Šport

Eugen Sandow: Fascinujúci príbeh o začiatku kulturistiky

  • 23 júna, 2021
  • 5 min read
Eugen Sandow: Fascinujúci príbeh o začiatku kulturistiky

Fanúšikovia súťaže Mr. Olympia si všimnú, že soška, ktorá sa výhercovi každý rok udeľuje, symbolizuje staršieho muža s fúzami. Soška je vyrobená po mužovi, ktorý sa volá Eugen Sandow. Bol to pruský rodený fyzik, ktorého meno sa začiatkom 20. storočia rozšírilo po celom svete.

Eugene Sandow
Socha Mr. Olympia zdroj: evolutionofbodybuilding.com

Určite ste si všimli, ako každý rok na súťaži Mr. Olympia pózujú kulturisti. Pred Eugenom Sandowom pózovanie na predstaveniach neexistovalo. On sa tým predsa preslávil. Sandowova kariéra bola skutočne pozoruhodné a okrem toho, že mal na tú dobu závideniahodnú postavu, absolvoval niekoľko svetových turné.

Dokonca mal vlastnú značku časopisov, doplnkov a cvičebných zariadení, viedol kakaovú spoločnosť, vycvičil britské jednotky v boji a bol menovaný za vedeckého poradcu. Koncom prvého desaťročia 20. storočia nazval britský monarcha Sandowa priekopníkom a otcom kulturistiky.

Aj keď je Sandow sám mnohými právom považovaný za prvého moderného kulturistu, známy je tiež tým, že je prvým človekom, ktorý usporiadal kulturistickú šou. Aj keď sa súťaže konali pred Sandowovou vlastnou súťažou v roku 1901, žiadne sa nedokázali porovnávať o popularitou pruského rodáka.

Keď teda hovoríme o prvej kulturistickej šou v histórii, pozeráme sa priamo na Eugena Sandowa. A toto je jeho príbeh.

Eugen Sandow
Eugen Sandow

Eugen Sandow a kulturistika

V roku 1898 predstavil Sandow časopis o kulturistike. Volal sa Fyzická kultúra, a písalo sa v ňom o kulturistike a vzpieraní. Časopis vychádzal každý mesiac pre široké publikum. Spojením odporúčaní o vzpieraní s radami o zdravej výžive a zábavných literárnych príbehov bol časopis populárny. To, že časopis fungoval takmer desať rokov, je dobrým znakom jeho popularity.

Prvé vydanie časopisu s názvom „Čo je to kulturistika?“ sa časopis etabloval ako seriózny podnik. Počas niekoľkých mesiacov po prvom vydaní Sandow zverejnil správu, že usporiada veľkú súťaž. „Táto súťaž nájde toho najlepšie vyvinutého muža vo Veľkej Británii a Írsku.“ Predstavoval, že sa v ňom budú konať kvalifikačné kolá.

Na rozdiel od dnešných súťaží bola táto iná v tom, že nešlo iba o veľkosť svalov. Konštatoval, že vyhrajú tí najsymetrickejší a najrovnomernejší, nie najväčší.

Inzercia
Arnold Schwarzenegger
Arnold Schwarzenegger ako Mr. Olympia

Veľká súťaž

Na to, aby ste sa dostali do tejto súťaže, ste nepotrebovali veľa. Čitatelia jeho časopisu vystrihli kupón, vyfotografovali sa ako pózujú a poslali ich fotky do londýnskych kancelárií Sandowa na posúdenie. Na získanie medaily v kvalifikačných kolách boli posudzovaný podľa ich vyváženosti a rovnomernosti svalstva.

Súťažiaci boli pozvaní na účasť v kvalifikačných kolách od konca roku 1898. Zlatí medailisti z každého regiónu boli pozvaní na veľké finále, ktoré sa konalo neskôr. Sandow ponúkol v tom čase dokonca aj peňažnú  motiváciu za prvé miesto, čo bolo nevídané.

Za prvé miesto taktiež dostal víťaz sošku Sandowa, podobná súčasnej trofeji Mr. Olympie. Po troch rokoch rozhodovania sa Sandow a jeho zamestnanci rozhodli, koho pozvú do londýnskej Royal Albert Hall, aby súťažili v prvej kulturistickej súťaži. Od oznámenia dátumu, 14. septembra 1901, sa Sandow a jeho tím rýchlo pripravili na podujatie.

Súťažiacim bolo povedané, aby prišli v čiernych pančuchách, čiernom páse a leopardovej koži. Ťažko si predstaviť ako by takto v dnešnej dobe pózovali. Sandow zorganizoval aj pochodové kapely a hudobníkov, aby hrali hudbu, ktorú údajne napísal on sám.

Víťaz Mr. Olympia 2020, Big Ramy zdroj: pinterest.com

Víťaz

Po náročnom trojročnom čakaní nastal čas vyhlásiť „Najlepšie muža vo Veľkej Británii a Írsku“. Na treťom mieste porazil A. C. Smytheho z Middlesexu a na druhom mieste D. Coopera. Víťazom bol William Murray z Nottinghamu. Vyhral súťaž s najlepšou postavou na Britských ostrovoch získal Murray sošku Sandowa.

Nasledujúcich niekoľko rokov Murray cestoval po Írsku a Veľkej Británii a predvádzal svoje vlastné pózovacie rutiny. Sandow pokračoval so svojimi vlastnými súťažami. Po Tejto „Veľkej súťaži“ sa začali vytvárať ďalšie, ktoré nasledovali úspech Sandowa. V ďalších desaťročiach sa objavili ďalšie predstavenia, ako napr. Mr. America a, samozrejme, Mr. Olympia.

Mr. Olympia je priamym nástupcom Sandowovej súťaže, pretože ako Sandow, taktiež sa koná každoročne a vyvrcholí rozdanou trofejou víťazovi. Na počesť Sandowa sa trofej vytvarovala práve podľa neho, ako prvého usporiadateľa kulturistickej súťaže v histórii ľudstva.

About Author

Adam Nemcik

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings