Ako ovplyvnili najväčšie konflikty ľudstva rast populácie?

Každý významný konflikt mal vplyv na vtedajšiu populáciu ľudstva na Zemi.
Vydané 18. júla 2019 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , ,

Globálne konflikty v histórii ľudstva sa považujú za tie najväčšie z pohľadu množstva obetí nasledovne:

– 1.,2. a 3. Punská vojna
– 30-ročná vojna
– I. svetová vojna
– II. svetová vojna

O skutočnom dosahu vtedajších konfliktov sa dozvieme viac vtedy, kde porovnáme pomer počet ľudí žijúcich na planéte s počtom obetí v uvedených konfliktoch.


 

1.
Počas Punskej vojny (264 pred Kristom -146 pred Kristom, vojny Rímskej ríše s Kartágom) kulminoval počet obyvateľov planéty (odhadom, neexistujú však relevantne štatistiky), odhad počtu obyvateľov na planéte je 35 – 65 miliónov ľudí.
Počet obetí (všetky 3 konflikty): 1,8 miliónov
Pomer k počtu ľudí na planéte: 3,5% vtedajšej populácie.
Konflikt sa vyznačoval nízkou úrovňou zbraní a technológii. A bol lokálny v okolí Stredozemného mora.

2.
Počas 30-ročnej vojny (zúrila v rokoch 1618-1648)
Počet obyvateľov na planéte: 545 mil. ľudí (hodnoverne štatistiky absentujú)
Počet obetí: 8 miliónov
Pomer k počtu ľudí na planéte: 1,6% vtedajšej populácie
Podstatným prvkom uvedeného konfliktu bola minimálna miera použitia technologicky zdatných zbraní a z toho vyplývajúce veľké množstvo obetí. Okrem toho konflikt sa vyznačoval aj nízkymi stratami na strane civilného obyvateľstva.
Konflikt bol lokálny v rámci Európy.

3.
Počas I. svetovej vojny, ktorá bola označovanou aj ako „Veľkou Vojnou“ (r. 1914-1918)
Počet obyvateľov na planéte: 1,9 mld.
Počet obetí: 9 mil. +10 mil. civilných obetí čiže celkom 19 mil.
Pomer k počtu ľudí na planéte:  1%
Počas I. svetovej vojny boli prvý krát použité technológie, zbraňové systémy či už automatické zbrane, tanky, lietadlá ale aj chemické zbrane, ktoré počet obetí zvýšili nielen na strane vojakov, ale aj na strane civilného obyvateľstva. Väčšina konfliktu bola v Európe.

4.
Počas II. svetovej vojny  (r. 1939-1945)
Počet obyvateľov na našej planéte: 2,174 mld.
Počet obetí: 85 mil. obetí
Pomer k počtu ľudí na planéte: 4%
Po jej konci v r.1950 populácia narástla na 2,556 mld.
Ničivosť II. svetovej vojny bola hlavne v nástupe techniky, ktorá dominovala počas celého konfliktu.
Z toho vyplývajúce množstvo obetí, ktoré štatisticky k populácii výrazne narástlo.
Automatické zbraňové systémy, ponorky, zbrane, ktoré boli schopné strieľať v dávkach, prvé rakety, spôsobili hromadne obete či už na strane armády alebo na strane obyvateľstva.
Konflikt sa rozrástol z Európy do Afriky a Ázie a Pacifiku.

 

Identifikované hlavné dôvody konfliktov:

– získavanie cudzích území,
– presadzovanie si svojich záujmov,
– podriaďovanie si národov,
– získavanie akéhokoľvek bohatstva iných vo svoj prospech
– presadzovanie vlastných ekonomických, sociálnych a politických inštitútov.


 

Vieme si z uvedených historických paralel zobrať nejaké poučenie, schopnosť vyvarovať sa im?
Aký veľký by bol súčasný globálny konflikt z pohľadu obeti?

Pokiaľ vychádzame z vyspelosti techniky, tak počet priamych obetí by bol približne na úrovni 5 až 20% aktuálneho počtu obyvateľstva planéty. Pri aktuálnom počte (r. 2019) 7,7 mld by bol počet obetí medzi 390 mil – 1,5 mld.

 

Aký geograficky rozsah konfliktu by bol ak by bol dnes? Globálny.

Rast populácie napriek globálnosti a ničivosti nebol ovplyvnený. Ak si pozrieme vývoj v rokoch 1936-1945, kedy došlo k miernemu poklesu vzhľadom na II. svetovú vojnu. Naspäť k rastu sa dostala populačná krivka až v r.1965.

Častou otázkou medzi ľuďmi je: Sú vojny niečím, čo musí byt? Vie sa ľudstvo bez nich zaobísť? Vyriešili vojny to, prečo vznikli? Presadili si tí, čo vojny začali, čo bolo ich zámerom?

Určite nie. V mnohých prípadoch však boli práve vojny zmenou starého režimu a nastolenie iného. Otázkou zostáva, prečo zmeny nevieme riešiť mierovou cestou. Hľadáme na to cestu? Určite taká cesta existuje. Doteraz sa nám v tomto veľmi nedarilo. Snáď asi najväčším dôvodom konfliktov je presadzovanie si svojich názorov a vízie budúcnosti, ktorá sa vnucuje iným národom.

 

 

Zdroje:
Citation: C N Trueman „Population And The Thirty Years War“
Scott Manning „Year-by-Year World Population Estimates: 10,000 B.C. to 2007 A.D“

Pokračujte na ďalší príspevok »