Automobily Ekonomika a Biznis EXTRA

Problémy automobilového priemyslu – ako ovplyvnia slovenskú ekonomiku?

  • 22 júna, 2021
  • 5 min read
Problémy automobilového priemyslu – ako ovplyvnia slovenskú ekonomiku?

Slovensko sa radí medzi automobilové veľmoci. Veľká podpora štátu zameraná na produkciu súčastí automobilového priemyslu, urobila z našej krajiny veľmoc, čo sa týka počtu vyprodukovaných áut v prepočte na obyvateľa. Z tohto dôvodu nám prischol aj nie práve najlepší prívlastok – montovacia hala Európy.

Pritiahnuť na trh malej krajiny, veľké medzinárodné firmy, by sa prvotne mohlo javiť ako obrovský úspech. Menej úspešne už to vyznieva, keď sa verejnosti poodhalia pracovné podmienky a časté, veľmi nízke mzdové ohodnotenie zamestnancov v týchto fabrikách.

Slovenskí ekonómovia však v súvislosti s týmto dlhodobo upozorňujú na hroziaci obrovský problém. Tým problémom je práve prílišná orientácia, len na jeden konkrétny segment priemyslu. Hrozí totiž, že pri akomkoľvek výkyve v odbyte automobilov, ktorý môže byť spôsobený veľkým množstvom vonkajších faktorov, sa ekonomika krajiny dostane na kolená. A Slovensko sa touto cestou vydalo.

Je pravda, že vznik týchto tovární nám okrem mnohých negatívnych javov, priniesol aj určité benefity. Po odznení svetovej hospodárskej krízy bola totiž nezamestnanosť na rekordných číslach, a tak sa tvorba akýchkoľvek pracovných miest stala viac než vítanou, pre znižovanie miery nezamestnanosti. Tento benefit ešte upevnila pretrvávajúca koronakríza, kedy prišlo množstvo ľudí, pracujúcich najmä v službách o prácu, avšak autá sa vyrábali ďalej. Preto došlo k rekvalifikácii zamestnancov, práve pre potreby automobilového priemyslu.

INZERCIA

Stále sa však nad našou krajinou vznáša tieň hrozby, pripomínajúci neslávne obdobie amerického Detroitu. V prípade dlhodobých výpadkov materiálov, by nám totiž hrozil kolaps ekonomiky.

Ťažiari nerastov pre potreby elektrotechnického priemyslu pracujú na plné obrátky. Napriek tomu zďaleka nestíhajú uspokojiť dopyt. | Foto: pexels.com

Polovodičová kríza

O tom, aké vedia byť jednotlivé segmenty tvoriace ekonomiku krajín nestabilné, nás presviedča aj ďalšia kríza. Bok po boku s krízou spôsobenou pandémiou COVID-19, sa totiž prudko rozvíja elektrotechnický priemysel. Zariadenia uľahčujúce prácu zdravotníkom, či poskytujúce možnosti trávenia voľného času v domácnostiach, si vyžiadali zvýšenú produkciu nerastov využívaných v elektrotechnickom priemysle.

Produkcia však nestačí pokrývať dopyt, čo spôsobuje krízu v kríze. Spočiatku sa nedostatok súčiastok dotýkal len automobilového priemyslu. Veľký boom totiž zažíva elektromobilita, čo dopyt ešte násobne zvyšuje. Mnohé automobilky museli opakovane zastaviť výrobu, či znížiť produkciu.

Aktuálne už sa ale začali ozývať aj technologickí giganti mimo automobilového priemyslu. S nedostatkom polovodičových súčiastok už bojujú aj medzinárodní výrobcovia techniky, ako Foxconn či Samsung. Podľa ich predstaviteľov, budú výpadky trvať minimálne do konca tohto roka, čo im spôsobí obrovské straty a možno aj paralyzuje výrobu.

Ohrození zamestnanci

Keďže výrobcovia automobilov združujú veľký počet zamestnancov pracujúcich spoločne na jednom mieste, pre neohrozené fungovanie priemyslu, je nevyhnutná aj prevencia z hľadiska zdravia. V pozadí boja s koronavírusom, tak zamestnávatelia začali spolupracovať so zdravotníckymi autoritami. 

Výsledkom je spustenie očkovacích centier priamo vo veľkých podnikoch. Do očkovacej kampane sa už v súčasnosti zapojil bratislavský Volkswagen a o niečo skôr aj Slovnaft, ktorí ponúkli svojim zamestnancom možnosť očkovania priamo v areáloch firiem. Podľa poskytnutých informácií, sa tento nápad v prvé dni stretol s veľmi pozitívnym ohlasom.

Očakáva sa, že postupne k očkovaniu svojich zamestnancov pristúpia aj ďalšie veľké podniky, čo v konečnom dôsledku zvýši zaočkovanosť Slovákov a dopomôže k bezproblémovému fungovaniu výroby.

Elektromobilita? Skúšame vodík!

Občas by sa mohlo zdať, že aj keď sme automobilová veľmoc, v porovnaní s inými producentmi nedržíme krok v aktuálnych trendoch – hovoriac najmä o elektromobilite. Tieto odhady sú však veľmi skreslené. Napriek tomu, že sa v súčasnosti u nás vyrába len niekoľko druhov elektromobilov, tento podiel neustále narastá.

Na pozadí elektromobility sa vyvíja ďalší alternatívny pohon – vodík. Podľa jeho podporovateľov ide o rozhodne „čistejšiu“ a spoľahlivejšiu voľbu, ako v prípade elektromobilov. | Foto: pixabay.com

Podľa analýzy organizácie Transport and Environment (T&E) existuje predpoklad, že do roku 2025 bude Slovensko vyrábať aj najviac elektromobilov na hlavu. 

Ruka v ruke s elektromobilitou, sa výrobcovia na Slovensku pustili aj do ďalších výziev. Zástupcovia Jaguar Land Rover informovali, že do konca roka by chceli spustiť testovanie prototypu Defender, vyrábaného v Nitre, poháňaného vodíkovým palivom. Práve využitie vodíkových palivových článkov, prezentujú ako lepšiu a ekologickejšiu alternatívu k elektromotorom. 

Vodík okrem iného poskytuje lepší výkon motora, dlhšiu výdrž v porovnaní s batériami a rýchlejšie tankovanie. Preto sa po vodíkovom pohone začínajú obzerať aj výrobcovia nákladných automobilov, či SUV.  A práve testovanie Jaguar Land Rover môže priniesť zaujímavé poznatky, využiteľné v praxi. Bude preto zaujímavé sledovať vývoj trendov a ich aplikovanie do každodennej dopravy. 

About Author

Filip Okál

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings