Ekonomika a Biznis EXTRA

Graf, ktorý zmenil svet: Ako aj malé inovácie prerastú do trendu

 • 30 decembra, 2021
 • 7 min read
Graf, ktorý zmenil svet: Ako aj malé inovácie prerastú do trendu
Jeden správny graf má silu povedať viac ako množstvo textu. Presne ako ten od Claytona Christensena, autora teórii o rušivých prevratných inováciách.
 • 10. januára 2022 prichádza na Slovensko kniha „Dilema inovátora“ od Claytona Christensena.
 • Úspešné podnikanie nepotrebuje vždy jedinečný nápad, ale schopnosť prispôsobovať sa trhu a globálnym i lokálnym zmenám.
 • Každá firma pritom čelí potrebe inovovať – a tu vzniká paradox. Inovácie môžu byť priebežné a konzervatívne, ale aj radikálne a riskantné. Ako odhaliť tie, ktoré zmenia trh?

Veľké inovácie prichádzajú zdola

Niekedy sa stane, že aj obrovské globálne pôsobiace spoločnosti na celej čiare zlyhajú v odhadoch, do čoho má zmysel investovať čas, energiu a peniaze. Nie je to prekvapujúce, pretože potenciálnych inovácií je neúrekom a schopnosť predpovedať budúcnosť každej z nich je takmer nemožné. Napriek tomu je práve táto schopnosť kľúčová, čo nám dokázali príklady mnohých spoločností, ako Nokia, Kodak, Apple, Samsung, Intel, IBM a ďalších.

Niektoré tieto spoločnosti včas investovali do prichádzajúcej inovácie a presadili sa (iPhone, ARM a x86 procesory, digitálna fotografia), iné sa snažili nasilu zachovávať svoju trhovú pozíciu tým, že vylepšovali iba existujúce produkty a služby.

Neuvedomili si, že niekde celkom dole, kde neboli finančne zaujímavé projekty, medzičasom vznikli zásadné novinky, ktoré sa postupne vypracovali až do pozorností más a namiesto komunít začali oslovovať väčšinového zákazníka.

Akademik Clayton Christensen vo svojej teórii o rušivých inováciách veľmi správne poukázal na to, že nič nie je trvalé a v dlhodobom horizonte prežijú len tie firmy, ktoré sa vedia prispôsobiť zmenám.

Nejde však o triviálnu záležitosť, čoho dôkazom je fakt, že hoci sa Dilema inovátora považuje za jednu z najvplyvnejších kníh o podnikaní 20. storočia a je cenná dodnes, každý rok sledujeme úpadky významných svetových firiem, ktoré sa jednoducho neprispôsobili.

Christensen načrtol graf, ktorého voľná interpretácia je nasledovná a objasňuje princíp nástupu inovatívnych technológií do praxe a do pozornosti spotrebiteľov:

Je tak jednoduchý, až je geniálny. Graf poukazuje na to, že výkon etablovaných riešení (technológií, produktov, služieb) s plynutím času a po zapracovaní spätnej väzby od zákazníkov priebežne rastie, ale skôr rozvážne a je limitovaný. Obyčajne ide o limity technologického charakteru.

Inzercia

Tieto limity však dokáže prekonať inovatívna technológia, ktorá je pritom spočiatku niekde v spodnej časti grafu s nízkou výkonnosťou. Za výkon v tomto prípade považujeme napríklad aj zákaznícky záujem, dopyt, prípadne objektívny výkon technológií, ako napríklad procesorov či veľkostí displejov. Keďže ide o revolučnú inováciu, v pomerne krátkom čase sa pretína s etablovaným riešením, aby ho napokon v rýchlom časovom slede zásadne prekonala.

Na čo tento graf vyššie nepoukazuje, a pritom ide o zásadnú informáciu, že predtým etablované riešenia už vinou presadenia prevratnej inovácie napredovať nebudú, respektíve budú napredovať podstatne pomalšie a v konečnom dôsledku sa ich vplyv stane bezvýznamným, pretože celý trh prejde na nové riešenia. V tomto prípade môžeme hovoriť o tzv. rušivej inovácii, ktorá zlikvidovala dovtedajšiu ponuku a dopyt a nahradila ich novými.

Toto je mechanizmus, ako sa z veľkých stabilných hráčov môžu stať bankrotári a z konkurencie, ktorá v správny čas odhadla budúcnosť inovácií, nový líder.

Samozrejme, že ani tieto nové inovácie nie sú večné a v blízkej dobe ich nahradia nové, takže graf sa bude môcť zopakovať.

Toto je však iba jeden z princípov, ktoré Christensen odhalil a podrobne objasnil, všetky sú pritom celkom zásadné.

Kniha Claytona Christensena je inšpiratívna rovnako ako jeho životný príbeh. Mohla by sa stať povinnou literatúrou nielen medzi skúsenými biznismenmi, ale aj mladými podnikateľmi, ktorí sršia inovatívnymi myšlienkami a nie sú zaťažení teóriami a rutinou. Verím, že práve „Dilema inovátora“ ich povzbudí v tom, aby sa nebáli nových, aj keď na prvý pohľad bláznivých nápadov. Steve Jobs, Richard Branson alebo náš Štefan Klein by o tom vedeli rozprávať.

 • Boris Kostík
  Eterus Capital, a.s.

 

Profesor Christensen v „Dileme inovátora“ výstižne opísal dôležitosť inovácií, ktoré dokážu spoločnosti udržať relevantnými na trhu a ďalej napredovať. Firmy, ktoré v minulosti určovali trendy, si už nepamätáme a firmy, ktoré dnes vnímame ako príklady, zajtra už nemusia existovať. Tak ako vidím aj ja zo Silicon Valley, vízia organizácie zohráva väčšiu rolu než samotná schopnosť predpovedania budúcnosti z hľadiska inovačného cyklu trendov.

 • Filip Orth
  Predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Wanderer Capital, s.r.o.

 

INOVÁCIE POMÁHAJÚ, ALE AJ NIČIA: Inovovať je dôležité, ale záleží aj na tom, aké tieto inovácie vlastne sú. Trvalá udržateľnosť alebo riziko s eventuálnou revolúciou? Obe majú svoje významy. A aj o tomto je kniha Dilema inovátora.

 

Jedna z najdôležitejších kníh pre podnikateľov

Magazín The Economist ju zaradil medzi šesť najdôležitejších publikácií o obchode a podnikaní v histórii. Kniha Dilema inovátora od Claytona Christensena je oprávnene považovaná za povinnú literatúru pre všetkých manažérov, riaditeľov, podnikateľov a vôbec každého, kto sa zaoberá obchodom, službami, výrobou či vývojom. Kľúčovým pojmom jeho práce a teórie je Disruptive Innovation, teda rušivá, v kontexte prevratná inovácia.

Christensen ako prvý definoval, aký je mechanizmus ich vzniku, ako si napriek zdanlivo malému potenciálu napokon podmania svet a buď zlikvidujú firmy, naštartujú k novému rastu, alebo dajú šancu konkurencii, hoci dovtedy bezvýznamnej. Vo svojej teórii overenej praxou dokázal, že intuitívny odhad je v biznise skoro na nič, ak má podnik prosperovať dlhodobo. Dokonca odhalil, že ani samotný podnik nie je tým hlavným, čo musí nutne pretrvať, pretože podstatnejšou sa ukázala schopnosť spozorovať prevratné inovácie včas, investovať do nich, reagovať na zmeny na trhu a nebáť sa radikálnych zmien. Jednou z nich môže byť aj zatvorenie pôvodného podniku, hoci sa to na prvý pohľad zdá ako prehra.

V knihe Dilema inovátora Christensen odpovedá aj na nasledovné otázky:

 • Čo je to vlastne tá dilema inovátora? 
 • Aké sú rozdiely medzi udržiavacími a rušivými, prevratnými inováciami?
 • Čo je podstatou skutočne dôležitých inovácií a ako ich nachádzať vo vlastnom podnikaní?
 • Ako rozlíšiť perspektívnu inováciu od tej, ktorú trh odmietne?
 • Ako ustáť náročný konkurenčný súboj otvoreného trhu?
 • Ako riadiť firmy, aby boli dlhodobo udržateľné?
 • Ako prekonať oveľa väčšiu a finančne lepšie zabezpečenú konkurenciu?

„Naučiť niekoho, ako má myslieť, je hodnotnejšie ako učiť, čo si má myslieť,“ uviedol Christensen, keď spätne uvažoval o stretnutí s niekdajším šéfom spoločnosti Intel, Andym Grovom.

Pochopiť, že svet sa mení a vývíja, to je hlavný pilier myšlienkových vzorcov, ktoré Christensen využil vo svojom životnom diele Dilema inovátora. Práve 10. januára 2022 toto dielo vstupuje do predaja v slovenskom preklade.

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings