Veda a technika

Virtuálne umenie – keď sa virtualita stane novou realitou

  • 11 mája, 2021
  • 4 min read
Virtuálne umenie – keď sa virtualita stane novou realitou
Virtuálne umenie od Anny Zhilyaevy

 

Virtuálna realita a tvorba vo VR

Virtuálnu realitu (VR) môžeme definovať ako umelé prostredie, ktoré je prežívané prostredníctvom zmyslových podnetov poskytovaných počítačom. Vo VR naše akcie čiastočne ovplyvňujú, čo sa deje v prostredí. Pre vstup do virtuálnej reality sú potrebné špeciálne slúchadlá alebo okuliare. Špičkové okuliare pre virtuálnu realitu majú svoje vlastné snímače pohybu, šošovky, displeje a dokonca aj herné ovládače, zatiaľ čo lacnejšie sady si vyžadujú iba smartphone a mobilnú aplikáciu.

Najpopulárnejším softvérom pre virtuálnu realitu a tvorbu virtuálneho umenie je jednoznačne Google Tilt Brush. Za ním nasledujú softvéry Unreal a Unity. Umelci pracujúci s týmito softvérmi si môžu zvoliť ľubovoľnú farbu, štetec a okolie virtuálneho priestoru na vyjadrenie svojej kreativity. Iné technológie umožňujú vytváranie animácii, naskenovanie fotografii a maľby na existujúce objekty.

 

Čo je virtuálne umenie?

Virtuálne umenie je časť súčasného umenia a označuje presunutie klasického umenia do virtuálneho priestoru pomocou technických médií, alebo tvorbu umenia prostredníctvom počítačov, dátových rukavíc, generátorov zvuku a stereoskopických plátien. Virtuálne umenie tvorí prienik medzi umením a technológiou, zaraďuje sa doň aj film a počítačové hry. Okrem tvorby umenia sa virtuálni umelci zameriavajú aj na skúmanie a vytváranie nových foriem dizajnu a interakciu viacerých rozhraní.

Vývoj počítačov a ďalších technológií poskytol umeleckým dielam úplne nový svet, ktorý umožňuje divákom vstúpiť do jednotlivých umeleckých diel, zúčastniť sa ich tvorby aj zmeniť ich usporiadanie. Pozorovatelia sú vtiahnutí priamo do virtuálneho umeleckého diela vďaka čomu sa emočný zážitok znásobil.

Tvorba vo virtuálnej realite (Foto: Artem Podrez)

Zážitok z virtuálnej galérie

V 60. rokoch sa ako prvý pričinil o myšlienku múzea bez múrov „Le Musee Imaginaire“ francúzsky kultúrny teoretik André Malraux. Podľa Malrauxa je „imaginárne múzeum umenia“ ideálnym miestom na vystavovanie umenia. Dnes sa na túto myšlienku dívame s celou radou úplne nových možností.

Inzercia

Koncept virtuálnych múzeí bol predstavený v roku 2004 ako prostriedok na zlepšenie zážitku návštevníkov a prekonanie obmedzení skutočných múzeí. Ľudia navyše získavajú prístup k rôznym výhodám ako je e-learning a online zbierky

Rovnako ako virtuálne múzeum možno virtuálnu galériu definovať ako organizovanú a systematickú zbierku digitálnych umeleckých diel v rôznych formátoch, ktoré návštevníkom poskytujú možnosť interakcie podľa ich záujmov. Virtuálna galéria je miesto vo virtuálnom priestore, ktoré vychádza z charakteristík galérie. Má za cieľ vylepšiť a doplniť zážitok z galérie prostredníctvom interaktivity, bohatosti a personalizácie obsahu.

Existujú rôzne platformy, ktoré prevádzkujú online prehliadky: od interaktívnych 360-stupňových videí a úplných prehliadok s popisom komentárov až po prezentácie so zväčšiteľnými fotografiami najväčších umeleckých diel na svete.  Veľa svetových múzeí a galérii zaradilo virtuálne prehliadky do svojho repertoáru. Milovníci umenie si môžu z pohodlia gauča napríklad prezrieť Paul Getty Múzeum v Los Angeles, Vatikánske Múzeum v Ríme alebo Národnú galériu v Londýne. Britský spravodajský web The Guardian uverejnil zoznam 10 virtuálnych prehliadok, ktoré sa oplatí navštíviť online.

 

Virtuálna realita ako súčasť reálneho priestoru

Umelecké diela nemusia byť vystavované len v galériach a múzeách. V roku 2017 Jeff Koons spolupracoval so spoločnosťou Snapchat na vytvorení virtuálneho umeleckého diela, ktoré umožnilo jeho diela považovať za súčasť filtra v aplikácii Snapchat. Na tento počin veľmi zaujímavo reagoval čilský umelec Sebastien Errazuriz, ktorému sa podarilo „zdemolovať“ Koonsovu sochu grafitmi vytvorenými za pomoci VR.

About Author

Ema Zvara

Klapka
Predchádzajúci príspevok

1 Comment

  • […] Síce pandémia zasiahla aj do chodu múzeí a galérií, nadšenci mali možnosť prezrieť si výstavy a expozície online. Mnoho múzeí sa za krátku dobu prenieslo do virtuálneho sveta a dostupnosť k dávnym pokladom sa výrazne zvýšila. Krátky zoznam virtuálnych prehliadok si môžete pozrieť v našom článku TU. […]

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings