Na zamyslenie

Ako fungujú sny, stručný prehľad najznámejšími teóriami

 • 22 júna, 2021
 • 5 min read
Ako fungujú sny, stručný prehľad najznámejšími teóriami
Sny (Foto:Thuanny Gantuss)

Ešte  sa odborníci, vedci ani obyčajní ľudia nezhodli na odpovediach na tieto otázky a už sa vyrojilo mnoho ďalších. V tomto článku si zhrnieme krátku históriu a najznámejšie teórie snenia. Po celé storočia sme sa snažili prísť na to, prečo náš mozog pre nás vytvára tieto nočné predstavenia.

 

Rané civilizácie

Rané civilizácie si mysleli, že snové svety sú skutočné fyzické svety, do ktorých môžeme vstúpiť iba zo svojho spánkového stavu. Iný pohľad hovoril o tom, že sny nám umožňujú pozorovať a predpovedať našu budúcnosť.

 

INZERCIA

Psychologické teórie

Prvú ucelenú teóriu snov podal psychológ a psychiater Sigmund Freud. Je založená na myšlienke potlačenej túžby. Želania, ktoré nie sme schopní uspokojiť v sociálnom prostredí, si vynahradzujeme počas snenia. Sny umožňujú našej mysli konať tieto neprijateľné myšlienky a túžby. Jeho teória o snoch sa zameriava predovšetkým na sexuálne túžby a symboliku. Niet pochýb o tom, že Freud priniesol veľa nových a prevratných myšlienok. Nemôžme si však nevšimnúť, že väčšina jeho práce sa venuje potlačeným sexuálnym túžbam a libidu. Vzhľadom na to, že Freud žil počas viktoriánskej éry potláčajúcej sexuálne túžby, je jeho zameranie vysvetliteľné. Na druhej strane nás to núti zamyslieť sa nad objektívnosťou jeho tvrdení.

Vďaka Freudovi sa aj ďalší známy psychiater Carl Jung začal venovať snom. Študoval práce Freuda, ale čoskoro sa rozhodol, že jeho vlastná predstava sa od Freudovej značne líši. Súhlasil s psychologickým pôvodom snov, ale namiesto toho, aby hovoril, že sny pochádzajú z našich prvotných potrieb a potlačených želaní, tvrdil, že sny nám umožňujú uvažovať o našom bdelom ja a riešiť naše problémy. Podľa Junga nám sny dávajú priestor na vyskúšanie si rôznych variantov problémov a reakcii na ne, bez hmotnej ujmy.

Okolo roku 1973, psychiatri Allan Hobson a Robert McCarley uviedli na svet ďalšiu teóriu, ktorá oponovala starým psychoanalytické myšlienky. Ich výskum priniesol predstavu, že sny sú výsledkom náhodných elektrických mozgových impulzov. Tieto impulzy vyvolávajú premietanie  obrazov uložených v pamäti. Predpokladom bolo, že tieto obrazy počas spánku netvoria príbeh a mozog, ktorý chce dať zmysel tomu, čo zažil si počas prebúdzania vytvorí vlastný príbeh k premietaným obrazom.

Dodnes nepoznáme presný význam snov (Foto: Garidy Sanders)

 

Keď spíme, prechádzame piatimi spánkovými fázami

 • Prvou fázou je veľmi ľahký spánok, z ktorého sa dá ľahko prebudí.
 • Druhá etapa nastáva pri mierne hlbšom spánku.
 • Fáza tri predstavuje hlboký spánok a trvá približne 10 minút, dochádza v nej k námesačnosti a nočným morám.
 • Fáza štyri predstavujú náš najhlbší spánok.

Naša mozgová aktivita v týchto fázach sa postupne spomaľuje a dochádza k regenerácii tela.

 • Približne 90 minút po tom, čo ideme spať a nastáva piata fáza, REM spánok.

Rýchly pohyb očí (REM) objavili v roku 1953 vedci z Chicagskej univerzity Eugene Aserinsky a Nathaniel Kleitman. Počas REM spánku nastáva niekoľko fyziologických zmien:

 1. zrýchľuje sa srdcová frekvencia a dýchanie
 2. stúpa krvný tlak
 3. nedokážeme regulovať svoju telesnú teplotu
 4. mozgová aktivita sa zvyšuje na rovnakú úroveň, ako keď sme hore
 5. zvyšok tela zostáva v podstate ochrnutý

Paralýza je spôsobená uvoľnením glycínu (aminokyseliny) z mozgového kmeňa na motoneuróny (neuróny, ktoré vedú impulzy smerom von z mozgu alebo miechy). Pretože REM spánok je štádium spánku, v ktorom sa väčšinou sníva, môže byť táto paralýza prírodným spôsobom, ako sa ubezpečiť, že svoje sny  naozaj nekonáme.

Najnovšie teórie týkajúce sa spánku REM sú spojené s učením. Vedci sa snažia zistiť, aké účinky má spánok REM na osvojenie fyzických zručností. Toto spojenie sa v niektorých ohľadoch javí ako silné vzhľadom na skutočnosť, že kojenci a batoľatá prežívajú oveľa viac REM spánku ako dospelí.

Hoci sa väčšina snov aj najintenzívnejšie sny odohrávajú vo fáze REM, môžeme snívať v ktorejkoľvek fáze.

Celú noc prechádzame týmito piatimi etapami niekoľkokrát. Každý nasledujúci cyklus však obsahuje viac REM spánku a menej hlbokého spánku (fáza tri a štyri).

 

Tip: Ak si chcete pamätať sny, nastavte si budík na opakovanie s cyklom 90 minút.

5 fáz spánku (Foto: Rayzner Simpson)

 

Overené fakty o snoch

 • Väčšina snov trvá od 5 do 20 minút.
 • Ľudia snívajú farebne.
 • Ľudia, ktorí boli slepí od narodenia, majú sny, ktoré sa formujú z ich ďalších zmyslov (napr. hmatu, čuchu, zvuku).
 • Keď ľudia chrápu, nesnívajú.
 • Slony (a niektoré ďalšie zvieratá) spia v stoji počas prvých 4 fáz spánku, ale ľahnú si kvôli REM spánku.

About Author

Ema Zvara

1 Comment

 • […] automatizmu. Nemecký umelec Max Ernst priniesol skupine podrobné informácie o rozvinutejších teóriách bezvedomia od Sigmunda Freuda, ktoré sa stali najväčšou inšpiráciou pre surrealizmus. Značná časť Freudovej práce bolo […]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings