlým spôsobom. Ellie Mackay jednotlivé oblasti mapovala dronmi a následne svoje zozbierané údaje poskytla tímu odborníkov, s ktorými ich začali vyhodnocovať. 

Na niektoré zábery je veľmi ťažký pohľad (zdroj obrázku: canva.com)
Na niektoré zábery je veľmi ťažký pohľad (zdroj obrázku: canva.com)

Po niekoľkých rokoch výskumu a vývoja bol v roku 2019 založený startup Ellipsis Earth, ktorého cieľom je realizácia projektov po celom svete a mapovanie miery znečistenia. Projekty by mali prebiehať od pobrežia Veľkej Británie až po brehy rieky Gangy v Indii. 

Technológia nie je novinkou 

Aj napriek tomu, že technológia mapovania miest prostredníctvom dronov je veľmi nápomocná, nejde o úplnú novinku a tento nápad má svojich predchodcov. Predtým sa o mapovanie pokúšali bezpilotné lietadlá a vedci tiež experimentovali s vysielaním balónov, ktoré na sebe mali pripevnené kamery. Európska vesmírna agentúra dokonca využila na identifikáciu znečistených oblastí aj satelity. 

Drony, ktoré začal využívať startup Ellipsis Earth majú vylepšenú kameru a tak je ich obraz jasnejší. Celý úsek pobrežia dokážu preskúmať za niekoľko minút čo výrazne urýchľuje prácu ľudí. Drony dokážu detekovať až 47 kategórií odpadu s presnosťou až 95%. S čím však majú drony problém sú mikroplasty, ktoré sú menšie ako päť milimetrov. Takéto mikroplasty tvoria najmä oceánske dno. Vytvorené sú z rozložených plastov. Ellie Mackay tvrdí, že aj napriek tomu, že drony zatiaľ nedokážu rozpoznať mikroplasty, je veľmi dôležité, že vedia rozoznať väčšie plastové časti. Práve z nich sa totiž neskôr vytvárajú mikroplasty. Pre porovnanie, z jednej plastovej fľaše môže vzniknúť až 25 000 mikroplastov. Mapovaním území sa tak predchádza vzniku mikroplastov. 

Tony plastov zahlcujú našu planétu (zdroj obrázku: canva.com)
Tony plastov zahlcujú našu planétu (zdroj obrázku: canva.com)

Dosiahnuté zmeny 

S výskumom prichádzajú aj zmeny. Jednou z prvých krajín, ktorá reagovala na nepriaznivé výsledky je Ekvádor. Orgány Galapágov zaviedli na celé súostrovie zákaz plastov na jedno použitie, vrátane plastových tašiek a polystyrénových nádob. Zákaz sa vzťahuje aj na turistov a poskytovateľov služieb. 

Inzercia

Jedným z projektov Ellipsis Earth bolo sledovanie odpadu, ktoré tvorili cigaretové špaky. Projekt bol realizovaný v talianskom Sorrente. Výsledky boli také zlé, že samospráva mesta začala ihneď konať. Na plážach pribudlo väčšie množstvo popolníkov a odpadkových košov, čím sa znížilo množstvo odpadu z cigariet až o 70%. Na tomto príklade je jasne vidieť ako mapovanie územia pomohlo k odhaleniu najväčšieho problému a prispelo tak k jeho riešeniu. 

Aktuálne prebieha výskum v Bournemouthe. Veľká Británia takisto čelí obrovskému problému s odpadom a tento projekt jej má pomôcť s jeho lepším identifikovaním a vymyslením plánu na nutné zmeny. 

Čo si o tomto projekte myslíte vy? Začnú zmapované plochy plné odpadu ľuďom otvárať oči alebo sa budeme tváriť, že sa nás to netýka? 

About Author

Dasa Uherkova

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings