Analýzy a trendy EXTRA Ľudia

Ako sa vyvíjala populácia ľudí na Zemi? Drvivú väčšinu času nás bol iba milión

  • 22 apríla, 2020
  • 7 min read
Ako sa vyvíjala populácia ľudí na Zemi? Drvivú väčšinu času nás bol iba milión

Ak máte dojem, že aktuálna pandémia koronavírusu môže byť práve tým očistom, ktorý údajne z času na čas postihuje ľudstvo, aby sa jeho populácia zmenšila, vedzte, že až tak zlé to rozhodne nie je. Aby sme to pochopili, musíme sa pozrieť na vývoj populácia ľudstva od jeho začiatku.

 

200 000 rokov dozadu a potom dlho stagnácia

Moderní ľudia sa na Zemi začali vyskytovať pred asi iba 200-tisíc rokmi a pred stotisíc rokmi začali migrovať po planéte. Veľmi dlhý časový úsek však celková svetová populácia ľudstva pretrvávala pomerne nízka, asi iba jeden milión ľudí na celej planéte. Dôvody, prečo sa populácia nerozrastala, spočívali predovšetkým v relatívnej veľkej citlivosti na prostredie, krátka priemerná doba života, nízka pôrodnosť a málo potomstva v priebehu života jednej matky. Prostredie bolo nebezpečné a ľudia mali iba málo príležitosti vyhrávať priame súboje so zvieratami, pretože okrem primitívnych nástrojov nemali žiadne panciere, pazúre, veľké zuby alebo iné fyziologické výhody.

Zmena začínala nastávať niekedy okolo roku 11 000 pred naším letopočtom, keď ľudstvo začalo s primitívnym poľnohospodárstvom. Dopestovávanie vlastných plodín umožnilo získavať obživu aj inak ako lovom, čo postupne zlepšovalo niečo, čo by sme dnes nazvali životnou úrovňou.

INZERCIA

Ďalších vyše desaťtisíc rokov sa ale krivka populácie stále nedostala vyššie ako niekoľko miliónov jedincov.

Obrovská zmena nastala približne od roku 3 000 pred naším letopočtom, keď ľudstvo začalo rásť dovtedy nevídane. Odhaduje sa, že v roku jedna žilo na svete už 170 miliónov ľudí a odvtedy história sleduje prakticky nepretržitý rast.

INZERCIA

V tomto období, ktoré nazývajme zjednodušene „rok jedna“, sa ľudia vyskytovali predovšetkým v oblastiach súčasnej Číny, severnej Indie, ďalej v Európe, na Blízkom východe a tiež v Strednej Amerike. Video nižšie ako miesta výskytu uvádzajú aj niektoré oblasti Afriky, Severnej Ameriky, ale aj taký dnešný Nový Zéland.

V oblasti Číny sa už okolo roku jedna hovorí o dynastii Han, v Európe sme mali Staroveký Rím (753 pred Kr. – 476) a ďalší vývoj populácie podnietil vznik a rozvoj takzvanej Hodvábnej cesty, ktorá spájala Čínu s Rímskou ríšou a Byzantskou ríšou. Od 2. storočia pred Kr. sa jej prostredníctvom dostalo do Európy mnoho čínskych technických vynálezov, ako papier, hodváb či porcelán. Zaujímavosťou je, že v čase, keď obchodníci využívali Hodvábnu cestu, jej takto rozhodne nehovorili. Tento výraz vymyslel až nemecký zemepisec barón Ferdinand von Richthofen v roku 1877 (zdroj).

Inzercia

Počas nášho letopočtu, teda po Kristovi, vyzeral vývoj populácie ľudstva nasledovne:

Môžeme sledovať, že úroveň populácie začala prudko rásť koncom 20. storočia, najmä po roku 1800. Aké boli dôvody tohto rastu? Predovšetkým spočívali v raste miest, v raste životnej úrovne, vo zvyšovaní priemerného veku dožitia a tiež v tom, že rodiny mali viac detí.

Z dlhodobého hľadiska je zaujímavé, že kým ľudstvo dosiahlo populáciu jednu miliardu, trvalo to 200-tisíc rokov. Potom však populáciu 7 miliárd ľudí dosiahlo v priebehu 200 rokov.

V súčasnosti na svete žije viac ako 7 miliárd ľudí a odhaduje sa, že v roku 2050 to bude už 9,5 miliardy. V roku 2100 by podľa súčasného vývoja malo na svete žiť 11 miliárd ľudí.

Vývoj populácie ľudstva na Zemi od American Museum of Natural History:

 

Aký vplyv mali na vývoj populácie veľké katastrofy a pandémie?

Podľa vedcov zo Stanfordovej univerzity, Princetonu a Berkeley naša planéta zažila 5 veľkých vymieraní druhov a v roku 2015 vyšla správa, že možno žijeme na pokraji toho šiesteho (zdroj). Toto vymieranie sa síce týka predovšetkým zvierat, z časti tých, ktoré trpia na zmeny spôsobené človekom, ale môže sa v budúcnosti vraj jednať aj o ľudstvo samotné.  Príčinami tohto deja sú klimatické zmeny, odlesňovanie a znečisťovanie životného prostredia

K poslednému veľkému vymieraniu druhov prišlo pred približne 65 miliónmi rokmi, pravdepodobne vinou dopadu meteoritu a následnými globálnymi klimatickými zmenami. V priebehu niekoľkých generácií vymreli dinosauri, ale aj prevažná časť iných druhov zvierat žijúcich na súši. Ako schopné prispôsobiť sa novým podmienkam sa ukázali cicavce a pod morskou hladinou prebiehala evolúcia značne odlišne ako na súši.

Veľké vymierania druhov sa teda zatiaľ netýkali ľudí, ako ale na populáciu vnímali veľké katastrofy, choroby a vojny? Ak ide o vojnové konflikty a ich vplyv na rast populácie, tejto téme sme sa už v minulosti venovali v samostatnom článku na UnitedLife.sk: Ako ovplyvnili najväčšie konflikty ľudstva rast populácie? Rozhodne vám odporúčame tento článok prečítať!

Pokiaľ sa jedná o choroby, uvažujme o tých pandemických, ktoré majú potenciál ovplyvniť celkový vývoj populácie:

Najväčšie pandémie v dejinách
čierna smrť (1347 – 1352) – Epidémia moru rozšírená po celej Európe, odhaduje sa že zomrelo asi 25 miliónov ľudí, čo bola tretina vtedajšieho európskeho obyvateľstva.
španielska chrípka (1918 – 1920) – celosvetové rozšírenie, 500 miliónov chorých, 20 až 50 miliónov obetí (50 miliónov podľa Nature, Vol 429, 27. mája 2004). V prvom roku pandémie klesla priemerná dĺžka života v Spojených štátoch približne o 12 rokov, obeťami boli nezvyčajne aj zdraví mladí dospelí.
ázijská chrípka (1957) – 1 milión obetí.
hongkonská chrípka (1968) – 700 000 obetí.
HIV (od asi 1980, stále trvá) – celosvetové rozšírenie, 20 miliónov obetí, 40 miliónov infikovaných (do konca roka 2003 podľa WHO).

Z uvedeného vyplýva, že najhoršou pandémiou bola španielska chrípka, ktorá prepukla počas prvej svetovej vojny, ale jej prevažná časť sa odohrala až po vojne. Ak by platil údaj, že chrípka spôsobila smrť 50 miliónov ľudí a v roku 1918 žilo na svete niečo medzi 1,793 mld (1913 podľa Maddison, 2008) a 1,863 mld ľuďmi (1920 podľa Maddison, 2008), jednalo by sa v horšom prípade o 2,7% celosvetovej populácie. To je mimoriadne vysoké číslo.

V minulosti však na svete žilo nepomerne menej ľudí ako v 20. storočí, takže hoci pandémie spôsobili menšie straty na životoch, v pomere k celkovému obyvateľstvu Zeme sa jednalo o hrozivejšie čísla. Na takzvanú čiernu smrť vymrela až tretina európskej populácie, a to je obdobie ešte pred objavením a osídlením Ameriky Európanmi. 25 miliónov mŕtvych znamenalo v prvej polovici 14. storočia s celosvetovou populáciou iba 392 miliónov ľudí až 6,3 percenta. Teda na dôsledky čiernej smrti zomrel každý šestnásty človek na planéte.

Keby sme uvažovali nad tým, že by dnes z tohto dôvodu vymrelo 6,3 percenta populácie, hovorili by sme o 478 miliónoch mŕtvych.

Dodnes (22.4.2020) na dôsledky nového koronavírusu COVID-19 zomrelo 178 845 ľudí.

 

Ako ovplyvnili najväčšie konflikty ľudstva rast populácie?

 

About Author

Erik Stríž

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings