Ekonomika a Biznis EXTRA

Ako ovplyvnil COVID-19 nákupné správanie Číňanov a čo z toho vyplýva pre nás?

  • 30 júna, 2020
  • 6 min read
Ako ovplyvnil COVID-19 nákupné správanie Číňanov a čo z toho vyplýva pre nás?

Titulná fotografia je ilustračná | Autor fotografie: Xavi Cabrera

Aj napriek pár desiatkam nových prípadov ochorenia, ktoré sa objavili v Pekingu počas júna, vyzerá, že Čína má aspoň zatiaľ situáciu pod kontrolou a život sa vracia do normálu. Významným barometrom pre čínsku ekonomiku bol júnový nákupný festival „618“, ktorý sa v Číne koná každoročne od roku 2004 pod záštitou e-commerce giganta JD. Názov „618“ odkazuje na 18. júna, ktorý je dátumom založenia spoločnosti JD v roku 1998. Nákupný festival trvá väčšinu mesiaca jún. Začína 1. júna a končí 18. Číslo „6“ je uvádzané pred číslom „18“ pretože v čínskom jazyku je vždy uvádzaný väčší celok pred menším. To znamená, že mesiac je pred dňom a rok pred obomi z nich a teda ešte pred mesiacom. V tomto roku vyzeral dátum ukončenia festivalu v čínskom jazyku nasledovne: 2020/06/18 resp. 2020年6月18日.

JD je druhá najväčšia e-commerce platforma v Číne. Prvou je Taobao patriace gigantu Alibaba. Do júnového nákupného festivalu 618 sa aktívne zapájajú obe, aj keď prvotná myšlienka prišla od spoločnosti JD. Spoločnosť JD je západnými médiami často prehliadaná, má však silný rastový potenciál, nakoľko má na rozdiel od Alibaby a ostatných konkurentov v Číne, vlastnú logistiku a doručovacie služby. Úctyhodným faktom je, že JD dokáže v súčasnosti doručovať väčšinu zásielok v rámci celej Číny v ten istý deň ako je tovar objednaný a zaplatený. 

Alibaba/Taobao má vlastný nákupný festival, ktorý je v našich končinách už známy pod názvom „Double Eleven“ alebo „Singles Day“. Ten sa koná každoročne 11. novembra a pôvodne bol viazaný iba na tento jeden deň. V posledných rokoch ho však Alibaba (možno) po vzore JD tiež naťahuje na niekoľko dní, s tým, že 11. novembra je uzávierka festivalu. Keďže Singles Day od Alibaby v novembri je ešte ďaleko, pozorovatelia po celom svete napäto sledovali výsledky z predaja v rámci júnového festivalu 618.

INZERCIA

 

Čínska ekonomika výrazne klesla, online nakupovanie však zažíva ešte väčší boom

COVID-19 uštedril čínskej ekonomike silnú ranu. V jeho dôsledku poklesla počas prvých mesiacov tohto roka až takmer o 8 percent. Práve preto sa centrálna vláda snažila po stabilizovaní situácie ohľadom COVID-19 opätovne naštartovať spotrebu. Lokálne vlády po celej Číne začali ponúkať všemožné nákupné poukážky. Ich cieľom bolo primäť ľudí opäť nakupovať. Lokálne vlády a obchodníci si s vyhliadkou nejasného dopytu pripravili na júnový nákupný festival nákupné poukážky v hodnote takmer 2 miliardy USD. Táto podpora štátu a obchodníkov sa nakoniec ukázala ako relatívne nepotrebná, pretože Číňanom sa počas nákupného sviatku za necelé 3 týždne podarilo minúť úctyhodných 136 miliárd USD! Áno, čítate správne.

Cez organizujúcu platformu JD minuli Číňania celkovo 38 miliárd USD. Zostávajúcich 98,6 miliardy USD minuli spotrebitelia prostredníctvom portáli Taobao, patriacemu pod skupinu Alibaba. 

 

Nákup z Číny: Ako ho spraviť skutočne bezpečným?

Číňania minuli 136 miliárd USD, nákupné správanie sa ale mení

Počas predošlých rokov boli medzi najlepšie predávanými tovarmi mnohé luxusné tovary, vrátane značkových kabeliek a oblečenia. Tento rok sa tieto tovary medzi najhorúcejšími predajnými artiklami neobjavili. Najväčší záujem bol o nákup čerstvých potravín, rýchloobrátkových tovarov rýchlej spotreby a domácich spotrebičov. Z výsledkov nákupného festivalu je teda zrejmý posun k nakupovaniu užitočných vecí. 

Aj napriek impozantným predajným číslam si je nutné uvedomiť, že značnú časť zrealizovaného dopytu tvorili domáce spotrebiče, ktoré si človek nekupuje každý rok. Je možné, že viacero ľudí si počas pobytu doma v dôsledku karantény uvedomilo, že je potrebné vymeniť zastaralé príslušenstvo. Väčší záujem o čerstvé potraviny svedčí o tom, že aj čínske obyvateľstvo, ktoré bolo pôvodne naučené jedávať vonku 3 krát za deň, sa postupne učí čaru varenia v domácnosti. Rastie aj záujem o zdravotné doplnky, čo zasa ilustruje, že COVID-19 upriamil pozornosť mnohých Číňanov na ich zdravie. 

Moji čínski známi vo veku 25 až 35 rokov ma prekvapili zmenou zmýšľania, ktorú u nich vyvolal pocit bezmocnosti počas COVID-19. Mladí Číňania nezažili nedostatok, aký počas detstva a puberty sužoval ich rodičov a starých rodičov. Ich rodičom sa spravidla podarilo vytvoriť prijateľné podmienky ešte pred ich narodením a oni počas života pozorovali ako sa životná úroveň celej rodiny, vrátane nich, každoročne zlepšuje. Neboli preto nikdy nútení tvoriť si finančné rezervy a aj tí nadpriemerne zarábajúci si zvykli žiť od výplaty k výplate, nakoľko sa nechceli vzdať okázalej spotreby v podobe luxusného oblečenia a drahých večerí. 

 

Spotrebiteľské vyhliadky v Číne sú však neisté…

O to silnejší bol negatívny zásah COVID-19 do ich života, keďže ich prinútil sa snáď prvýkrát zamyslieť nad nutnosťou vytvárania finančných rezerv pre prípady budúcich kríz, či obyčajnej nezamestnanosti. V Číne neexistuje podpora v nezamestnanosti, takže sa o seba musí každý postarať sám. V minulosti to pre vzdelaných ľudí problém nebol, nakoľko sa vždy dokázali uplatniť a v podstate končili jeden pracovný pomer, aby hneď nastúpili do druhého. Teraz sa situácia zmenila a mladí sa budú musieť prispôsobiť. Sama som zvedavá, či sa šetrenie mladých v Číne stane krátkodobým trendom alebo ich bude sprevádzať celý život a prenesie sa aj na ďalšie generácie. Vzhľadom na to, že som v Číne dlhšie žila a poznám ich mentalitu, vsádzam na prvú možnosť. Možno ma ale prekvapia. Mladí ľudia v Európe, ktorých dopady COVID-19 zaskočili podobne ako mladých Číňanov, by ale mohli reagovať opačne.   

Ako nakupovať tovar z Číny vo veľkom a neprísť o tisíce eur?

Aký má COVID-19 vplyv na dodávky tovaru z Aliexpressu?

 

 

About Author

Michaela Královičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings