Automobily

Elektrickej budúcnosti sa zrejme nevyhneme. Aké sú najväčšie problémy elektromobilov?

  • 3 apríla, 2023
  • 5 min read
Elektrickej budúcnosti sa zrejme nevyhneme. Aké sú najväčšie problémy elektromobilov?

Elektromobily sa stávajú čoraz populárnejšou voľbou pre mnohých vodičov. Najmä preto, že ceny benzínu a nafty neustále stúpajú, a z každej strany cítime nátlak v súvislosti s emisnou normou Euro 7.

Plánovaná emisná norma Euro 7 má ambiciózne ciele v obmedzovaní emisií oxidov dusíka a pevných častíc z vozidiel. Nové pravidlá sa nebudú týkať len výfukov, ale aj bŕzd a pneumatík. Ide prakticky o zákaz predaja klasických spaľovacích motorov v nových autách od roku 2035. Nemecko však vybojovalo výnimku pre využívanie e-palív.

Napriek tomu sa objavujú isté problémy, ktoré môžu odradiť ľudí od kúpy elektromobilu.

 

INZERCIA

PROBLÉMY SO SPOĽAHLIVOSŤOU

Výskumy vo všeobecnosti ukazujú, že elektrické vozidlá sú rovnako bezpečné ako ich benzínoví konkurenti. Pri elektromobiloch sa vynára najväčší problém a to so spoľahlivosťou a výrobnými chybami, ktoré sú jedinečné. Podľa nedávnej štúdie od Consumer Reports sú elektrické SUV najmenej spoľahlivými vozidlami na cestách. Tieto autá majú výrazne vyššie percento chýb v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom.

V oblasti spoľahlivosti elektrických áut môžu byť problémy v rôznych oblastiach vozidla. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Konkrétne sa môžu vyskytnúť problémy s elektronikou v aute, klimatizačnými systémami, nežiaducimi zvukmi, pohonnými systémami, elektrickým vybavením, karosériou a jej súčasťami a pod. Taktiež je známe, že elektrické autá môžu mať problémy s požiarmi batérie a navigačnými systémami.

INZERCIA

Highway Loss Data Institute (HLDI) uskutočnila štúdiu, v ktorej mapovala počet úrazov vodičov a pasažierov v elektrických vozidlách. Počas ôsmich rokoch, medzi rokmi 2011-2019, bola nehodovosť a úrazovosť o 40 percent nižšia ako pri identických modeloch so spaľovacími motormi. Elektrické autá teda nezvyšujú riziko úrazu pri dopravnej nehode.

Avšak opäť sa potvrdilo, že na cestách sa nachádzajú elektrické vozidlá, ktoré majú výrobné chyby. Majitelia elektrických áut majú často problémy s obrazovkami, vonkajšími svetlami dverí, zlyhávaním teplotných senzorov, tesneniami a tesnením proti poveternostným vplyvom.

Inzercia

 

AKÉ SÚ ĎALŠIE PROBLÉMY S ELEKTROMOBILMI?

Elektrické autá môžu predstavovať aj ďalšie výzvy. Napríklad, elektrické autá sú drahšie v porovnaní s autami so spaľovacím motorom. Priemerná cena za nové elektrické auto v USA je takmer 60-tisíc dolárov, čo je výrazne viac ako u vozidiel s ekvivalentným spaľovacím motorom

Jedným z najväčších problémov elektromobilov je ich dojazd. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Obmedzený dojazd

Elektromobily majú obmedzený dojazd, ktorý závisí od mnohých faktorov, ako je napríklad počasie, rýchlosť jazdy alebo používanie klimatizácie. Aj keď sa s rastúcou popularitou elektromobilov zvyšuje počet nabíjacích staníc, stále je to problém, ktorý môže niektorých vodičov odradiť od kúpy elektromobilu. Najmä na Slovensku nemáme dostatočne vybudovanú nabíjaciu infraštruktúru.

Elektromobily sú drahšie

Ďalším problémom je už spomínaná cena. Elektromobily sú často drahšie ako vozidlá s spaľovacím motorom. Aj keď sú náklady na elektromobily stále nižšie, stále sú pre mnohých ľudí nedostupné.

Životnosť batérie

Jedným z problémov je aj závislosť elektromobilov na batériách. Batérie elektromobilov sú drahé a majú obmedzenú životnosť, ktorá môže byť ovplyvnená mnohými faktormi, ako je napríklad teplota okolia alebo spôsob jazdy. Ak sa batéria elektromobilu poškodí alebo sa opotrebuje, môže to viesť k veľkým nákladom na jej výmenu alebo opravu.

Batérie elektromobilov sú ťažké a to znamená, že elektromobily sú ťažšie ako vozidlá s spaľovacím motorom.

Ponuka je limitovaná

Napriek tomu, že sa počet elektromobilov na trhu zvyšuje, stále je to relatívne nová technológia a výber elektromobilov je stále obmedzený. Niektorí vodiči sa môžu sťažovať na nedostatok veľkých a praktických elektromobilov pre rodiny alebo pre dlhšie cesty.

Požiar batérie je ťažšie uhasiť

Pri elektromobiloch je nižšie riziko vzniku požiaru ako pri vozidlách so spaľovacím motorom. Ak však k požiaru napokon dôjde, je omnoho náročnejšie ho uhasiť. To znamená, že hasiči môžu potrebovať väčšie množstvo vody alebo špeciálny hasiaci prístroj na úspešné zvládnutie požiaru. V súčasnosti odborníci vyvíjajú nové batérie, ktoré obsahujú nehorľavé elektrolyty, čo by malo úplne eliminovať riziko požiarov.

Doba nabíjania

Hlavnou nevýhodou je čas nabíjania. Zatiaľ čo naplnenie napr. benzínovej nádrže trvá len niekoľko minút, nabíjanie elektrického vozidla predstavuje interval od 15 minút do 48 hodín – v závislosti od typu nabíjačky, ktorú používate.

Nabíjanie elektromobilu. ILUSTRAČNÁ FOTOGRAFIA

Na záver už len podotkneme, že ani elektromobily nie sú také zelene, ako by ste si mysleli. Hoci sú so svojimi nulovými emisiami takmer určite lepšie pre životné prostredie, ale to neznamená, že sú 100-percentne uhlíkovo neutrálne.

Pokiaľ nenabíjate svoje auto obnoviteľnou energiou generovanou veternou alebo solárnou energiou, pravdepodobne využívate elektrinu vyrobenú v elektrárni, ktorá vypúšťa CO2 a výroba elektromobilov rovnako zahŕňa aj uvoľňovanie uhlíkových emisií.

About Author

Lola Varini

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings