Surealizmus

Čo je surrealizmus a čo o ňom treba vedieť

Je dôležité si uvedomiť, že surrealizmus vznikol z dadaizmu (umeleckého hnutia, ktoré sa objavilo v Európe a New Yorku ako reakcia na hrôzy prvej svetovej vojny). Surrealisti s Dadou zdieľali spoločný záujem o anarchiu a revolúciu, ale cítili, že Dade chýba jasný politický smer. Koncom roku 1922 táto rastúca skupina radikálov opustila Dadu. Dnes máme… Prečítať celé
Vydané 24. júna 2021 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , , , ,

Surrealizmus využíval často hypnózu a automatizmus (Foto: Mk. Hamilton)

Je dôležité si uvedomiť, že surrealizmus vznikol z dadaizmu (umeleckého hnutia, ktoré sa objavilo v Európe a New Yorku ako reakcia na hrôzy prvej svetovej vojny). Surrealisti s Dadou zdieľali spoločný záujem o anarchiu a revolúciu, ale cítili, že Dade chýba jasný politický smer. Koncom roku 1922 táto rastúca skupina radikálov opustila Dadu.

Dnes máme sklon myslieť na surrealizmus ako na umelecký smer, ktorý vznikol v 20. storočí v Paríži. V čase vzniku a formovania surrealizmu sa surrealisti považovali skôr za činiteľov spoločenských zmien a členov medzinárodného hnutia. Túžili po revolúcii a veľkú časť 20. rokov 20. storočia sa pokúšali spojiť s francúzskou komunistickou stranou a bojovať proti vplyvu západu. V najčistejšej podobe bol surrealizmus spôsobom života.

 

Surrealizmus a psychoanalýza

Surrealizmus bol od svojho vzniku úzko spätý s moderným vývojom v psychológii a psychoanalýze. Líder surrealistov, básnik André Breton vyštudoval medicínu a počas prvej svetovej vojny slúžil v psychiatrickej liečebni, čo priamo ovplyvnilo jeho tvorbu aj vývoj celého surrealizmu. Pre vývoj raných surrealistických techník mala mimoriadny vplyv štúdia hypnózy a takzvaného automatizmu. Nemecký umelec Max Ernst priniesol skupine podrobné informácie o rozvinutejších teóriách bezvedomia od Sigmunda Freuda, ktoré sa stali najväčšou inšpiráciou pre surrealizmus. Značná časť Freudovej práce bolo venovaná potlačenej sexualite, táto myšlienka sa stala hlavným zameraním politických vyhlásení a aktivít odporujúcich konvenčnej morálke.

Surrealisti vo svojej vyhrotenej podobe stáli proti bežným normám a snažili sa podnecovať správanie, ktoré podľa nich súviselo s podvedomými túžbami. Oslavovali šialenstvo ako formu duševného oslobodenia a radi zverejňovali ilustrácie predmetov, ktoré vytvorili pacienti v psychiatrických nemocniciach. Oslobodenie duše a pocit šťastia prisudzovali oslobodeniu sa od dusivých spoločenských noriem.

Porušené a znehodnotené telo alebo objekty fetišizmu sú  bežnými znakmi surrealistického vizuálneho umenia.

Ženy a surrealizmus

Ženy boli ústredným predmetom surrealistického umenia. Na jednej strane boli vnímané ako desivé, ale erotických predmety, na druhej strane boli idealizované ako nádherné a záhadné zdroje inšpirácie.

Manželky a milenky mužských surrealistov boli často kľúčovými postavami celého hnutia. Boli oslavované v surrealistickom umení a priamo sa zúčastňovali na aktivitách hnutia. Najvýraznejšou postavou bola nepochybne Gala Dalí. Najskôr manželka surrealistického básnika Paula Eluarda, potom milenka Maxa Ernsta a nakoniec manželka Salvadora Dalího, ktorý jej venoval všetku svoju tvorbu.

Je zaujímavé, že v tomto období sa presadilo a preslávilo veľa ženských umelkýň. Na výstave vo Frankfurte bolo vystavených 260 diel od 34 významných umelkýň surrealizmu. S pomedzi mnohých fascinujúcich ženských maliarok a umelkýň spomenieme dve mená. Frida Kahlo, ktorej životu, tvorbe a útrapám sme venovali celý článok, ktorý si môžete prečítať tu a Toyen (vlastným meno Marie Čermínová), ktorá bola česká maliarka a predstaviteľka ženského surrealizmu v Európe.

Pokračujte na ďalší príspevok »