Enviro a eko EXTRA Na zamyslenie

Hovädzie a jeho vplyv na klímu: Prestaňte ho kupovať, pomôžete viac ako novým autom

  • 3 júla, 2020
  • 5 min read
Hovädzie a jeho vplyv na klímu: Prestaňte ho kupovať, pomôžete viac ako novým autom

Globalizácia je proces, ktorý prináša výhody i nevýhody. Jedným z negatívom zvyšovania príležitostí, životnej úrovne a dostupnosti produktov a služieb je vplyv výroby na životné prostredie. Je to prirodzené, pretože ak má uspokojiť viac ako iba lokálny dopyt, musí sa vyrábať vo veľkom a s tým prichádzajú aj vyššie nároky na priestor, zdroje, zvyšuje sa množstvo odpadu a tiež emisie, napríklad aj skleníkových plynov.

Magazín Vox vytvoril video, v ktorom porovnal emisie oxidu uhličitého vznikajúceho pri pestovaní, chove a výrobe jedného kilogramu rôznych druhov potravín. Zatiaľ čo také banány, orechy či koreňová zelenina majú veľmi pri pestovaní minimálny vplyv na klímu, taká káva či chov oviec nepomerne vyšší. Neúmerne viac produkcie CO2 však spôsobuje všetko, čo súvisí s chovom dobytka. Aby sme mali v obchodoch každý deň čerstvé hovädzie mäso, platíme neviditeľnú daň v podobe zvyšujúceho sa množstva oxidu uhličitého v atmosfére.

Graf od Voxu poukazuje na „emisný potenciál“ rôznych potravín – dramaticky ho vedie hovädzie mäso

Podstatnú časť z celkovej bilancie tvoria emisie CO2 vytvorené pri spracovaní, doprave, balení a predaji potravinového produktu, avšak rozdiel medzi rôznymi potravinami je viacmenej rovnaký. Významnejšiu časť pridávajú emisie vznikajúce pri pestovaní a chove, kde je evidentné, že živočíšne výrobky produkujú emisií výrazne viac ako rastlinné.

Najväčšie priespasti medzi nízkoemisnými a vysokoemisnými potravinami, ak ich tak môžeme nazvať, tvoria emisie spojené s poľnohospodárskym procesom a dopady zmeny na využívanie pôdy. Káva zanecháva tak veľkú stopu pre hnojivá, emitujú oxid dusný. Práve proces hospodárenia s pôdou môže za drastický nárast emisií skleníkových plynov pri ovciach a hovädzom dobytku, zatiaľ čo pri bravčovom nie.

INZERCIA

 

INZERCIA

Kravy a ovce musia tráviť potravu, ktorú by väčšina zvierat nezvládala požierať dlhodobo, ako sú tráva a tvrdý rastlinný materiál. Ich žalúdok obsahuje mikróby, ktoré pomáhajú tráviť potravu princípom črevného kvasenia (enterická fermentácia). Vedľajším produktom tohto prirodzeného procesu je metán, silný skleníkový plyn. Asi päť percent výjde z tráviaceho traktu prostredníctvom vetrov, ale až 95 percent orálne. Keď si niekedy myslíme, že kravy a ovce komicky bručia, v skutočnosti grgajú.

Skleníkové plyny vypúšťané do ovzdušia, či už priemyslom alebo prirodzene, prírodne, sú tvorené viacerými plynmi, ale prevažne z oxidu uhličitého, a to až zo 76 percent. Metán tvorí asi 16 percent objemu, lenže zachytáva viac tepla ako CO2. Vplyv metánu na globálne otepľovanie je v posledných sto rokoch až 21-krát vyšší ako vplyv oxidu uhličitého. Vyššie spomenutá enterická fermentácia vytvára až 28 percent všetkého metánu, ktorý sa vplyvom človeka vypúšťa do ovzdušia. Pri spaľovaní fosílnych palív vznikne asi 18 percent a z biomasy tri percentá.

Inzercia
Ľudstvom produkovaný metán: jednoznačne vedie enterická fermentácia u hovädzieho dobytka, až po nej nasleduje spaľovanie fosílnych palív.

Druhým dôvodom, pre ktorý je chov hovädzieho tak emisne náročný, je spomenutá zmena využitia pôdy. Asi od 18. storočia začali ľudia prudšie využívať pôdu na účely, ktoré potrebovali. Avšak je nesprávne domnievať sa, že sa jedná o mestá, tie tvoria v celkovej bilancii zmeny pôdy na iný účel fakticky nepodstatnú časť. Drvivú väčšinu tejto zmeny predstavujú potreby poľnohospodárov. V súčasnosti z uvedenej bilancie prevažnú časť tvorí pôda používaná na chov dobytka a pôda využívaná na pestovanie rastlinstva je na ústupe. Pri zabezpečovaní pôdy na nový účel dochádza k uvoľňovaniu uhlíka, ktorý bol predtým uložený v stromoch, rastlinách a v pôde.

Podľa Voxu až 80 percent vyrubovania lesov v Amazónii sa deje práve pre zväčšovanie priestoru pre chov zvierat.

Vox ďalej uvádza, že keby sme zo svojho jedálnička celkom vyradili vysoko emisné potraviny, naša osobná produkcia CO2 by klesla až o 28 percent. Vraj je to jedna z najväčších zmien, aké môžeme vo svojom živote spraviť v kontexte ochrany životného prostredia.

Vždy si nemôžeme vybrať, čo budeme jesť. Môžeme si však vybrať, čo jesť nebudeme, uvádza sa na koniec videa od Voxu, ktoré si s českými titulkami môžete pozrieť aj tu:

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings