Contemporary Art

Ako chápať súčasné umenie

Slovným spojením Contemporary Art alebo „umenie dneška“ sa označujú umenie, ktoré sa vyrába v súčasnosti, a to maľba, sochárstvo, fotografia, inštalácia, performance a videoart. Súčasné umenie nastupuje na konci moderného umenia v 70. rokoch 20. storočia.   Ako priemyselná revolúcia zmenila vývoj umenia Zrod modernizmu a moderného umenia možno hľadať v priemyselnej revolúcii, ktorá sa… Prečítať celé

„Duše žien, ktoré pokračujú navždy“ od Yayoi Kusama (Foto: Kevin Chinchilla)

Slovným spojením Contemporary Art alebo „umenie dneška sa označujú umenie, ktoré sa vyrába v súčasnosti, a to maľba, sochárstvo, fotografia, inštalácia, performance a videoart. Súčasné umenie nastupuje na konci moderného umenia v 70. rokoch 20. storočia.

 

Ako priemyselná revolúcia zmenila vývoj umenia

Zrod modernizmu a moderného umenia možno hľadať v priemyselnej revolúcii, ktorá sa odohrala v polovici 18. storočia. Toto obdobie rýchlych zmien vo výrobe, doprave a technológiách zásadným spôsobom ovplyvnilo sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky života vo svete. Pred začiatkom priemyselnej revolúcie pracovali umelci najčastejšie pre bohatých patrónov alebo náboženské inštitúcie. Väčšina diel zobrazovala náboženské alebo mytologické scény, ktoré rozprávali príbehy určené na poučenie diváka. Počas priemyselnej revolúcie (industrializácie) sa zásadným spôsobom zmenil spôsob akým ľudia žili, pracovali a cestovali. Rozšíril sa priestor pre nové myšlienky.

V priebehu 19. storočia mnoho umelcov začalo robiť umenie na základe svojich osobných skúseností a tém, ktoré si sami vybrali. Po publikácii Interpretácia snov v roku 1899 od rakúskeho psychológa Sigmunda Freuda sa spopularizovala myšlienka podvedomia. Umelci začali skúmať svoje sny a ich symboliku a snažili sa zobraziť svoje zážitky.

Niektorí umelci začali spochybňovať predstavu, že umenie musí realisticky zobrazovať svet a začali experimentovať s expresívnym použitím farieb, netradičných materiálov, techník a médií. Medzi tieto nové médiá sa zaradila aj fotografia, ktorej vynález v roku 1839 ponúkol radikálne možnosti zobrazenia a interpretácie sveta.

 

Čím sa odlišuje moderné umenie od umenia súčasnosti

1.      Súčasné umenie nastupuje na konci éry moderného umenia v 20. storočí.

2.      Súčasné umenie venuje pozornosť najmä spoločnosti a jej sociálnym dopadom, moderné umenie vyjadruje slobodu a prejav jednotlivca (autora diela).

3.      Moderné umenie sa tvorilo predovšetkým na plátnach a fotografiách. Pre súčasné umenie je typické použitie videa, grafického dizajnu, rôznych objektov a nových technológii.

4.      Pre moderné umenie je typické skúmanie farieb, čiar, tvarov a foriem. Súčasné umenie nemá jeden jediný cieľ alebo hľadisko, prezentuje širokú škálu tém.

 

Témy, ktoré spracováva contemporary art

Medzi najčastejšie témy vyskytujúce sa v dielach súčasného umenia patria: identita, globalizácia, migrácia, technológie, súčasná spoločnosť a politická kritika.

 

Stručný prehľad históriou súčasného umenia

 

Pop Art

Contemporary Art vzniklo ako reakcia na moderné umenie a jeho korene začali v pop-arte.  Pop -art alebo populárne/masové umenie propagovali umelci ako Andy Warhol a Roy Lichtenstein. Ich cieľom bolo zobraziť komerčné produkty ako dostupný druh umenia. Boli inšpirovaný veľkomestskou kultúrou, reklamou, filmom, fotografiou a komiksom.

Pop – Art tvorba na stene v Austine od Phoebe Joynt (Foto: Clark Van Der Beken)

Fotorealizmus

Cieľom fotorealizmu je vytvárať hyper-realistické kresby a maľby, ktoré sú takmer nerozlíšiteľné od fotografie.

Konceptualizmus

Konceptualizmus  odmieta myšlienku umenia ako komodity. V konceptuálnom umení má prednosť myšlienka umeleckého diela. Medzi významných konceptuálnych umelcov patria Damien Hirst, Ai Weiwei a Jenny Holzer. Toto umenie dodnes zostáva hlavným hnutím súčasného umenia.

Vrak ľudstva od Khashayar Kouchpeydeh

 

Minimalizmus

Cieľom minimalizmus je vyhýbať sa zbytočnostiam. Jeho základ tvorí jednoduchosť, úžitok a elegancia.

Minimalizmus (Foto: Isaac Benhesed)

 

Performance Art

Základom performance art je vykonávaná činnosť. Činnosť jednotlivca, skupiny aj  divákov tvorí umelecké dielo.

Performance art ( Foto: Vita Marija Murenaite)

 

Inštalácia

Inštalácie sú trojrozmerné konštrukcie, inštalované v priestore. Často sú rozsiahle a interaktívne.

Kiasma – Múzem súčasného umenia v Helsinkách (Foto: Tapio Haaja)

 

Street Art

Ako jedno z posledných hnutí súčasného umenia je pouličné umenie, ktoré sa dostalo do popredia nástupom graffiti v 80. rokoch. Zahŕňa nástenné maľby, inštalácie, maľované obrázky a nálepky umiestnené na verejných priestranstvách. Medzi hlavných predstaviteľov street-art patria Jean-Michel Basquiat a Banksy.

Street-art (Foto: Timon Klauser

 

Virtuálne Umenie

Virtuálne umenie je vytvárané technickými médiami. Umenie, ktoré sa vytvára pomocou počítačov, vizualizácie, reproduktorov a obrazoviek.

Ilustračný obrázok (Foto: Giu Vicente)

Pokračujte na ďalší príspevok »