Články z UnitedLife na tému Priemyselná revolúcia


Ako chápať súčasné umenie

V dnešnom svete existuje veľmi veľa názvov pre rôzne druhy a štýly umenia. Niekedy je zložité sa v nich vyznať a odlíšiť jednotlivé pojmy od seba. V tomto článku sa zameriame na umenie súčasnosti (Contemporary Art).