Svet

Ako chápať súčasné umenie

  • 27 apríla, 2021
  • 5 min read
Ako chápať súčasné umenie
„Duše žien, ktoré pokračujú navždy“ od Yayoi Kusama (Foto: Kevin Chinchilla)

Slovným spojením Contemporary Art alebo „umenie dneška sa označujú umenie, ktoré sa vyrába v súčasnosti, a to maľba, sochárstvo, fotografia, inštalácia, performance a videoart. Súčasné umenie nastupuje na konci moderného umenia v 70. rokoch 20. storočia.

 

Ako priemyselná revolúcia zmenila vývoj umenia

Zrod modernizmu a moderného umenia možno hľadať v priemyselnej revolúcii, ktorá sa odohrala v polovici 18. storočia. Toto obdobie rýchlych zmien vo výrobe, doprave a technológiách zásadným spôsobom ovplyvnilo sociálne, ekonomické a kultúrne podmienky života vo svete. Pred začiatkom priemyselnej revolúcie pracovali umelci najčastejšie pre bohatých patrónov alebo náboženské inštitúcie. Väčšina diel zobrazovala náboženské alebo mytologické scény, ktoré rozprávali príbehy určené na poučenie diváka. Počas priemyselnej revolúcie (industrializácie) sa zásadným spôsobom zmenil spôsob akým ľudia žili, pracovali a cestovali. Rozšíril sa priestor pre nové myšlienky.

V priebehu 19. storočia mnoho umelcov začalo robiť umenie na základe svojich osobných skúseností a tém, ktoré si sami vybrali. Po publikácii Interpretácia snov v roku 1899 od rakúskeho psychológa Sigmunda Freuda sa spopularizovala myšlienka podvedomia. Umelci začali skúmať svoje sny a ich symboliku a snažili sa zobraziť svoje zážitky.

INZERCIA

Niektorí umelci začali spochybňovať predstavu, že umenie musí realisticky zobrazovať svet a začali experimentovať s expresívnym použitím farieb, netradičných materiálov, techník a médií. Medzi tieto nové médiá sa zaradila aj fotografia, ktorej vynález v roku 1839 ponúkol radikálne možnosti zobrazenia a interpretácie sveta.

 

Čím sa odlišuje moderné umenie od umenia súčasnosti

1.      Súčasné umenie nastupuje na konci éry moderného umenia v 20. storočí.

2.      Súčasné umenie venuje pozornosť najmä spoločnosti a jej sociálnym dopadom, moderné umenie vyjadruje slobodu a prejav jednotlivca (autora diela).

3.      Moderné umenie sa tvorilo predovšetkým na plátnach a fotografiách. Pre súčasné umenie je typické použitie videa, grafického dizajnu, rôznych objektov a nových technológii.

4.      Pre moderné umenie je typické skúmanie farieb, čiar, tvarov a foriem. Súčasné umenie nemá jeden jediný cieľ alebo hľadisko, prezentuje širokú škálu tém.

 

Témy, ktoré spracováva contemporary art

Medzi najčastejšie témy vyskytujúce sa v dielach súčasného umenia patria: identita, globalizácia, migrácia, technológie, súčasná spoločnosť a politická kritika.

 

Stručný prehľad históriou súčasného umenia

 

Pop Art

Contemporary Art vzniklo ako reakcia na moderné umenie a jeho korene začali v pop-arte.  Pop -art alebo populárne/masové umenie propagovali umelci ako Andy Warhol a Roy Lichtenstein. Ich cieľom bolo zobraziť komerčné produkty ako dostupný druh umenia. Boli inšpirovaný veľkomestskou kultúrou, reklamou, filmom, fotografiou a komiksom.

Pop – Art tvorba na stene v Austine od Phoebe Joynt (Foto: Clark Van Der Beken)

Fotorealizmus

Cieľom fotorealizmu je vytvárať hyper-realistické kresby a maľby, ktoré sú takmer nerozlíšiteľné od fotografie.

Konceptualizmus

Konceptualizmus  odmieta myšlienku umenia ako komodity. V konceptuálnom umení má prednosť myšlienka umeleckého diela. Medzi významných konceptuálnych umelcov patria Damien Hirst, Ai Weiwei a Jenny Holzer. Toto umenie dodnes zostáva hlavným hnutím súčasného umenia.

Vrak ľudstva od Khashayar Kouchpeydeh

 

Minimalizmus

Cieľom minimalizmus je vyhýbať sa zbytočnostiam. Jeho základ tvorí jednoduchosť, úžitok a elegancia.

Minimalizmus (Foto: Isaac Benhesed)

 

Performance Art

Základom performance art je vykonávaná činnosť. Činnosť jednotlivca, skupiny aj  divákov tvorí umelecké dielo.

Performance art ( Foto: Vita Marija Murenaite)

 

Inštalácia

Inštalácie sú trojrozmerné konštrukcie, inštalované v priestore. Často sú rozsiahle a interaktívne.

Kiasma – Múzem súčasného umenia v Helsinkách (Foto: Tapio Haaja)

 

Street Art

Ako jedno z posledných hnutí súčasného umenia je pouličné umenie, ktoré sa dostalo do popredia nástupom graffiti v 80. rokoch. Zahŕňa nástenné maľby, inštalácie, maľované obrázky a nálepky umiestnené na verejných priestranstvách. Medzi hlavných predstaviteľov street-art patria Jean-Michel Basquiat a Banksy.

Street-art (Foto: Timon Klauser

 

Virtuálne Umenie

Virtuálne umenie je vytvárané technickými médiami. Umenie, ktoré sa vytvára pomocou počítačov, vizualizácie, reproduktorov a obrazoviek.

Ilustračný obrázok (Foto: Giu Vicente)

About Author

Ema Zvara

2 Comments

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings