Sen o revolučnom inteligentnom meste sa skončil. Pre koronu i obavy o súkromie

Vízia o lepších a bezpečnejších mestách musí počkať.