Ekonomika a Biznis EXTRA

Aký má COVID-19 vplyv na dodávky tovaru z Aliexpressu?

  • 20 apríla, 2020
  • 7 min read
Aký má COVID-19 vplyv na dodávky tovaru z Aliexpressu?

NEPREHLIADNITE » Rúška s filtrami na opakované použitie

Portál Aliexpress si získal priazeň ľudí po celom svete kvôli svojim nízkym cenám a prakticky neobmedzenej ponuke tovarov. Každý, kto si cez portál niečo objednal, sa zamýšľal nad tým, ako je možné objednať si napríklad kryt na mobilný telefón za jedno euro bez poštovného. Po zaplatení a počiatočnej nedôvere však zvyčajne stačilo počkať cca 21 dní a kryt sa objavil ako balík vo vašej poštovej schránke. V tomto prípade pri jeho dodaní zákazník neplatil nič navyše a kryt na telefón ho stál iba to 1 euro, ktoré zaplatil pri jeho objednávke.

Otázka však zostala – ako je možné, že bol kryt na telefón prepravený viac ako 10-tisíc kilometrov bez toho, aby sa jeho cena akokoľvek navýšila?

„Minimálne“ alebo „bezplatné“ poštovné na Aliexpresse je spôsobené viacerými faktormi. Jedným z nich je to, že predajcovia na Aliexpresse platia iba lokálnu prepravu v rámci Číny, ktorá je extrémne nízka. Túto sumu si už spravidla započítajú do ceny produktu, ktorú platí zákazník. Predajcovia používajú najlacnejší spôsob prepravy – poštové služby – čo im neumožňuje garantovať termín doručenia. Štandardná dĺžka prepravy je 21 dní. Zákazník si v niektorých prípadoch môže vybrať aj drahší spôsob doručenia, ktorý mu môže skrátiť čas prepravy až o polovicu – počas pandémie však prepravcovia nevedia garantovať termíny a v prípade problémov s meškaním sa vedia odkázať na vyššiu moc spojenú s COVID-19.

INZERCIA

Čínsky poštový servis je subvencovaný vládou. To mu umožňuje ponúkať nižšie ceny. Táto výhoda je však iba omrvinkou oproti globálne prepracovanému systému doručovania, ktorý využíva Aliexpress. Aliexpress totiž vsadil na Svetovú poštovú úniu a jej politiku zvýhodňovania rozvojových krajín. Čína bola dlhodobo klasifikovaná Svetovou poštovou úniou ako rozvojová krajina, čo jej podľa legislatívy Svetovej poštovej únie umožňovalo posielať balíky a listy za zvýhodnených taríf oproti tým, ktoré platia rozvinuté trhové ekonomiky ako Nemecko, Francúzsko či USA.

Svetová poštová únia vznikla ešte v roku 1874 a zmienená politika v prospech rozvojových krajín vznikla s cieľom pomôcť integrácii slabších krajín do globálnej ekonomiky. Aliexpressu patriacemu pod skupinu Alibaba sa podarilo efektívne využiť politiku Svetovej poštovej únie vo svoj prospech a obrátiť ju na svoju konkurenčnú výhodu. Je nutné zdôrazniť, že prijímanie balíkov musí niekto v konečnom dôsledku zaplatiť a platiacimi sú zvyčajne krajiny prijímajúce tovar nakoľko ide väčšinou o rozvinuté trhové ekonomiky. Svetová poštová únia sa v roku 2018 rozhodla spustiť prešetrovanie voči Číne a odobrala jej časť výhod, ktoré si táto krajina dovtedy užívala. Ak sa vám nevybavuje, že by ceny produktov na Aliexpresse v roku 2018 výraznejšie narástli, nemáte problém s pamäťou. Aliexpress sa totiž vynašiel a začal posielať objednaný tovar z Číny smerujúci do Európy cez pošty susedných krajín Juhovýchodnej Ázie a tým využívať ich status rozvojových krajín so zvýhodnenými tarifami.

Aliexpress cieli na budovanie dlhodobej konkurenčnej výhody. Preto mu nestačia výhody okolitých krajín. Spoločnosť aktívne investovala viac ako 3 miliardy amerických dolárov do vybudovania vlastnej logistickej spoločnosti Cainiao, ktorá konsoliduje objednávky v Číne a využíva úspory z rozsahu pri ich exporte na západné trhy.

 

NEPREHLIADNITE » Rúška s filtrami na opakované použitie

Aké dopady má COVID-19 na medzinárodnú prepravu tovaru?

Štandardná dĺžka expresnej leteckej prepravy z Číny na Slovensko bola pred COVID-19 3-7 dní. Horná hranica vždy závisela predovšetkým od rýchlosti colnej kontroly na Slovensku. COVID-19 spôsobil zrušenie desaťtisícov letov, čo značne narušilo kontinuitu zásobovania tovarov z Číny.

Komerčné lety sú tradične využívané aj na prepravu tovaru. Momentálne je však väčšina z nich zrušená, čo spôsobuje chýbajúce kapacity na prepravu tovaru.

Situáciu komplikuje aj to, že mnohé krajiny majú zatvorené hranice, z čoho vyplýva, že tovar na ceste z Číny do Európy je potrebné viackrát prekladať a presmerovávať.

V súčasnej dobe ani tí najväčší prepravní giganti, ako DHL, negarantujú termín dodania, ich odhad je spravidla medzi 10 až 14 dňami, pričom takáto preprava môže skutočne trvať až 22 dní.

Spomalenie času leteckej prepravy však nie je jediným negatívnym dôsledkom COVID-19. Nemenej významným je extrémny nárast cien leteckej prepravy. Kým cena za jeden letecky prepravený kilogram tovaru z Číny sa pohybovala pred vypuknutím COVID-19 na úrovni cca 8 eur, v súčasnosti je možné za rovnakú prepravu získať cenovú ponuku až na 18 eur za kilogram.

 

Kedy možno očakávať dodanie balíka z Číny prostredníctvom Aliexpressu počas COVID-19?

Naskytuje sa teda otázka: Ak si dnes objednám tovar z Aliexpressu, kedy môžem očakávať jeho dodanie?

Aliexpress na svojich stránkach uvádza, že je potrebné počítať s oneskorením dodávok z Číny. Nikde na stránke však neupresňuje na aké oneskorenie sa je potrebné pripraviť.

Počas COVID-19 sa mnohí čínski výrobcovia preorientovali na výrobu zdravotníckych pomôcok – rukavíc, oblekov pre doktorov a zdravotné sestry či ochranných rúšok. V praxi to vyzerá tak, že vám dnes napíše váš dodávateľ traktorov s tým, že vám ponúka miesto traktorov ochranné rúška. Čínske továrne sú po niekoľkotýždňovom výpadku príjmov spôsobených COVID-19 finančne podvyživené a preto sa snažia získať čo najväčšie objednávky. Predaj prostredníctvom Aliexpressu je pre nich momentálne nezaujímavý, nakoľko potrebujú „naháňať“ množstvá. Aj v prípadoch tovární, ktoré majú o „mravčí“ predaj cez Aliexpress ešte stále záujem, je však potrebné počítať so značnými zdržaniami, či dokonca stratou tovaru počas prepravy.

Kvôli nutnosti udržania najnižších cien je totiž na prepravu tovaru objednaného cez Aliexpress spravidla zazmluvňovaná najlacnejšia možná preprava. Zásielky v tomto prípade ale nie možné sledovať. Rizikom je aj preprava v rámci svetovej siete pôšt, ktorá môže byť zdržaná aj kvôli bezpečnostným opatreniam pre ochranu personálu – medzi ktoré patrí aj kratšia pracovná doba a s ňou spojený menší denný počet spracovaných zásielok.

V prípade ak vami objednaný tovar z Aliexpressu nie je na sklade v Európe, predpokladám, že termín dodania bude začínať od jedného mesiaca s perspektívou predĺženia o niekoľko týždňov. Z tohto pohľadu je v prípade nutných nákupov optimálne využívať dodávateľov s naskladneným tovarom na Slovensku.

 

NEPREHLIADNITE » Rúška s filtrami na opakované použitie

About Author

Michaela Královičová

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings