Ekonomika a Biznis Veda a technika

Prečo je inovácia taká dôležitá? – časť 2.

  • 2 apríla, 2023
  • 6 min read
Prečo je inovácia taká dôležitá? – časť 2.

Aké sú pozitíva inovácií? Prvú polovicu výhod ste si mohli prečítať tu. Zoznámte sa s ďalšími a pracujte na zlepšovaní – nielen seba, ale aj svojho okolia či biznisu. Inovácie nám zobrazia možnosti, o ktorých sme si mysleli, že neexistujú. Pomáhajú ľuďom dosiahnuť ich plný potenciál. Umožňujú im objavovať nové spôsoby, ako robiť veci. Motivujú ich, aby sa stali lepšími verziami seba samých.

8. Inovácie vytvára lepšie produkty a služby

Ak sa spojí inovácia a podnietená túžba prísť so špičkovým produktom, vytvoríme lepšiu verziu toho, čo už na trhu máme. Nové produkty a služby sú vytvárané tak, aby čo najlepšie uspokojili potreby zákazníka – a to prostredníctvom jednoduchého používania, väčšieho pohodlia alebo pridanej výhody.

Nie sú prospešné len pre zákazníkov. Zlepšenie existujúcich produktov môže pomôcť podnikom zostať konkurencieschopnými. Malé zmeny na produkty namiesto úplného prerobenia môžu organizácii znížiť náklady a čas potrebný na uvedenie na trh, pričom majú na trhu stále akúsi konkurenčnú výhodu.

9. Poskytujú konkurenčnú výhodu

Nadviažeme na bod 8. Prenikanie na nové trhy umožňuje podniku odlíšiť sa od konkurencie. Inovácia je hlavnou hnacou silou nových nápadov a hľadania spôsobov, ako sa dostať na vrchol. Schopnosť vyvíjať nové produkty a služby dáva spoločnosti náskok pred jej konkurentmi pri vstupe na iný trh. Vývoj môže rovnako otvoriť úplne nový tok príjmov, ktorý bol predtým nedostupný.

INZERCIA

Preto musí byť podnik schopný rýchlo reagovať na vonkajšie výzvy. V skutočnosti je stále funkčných iba 12 % firiem z rebríčka Fortune 500 založených v roku 1955 a polovica spoločností z rebríčka S&P 500 má zaniknúť do desiatich rokov. Stane sa z predpokladu skutočnosť?

Kreativita pri vzniku nových postupov a možností nesmie chýbať. Zdroj: Pexels.com

10. Ovplyvňujú hospodársky rast

Pre ekonomiku je dôležitý každý podnik, pretože poskytuje služby spotrebiteľom. Bez inovácií by spoločnosti nedokázali rásť dostatočne rýchlo, aby sa udržali nad vodou. Tie pomáhajú podnikom prekonať prekážky, pričom vedenie začne premýšľať o nových spôsoboch riešenia potenciálnych problémov. Umožňuje im vytvárať nové produkty a služby. Rozširovať zákaznícku základňu. Otvárať nové trhy či zlepšovať tie existujúce.

INZERCIA

Okrem toho, zlepšujú kvalitu našich životov – vytvorili sa budúce pracovné miesta prostredníctvom vývoja nových technológií. Podľa správy Svetového ekonomického fóra malo byť do konca roka 2022 k dispozícii takmer 133 miliónov nových pracovných príležitostí vďaka AI, automatizácii a robotike. Inovácie potrebujete na nájdenie efektívnych riešení, ktoré znížia vaše náklady a zároveň pomôžu prekvitať ekonomike.

11. Sú určujúce pri úspechu

Inovácie sú kľúčom k úspechu – v podnikaní aj v každodennom živote. Môžu vám pomôcť prežiť a poraziť svojich konkurentov. Pomôžu vám nájsť nové spôsoby užívania vecí. Posilňujú kreativitu značky, proces dizajnérskeho myslenia a povahu. Učenie sa kreativite je pre nové podnikanie najlepšou príležitosťou na dosiahnutie úspechu. Inovácie v podnikaní môžu spoločnostiam pomôcť držať krok so súčasnými trendmi tým, že im pomôžu rozvíjať inovatívne nápady.

Inzercia
Vždy je potrebné pozrieť sa na viaceré možnosti. Zdroj: Pexels.com

12. Bojujú proti sociálnym hrozbám v spoločnosti

Rýchly rozvoj technológií viedol k vzniku mnohých spoločenských problémov. Vytvárajú nové príležitosti, ktoré nie sú škodlivé pre spoločnosť. Hlad, chudoba či znečistenie – inovácie sú kľúčové pre boj proti zlu v spoločnosti a zmenu v nej. Nielen to. Inovatívne myslenie pomáha ľuďom prichádzať s riešeniami problémov bez toho, aby poškodzovali ostatných alebo životné prostredie. Bojuje proti sociálnym problémom, ktoré by inak poškodzovali spoločnosť.

13. Nevyhnutné pre trvalú udržateľnosť

Inovácie pôsobia na znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Všetko od recyklácie, odstránenie znečistenia a efektívnejšieho zberu prírodných zdrojov prispieva k inováciám. Povzbudzujú ľudí, aby skúšali nové veci namiesto opakovania toho, čo vždy robili. Akonáhle sa proces stane rutinou, produktivita klesá a na pracovisku chýba motivácia.

Inovácie sú rozhodujúce pre udržateľnosť, pretože pomáhajú ľuďom objaviť lepšie spôsoby, ako znížiť svoju uhlíkovú stopu a stať sa ekologickejšími. Bez nich by svet trpel nedostatkom prírodných zdrojov a extrémnym znečistením.

Inovácie a pokrok sú viditeľné najmä pri vzniku nových technológií a umelej inteligencie. Zdroj: Pexels.com

14. Inovácia a prosperita idú ruka v ruke

Obnova a pokrok silne podporujú úspech a dávajú ľuďom slobodu robiť to, čo milujú. Vedie ich to k väčšej tvorivosti a zároveň zvyšuje ich sebadôveru. Rast krajiny do značnej miery závisí od tvorivosti a vynaliezavosti jej občanov. Krajiny, ktoré podporujú inovácie, majú väčšiu tendenciu prosperovať. Zatiaľ čo ostatné budú zaostávať z hľadiska rozvoja, bezpečnosti, vzdelávania či pracovných príležitostí. Inovácie sú jedným z najdôležitejších aspektov nášho života, preto sú nevyhnutné pre prežitie ľudskej rasy.

15. Inovácia spája komunitu

Akonáhle komunita začne spolupracuje na dosiahnutí spoločného cieľa, vtedy je priam žiadané zaradiť do procesu inovácie. Pomáha ľuďom učiť sa jeden od druhého a spájať sa s ostatnými, ktorí majú rovnaké záujmy ako oni. Zanieteným ľuďom umožňujú naďalej prichádzať s nápadmi, vďaka ktorým je svet lepším miestom. To v konečnom dôsledku pomáha komunitám stať sa informovanejšími a vzájomne užitočnejšími. Má moc spájať komunity, čo nám pomáha rozvíjať nás ako ľudí. Pracovaním na inováciách sa môžeme stať lepšími verziami seba samých. Dokážeme vytvoriť svet, ktorý je nádejný aj pre ďalšie generácie.

ZDROJ: curiousdesire.com

About Author

Natália Adamkovičová

Predchádzajúci príspevok

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings