Analýzy a trendy Ekonomika a Biznis

O prácu prídu nielen zamestnanci, ale aj manažéri a riaditelia. Industry 4.0 prináša aj problémy

  • 19 augusta, 2021
  • 6 min read
O prácu prídu nielen zamestnanci, ale aj manažéri a riaditelia. Industry 4.0 prináša aj problémy

Najprv to bola vodná para, potom elektrifikácia a masová výroba vo fabrikách, napokon komputerizácia, ktorá trvá až dodnes. Dobre vieme, že veľkolepé využívanie počítačovej techniky vo všetkých priemysloch čochvíľa narazí na svoje limity, a že musí prísť niečo ďalšie. Otvorene sa o tomto ďalšom kroku hovorí ako o štvrtej industriálnej revolúcii, prípadne ako o priemysle 4.0. Tento neurčitý pojem reprezentuje vyššiu úroveň komputerizácie, spájanie kybernetického a fyzického, Internet vecí (IoT) a Internet systémov (IoS).

Do úvahy prichádza vízia inteligentných tovární, ktoré by sa v blízkej budúcnosti mohli samé rozhodovať, ako by mal celý výrobný proces a všetko s tým spojené vyzerať. Stroje akéhokoľvek charakteru doplnené o Internet vecí by medzi sebou vedeli komunikovať aj bez účasti používateľa – človeka.

Zdá sa vám to ako sci-fi? Nemalo by, pretože to sú veci, ktoré existujú už dnes a prežívajú prudký rozvoj. Jeden z dôsledkov tejto industriálnej revolúcie číslo štyri bude aj výrazné zasiahnutie do zamestnanosti a zmena našej práce.

Téme štvrtej priemyselnej revolúcie sa vo svete venovali odborníci najvyššieho rangu. Napríklad profesor Klaus Schwab, zakladateľ World Economic Forum, vo svojej knihe vyjadril niekoľko predpokladov, ktoré spravia z nastávajúcej priemyselnej revolúcie niečo skutočne prelomové. Tému dôsledne spracoval Bernard Marr, jeden z dopisovateľov amerického Forbesu.

Schwab aj Marr tvrdia, že hlavnou úlohou priemyselnej revolúcie bude prepojiť a nájsť konsenzus medzi fyzickým svetom, biológiou, internetom, digitálnym svetom ako takým a technológiami. Tieto nové technológie budú mať dopad na všetky ostatné priemysly, v ktorých sa dnes vyskytuje človek ako riadiaca jednotka.

Tieto technológie majú veľký potenciál zmeniť svet k lepšiemu. Pomôžu prepojiť celý svet navzájom, dramaticky zvýšiť efektivitu obchodu ako takého, v ideálnom prípade dokonca zlepšiť organizovanie nadnárodných korporácií a štátov. Nejde totiž iba o riadenie výroby produktov, ale aj o manažment a organizovanie. Dnes je to pomerne ťažko predstaviteľné, ale aktuálny vývoj ide práve týmto smerom.

 

„Najviac ohrození automatizáciou sú bežní pracovníci vo výrobe.
V USA je to až 47 percent všetkých pozícií, u nás možno aj viac.“

 

Inzercia

Etická dilema

S masívnou komputerizáciou a prepájaním zariadení prostredníctvom Internetu vecí prichádza aj potreba uvažovať nad ich morálnym a etickým dopadom.

Na jednej strane je snaha o vyššiu efektivitu, o napravenie negatívnych dôsledkov prechádzajúcich priemyselných revolúcií, o odstraňovanie nerovnosti. Na druhej strane sú ľudia, obyčajní pracovníci a zamestnanci, ktorí zrazu nebudú môcť uplatniť svoje vzdelanie, skúsenosti a ambície, pretože ich nahradia roboty a stroje. A fakt, že roboty budú efektívnejšie, budú sa lepšie rozhodovať a poskytovať garantovanú kvalitu, je nepopierateľný.

Vraj až 47 percent všetkých pracovných pozícii v Spojených štátoch je reálne ohrozených automatizáciou. Slovensko s jeho automobilkami a ázijskými výrobcami televízorov na tom môže byť ešte horšie. Týka sa to nielen pracovníkov vo výrobe, ale aj šoférov z povolania, finančných poradcov či realitných maklérov.

Ťarcha tejto etickej otázky padá v prvom rade na politikov, ktorí budú musieť so štvrtou priemyselnou revolúciou počítať ako s istou vecou a zvládnuť vzdelávanie tak, aby zo škôl vychádzalo čo možno najmenej nekvalifikovaných ľudí. Práve oni sú automatizáciou ohrození najviac, pretože stroje ich prácu spravia lepšie, kvalitnejšie a za menej peňazí. Budú tiež musieť zabezpečiť plynulejší a menej bolestivý prechod do novej etapy ľudskej existencie, aby sa neopakovala dramatická polarizácia chudoby a bohatých typická pre 19. a 20. storočie.

Je to skoro nadľudská úloha a práve preto musíme precízne a zodpovedne vyberať ľudí, ktorí stoja na čele krajín a veľkých medzinárodných spoločenstiev. 

„Keď budú stroje rozhodovať za ľudí,
vraj nebudú potrební ani freelanceri, manažéri a riaditelia.“

Karel Čapek to vedel pred sto rokmi

Prechádzajúce riadky vo vás možno vyvolávajú malé déjà vu a spomínate si na dielo R.U.R., ktoré vytvoril ešte v roku 1920 český spisovateľ Karel Čapek.

Čapek skvele vystihol svet po tom, čo všetku ľudskú práce nahradili roboti. Nie roboty, ale roboti, ktorí síce vyzerajú ľudsky, ale nemajú city, dejiny či lásku. Majú efektivitu, systém, schopnosť organizovať si prácu. Z veľkého množstva robotov časom vzídu aj také, ktoré využívajú možnosti, ktoré im boli dané od ľudí a chcú dosahovať vyššiu efektivitu na úkor človeka.V Čapkovom diele má snaha ľudí o úplne nahradenie práce robotmi negatívne dôsledky. Obyčajným uvažovaním však k rovnakej predstave prídeme aj my.

Nápadne podozrivý je aktuálny vývoj vo svete, ktorý smeruje práve tam, ako to videl Karel Čapek. Možno by nebolo zlé sa od neho trocha poučiť a zvážiť, do akej miery je pre nás potrebná efektivita a nájsť odpovede na ťažké etické a morálne otázky, ktoré z technologického pokroku vyplývajú. Ani Čapek tieto odpovede nepozná (a ak áno, nepodelil sa o ne), preto musíme nechať na tých lepších a šikovnejších, aby ich našli.

Jedinečná kniha o budovaní Singapuru ide do predaja

Hovädzie a jeho vplyv na klímu: Prestaňte ho kupovať, pomôžete viac ako novým autom

Sen o revolučnom inteligentnom meste sa skončil. Pre koronu i obavy o súkromie

Čo sa stalo s Bitcoinom? Mediálny ošiaľ opadol, ale hodnota ďalej stúpa

 

 

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings