Ekonomika a Biznis Veda a technika

Prečo je inovácia taká dôležitá? – časť 1.

  • 26 marca, 2023
  • 6 min read
Prečo je inovácia taká dôležitá? – časť 1.

Človek bol vždy kreatívny. Od jednoduchých žiaroviek až po lietanie, každý vynález je výsledkom ľudskej kreativity. To isté platí aj pre inovácie – a možností je nekonečne veľa. Inovácia je vo všeobecnosti zavádzanie niečoho nového. Umožňuje rast nových nápadov, zvykov a vynálezov. Inovatívne nápady menia naše životy k lepšiemu. Fungujú vo všetkých oblastiach – či už ide o vzdelávanie, podnikanie alebo zábavu. Sú  hnacou silou hľadania nových možností a príležitostí. Vo vzdelávaní majú moc dosiahnuť zmenu implementáciou praktických poznatkov. To napomáha rásť akejkoľvek organizácii. Vznikom nových nápadov a produktov zostáva podnik konkurencieschopným na neustále sa meniacom trhu.

1. Inovácie nútia ľudí nájsť príležitosti

Monotónnosť musí v určitom okamihu zasiahnuť akékoľvek miesto. Nie je niečím, po čom by sme túžili. Aj napriek tomu sa po čase dostaví. Liekom môže byť práve inovácia. Pomôže vám pomôcť vám zakaždým prísť s niečím jedinečným. Pokiaľ ide o učenie alebo prácu, musíte rozprúdiť svoju tvorivosť. Inovácie vám pomôžu zakaždým prísť s novým nápadom!

Inovatívne riešenia nám zjednodušujú život a robia ho praktickejším. Zdroj: Pexels.com

2. Sú dôležité pre osobný rast

Kreativita poháňa mozog k premýšľaniu a hľadaniu nových príležitostí. Pomáha vám dostať sa z vašej bubliny a skúmať.  Popustíte uzdu svojej fantázii s inovatívnymi nápadmi, ktoré vám pomôžu prísť s niečím jedinečným a originálnym. Obnova zvyšuje vaše duševné schopnosti, akými sú sústredenie, predstavivosť, pamäť a schopnosť uvažovania. Tento spôsob vám napomáha zostať motivovaný pri akejkoľvek činnosti. Je vašou osobnou výzvou.

Rast vedie k rozvoju. Rozvoj vedie k dokonalosti. Vďaka nemu rastiete vo všetkých aspektoch. Ak sa zameriame na neustály pokrok, vnesie nám do života nové možnosti ktoré nám môžu pomôcť učiť sa a napredovať.

INZERCIA

3. Zvyšujú kreativitu a dôveru

Kreativita pomáha znižovať strach z chýb. Povzbudzuje ľudí, aby viac riskovali. Významné rozhodnutia zrazu musia robiť sami. To môže skončiť i neúspechom, ale aj zlyhania koniec koncov dláždia cestu k úspechu. Inovácie dokážu podporiť dôveru. Ľudia sú vďaka nim motivovaní pokračovať v napredovaní a hľadať nové spôsoby pre zmenu k lepšiemu Pestovanie kreativity pomáha podnikom hľadať lepšie riešenia. Hlavne mnohé malé biznisy sa vďaka nim dokázali presadiť.

V mnohých zamestnaniach je kreativita kľúčová. Zdroj: Pixabay

4. Prekvitajú aj vo vzdelávaní

Budúcnosť vzdelávania závisí aj od inovatívnych riešení. Vzdelávacie inštitúcie po celom svete začali poskytovať študentom praktické skúsenosti. To im pomáha pracovať na budovaní kariéry a k lepšiemu naberaniu znalostí. Inovácie menia spôsob, akým sa veci učíme. Nečítame o nich len v učebniciach alebo online zdrojoch. Študenti sa zapájajú do praktických aktivít, ktoré im pomôžu aplikovať naučenú teóriu v reálnych situáciách.

INZERCIA

5. Fungujú s technológiou

Ľudská rasa sa vždy snažila napredovať. Tento pocit nás nás privádza k dosahovaniu našich cieľov. Inovácia neznamená nevyhnutne prísť s niečím originálnym. Ide skôr o hľadanie spôsobov:  Ako využijeme to, čo už je k dispozícii, lepším spôsobom kombinovania rôznych nápadov na vytvorenie niečoho úplne nového?

Podľa štúdie má viac ako polovica Američanov pocit, že technologický pokrok za posledných 50 rokov zlepšil život. Namiesto vytvárania niečoho úplne nového môžu inovácie pracovať s už existujúcou technológiou. Pomáha ľuďom objaviť, ako efektívnejšie využívať zdroje a implementovať ich do každodenného života.

Inzercia
Výsledkom inovácií je závratne rýchle napredovanie v oblasti technológie. Zdroj: Pexels.com

6. Inovácie zvyšujú produktivitu

Tá je rozhodujúca nielen pre majiteľov firiem, ale aj zamestnancov. Pomáha im vykonať viac práce. Bez inovácií by svet zostal pri starých nápadoch a tradičných spôsoboch. Inovácie motivujú zamestnancov a inšpirujú ich k novým spôsobom, ako svoje výsledky zlepšiť. Podnik následne ťaží z výhod a naďalej prosperuje.

7. Pri zlepšovaní pracoviska rozhodujú

Inovácie sú pre pracovisko nevyhnutné, pretože ide hlavne o spôsob myslenia. Povzbudzujú zamestnancov, aby sa viac zapájal, či už jednotlivo alebo kolektívne. Motivovaní zamestnanci chcú, aby inovovali. Aby cítili, že si ich zamestnávatelia vážia. A koniec koncov, aby dosahovali lepší výkon v práci.

V dôsledku obrovského potenciálu rozvoja nie je prekvapením, že v nedávnom prieskume uskutočnenom spoločnosťou The Boston Consulting Group 79 percent opýtaných generálnych riaditeľov zaradilo inovácie medzi svoje tri najlepšie obchodné iniciatívy – toto číslo je od začiatku prieskumu, ktorý sa prvýkrát uskutočnil pred tridsiatimi rokmi, najvyššie. Inovačné metódy vytvárajú kultúru učenia, rastu a osobného rozvoja. Tento typ prostredia môže v ľuďoch znovu zapáliť vášeň neustále zlepšovať svoj prístup, ako aj prístup svojho tímu.

ZDROJ: curiousdesire.com

About Author

Natália Adamkovičová

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings