Veda a technika

TikTok môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu pre štát a občanov. Zákaz jeho používania platí aj pre slovenský parlament

  • 26 marca, 2023
  • 6 min read
TikTok môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu pre štát a občanov. Zákaz jeho používania platí aj pre slovenský parlament

Obľúbená sociálna platforma pre mladistvých TikTok je vystavená rôznym pochybnostiam. Kým pred pár mesiacmi sa spájala s rôznymi nebezpečnými výzvami, v súčasnosti môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu pre štát, ale aj občanov.

Ako píše portál Czechcrunch, v priebehu posledných mesiacov jej štáty v celom západnom svete venujú zvýšenú pozornosť. TikTok však kritiku vytrvalo odmieta, pričom šéf čínskej spoločnosti ByteDance, Shou Zi Chew, sa nedávno spovedal aj na vypočutí v americkom Kongrese.

Singapurský manažér sa tak snažil presvedčiť zákonodarcu, že dáta amerických užívateľov danej aplikácie sú v bezpečí. Okrem toho podotkol, že čínska vláda nikdy sieť o vydanie dát nepožiadala a naďalej sa jedná o súkromnú firmu, ktorá nevykonáva žiadnu špionáž. Avšak aj po tom dochádza k mnohým čiastkovým zákazom aplikácie na telefónoch verejného sektora, pričom výnimkou nie je ani Česko alebo Slovensko.

Situáciu naďalej pozorne sleduje bezpečnostná analytička organizácie GlobSec a Asociácia pre medzinárodné otázky Nikoleta Nemečkayová. Na základe toho vyzýva spoločnosť namiesto komplexného zákazu k lepšej edukácii. Tvrdí, že ak plošne zakážeme nejakú sieť, ľudia si napríklad k propagande nájdu cestu aj inak. Niečo podobné sme mohli vidieť aj pri zákaze dezinformačných webov v Českej republike.

INZERCIA

Nedostatky vypočutia šéfa TikToku

Ako sme uviedli vyššie, pred pár dňami došlo k vypočutiu šéfa TikToku v americkom Kongrese. Dané vypočutie má však niekoľko otáznikov.

Ako uviedla Nemečkayová, podľa jej názoru vypočutie nebolo vykonané tak, ako by malo. Tón vypočutia bol od začiatku nastavený veľmi agresívne, pričom nie príliš nadobúdal dojem dialógu. Okrem toho kongresmani Shou Zi Chewa nie vždy nechali dohovoriť, pričom samotný Chew v niektorých prípadoch neodpovedal na položené otázky. Na základe toho sa spoločnosť nedozvedela dostatok nových informácií.

INZERCIA
tiktok môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu
Aplikácia TikTok sa spája s viacerými etickými problémami. Zdroj: pexels.com

Dôležité je podotknúť, že pred pár rokmi pred rovnakú komisiu predstúpil aj zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg. Aj napriek tomu komisia Chewovi kládla úplne základné otázky o fungovaní obchodného modelu sociálnych sietí. Na spoločnosť to mohlo pôsobiť dojmom, že kongresmani nemajú dostatok základných znalostí o TikToku. Okrem toho šéf danej sociálnej platformy podotkol, že s rovnakým problémom disponujú aj iné sociálne siete.

Nedostatok presvedčivých dôkazov

Aj cez validitu obvinenia nemáme dostatok presvedčivých dôkazov o tom, že TikTok naozaj odovzdával dáta svojich používateľov čínskej vláde. Existujú však obvinenia, ktoré zahŕňajú aj svedectvá bývalých zamestnancov, avšak nikdy nebolo potvrdené odovzdávanie dát.

Inzercia

Vzhľadom na to, že ide o čínsku spoločnosť pôsobiacu v čínskom právnom systéme, pre dané územie platí minimálne jeden zákon, ktorý naznačoval, že TikTok bude údaje s čínskou vládou zdieľať. Ide o normu z roku 2017, ktorá čínskym spoločnostiam a občanom ukladá povinnosť spolupráce s vládou.

Jednou zo zaujímavosti je aj čínska firma Alibaba. Po tom, čo sa jej šéf snažil vystúpiť proti vláde, zmizol. Z toho vyplýva, že Čína má naozaj tieto veci pevne v rukách. Práve preto bude pre platformu TikTok veľmi ťažké sa z jej vplyvu vymaniť.

Aké dáta zbiera TikTok o svojich používateľoch?

Ako píše portál Živé, už pri inštalácií si TikTok vyžiada od jednotlivca súhlas s podmienkami používania, pričom obsahujú aj články o zbere dát. V podmienkach však nie je zrozumiteľne napísané, na aké účely sú dáta využívanie.

Problém spočíva aj vo využívaní firemných zariadení či prihlasovaní sa do firemných účtov zo zariadení, ktoré obsahujú príslušnú aplikáciu. Nielenže v danom bode pôjde o nadmerný zber údajov, okrem toho môže sociálna sieť slúžiť aj ako vstupný bod do firemnej IT infraštruktúry.

tiktok môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu
TikTok zbiera o svojich používateľoch citlivé dáta. Zdroj: pexels.com

Pokiaľ používateľov naozaj zaujíma, aké dáta o nich daná spoločnosť zbiera, môže si túto informáciu dohľadať na jej webe. Medzi najpočetnejšie zbierane údaje patria technické informácie. Zahŕňajú IP adresu, verziu operačného systému, model zariadenia, názvy aplikácií, súborov a ich typy, vzory a rytmy písania a typ poskytovateľa telekomunikačných služieb.

Druhú najpočetnejšiu skupinu tvoria lokalizačné údaje. Zahŕňajú informácie o lokácii na základe simkarty alebo IP adresy a GPS súradnice, pokiaľ k nej dá jednotlivec povolenie. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na históriu navštívených stránok, históriu vyhľadávania a metadáta.

Zákaz používania aj v slovenskom parlamente

Zákaz používania tejto sociálnej platformy sa vzťahuje aj na slovenský parlament. V celej infraštuktúre Kancelárie Národnej rady bude aplikácia blokovaná, uvádza denník SME. Vyplýva to z listu vedúceho kancelárie parlamentu Daniela Guspana, ktorý smeroval poslancom.

„Množstvo, spôsob a typ údajov, ktoré sú zbierané, nezodpovedá primárnemu určeniu aplikácie ako sociálnej siete a môžu byť použité na cielený kybernetický útok na konkrétne osoby,“ uviedol v liste Guspan.

Na základe toho zakazuje zamestnancom inštalovať a používať zakázané aplikácie na všetkých zariadeniach parlamentu. Zákaz platí aj pre pripájanie sa do siete kancelárie prostredníctvom VPN alebo pristupovať k web mailu, e-mailu, iným aplikáciám alebo informačným systémom zo zariadení užívateľov, ktorí spomínanou aplikáciou disponujú.

Zákaz sa vzťahuje aj na komunikáciu z počítačovej siete kancelárie so servermi zakázaných aplikácií alebo zakázanými aplikáciami.

About Author

Lenka Šamajová

Rodáčka z Kysúc, ktorá žije v Trnave. Písanie je jej blízke od strednej školy, pričom už tretí rok študuje na fakulte masmediálnej komunikácie. Od októbra 2021 pôsobí ako stážistka v denníku SME. Okrem toho pôsobila ako redaktorka v Startitupe, aktuálne píše pre UnitedLife. Vo voľnom čase nepohrdne ani poéziou.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings