EXTRA TOP články redakcie Veda a technika

Ako bude vyzerať školstvo v budúcnosti? Viac miesta i spolupráce

  • 10 januára, 2022
  • 7 min read
Ako bude vyzerať školstvo v budúcnosti? Viac miesta i spolupráce

 

Magazín The Possible pred štyrmi rokmi predpovedal, ako bude vyzerať školstvo budúcnosti. Okrem samotného konceptu školských tried sa zameral aj na samotnú koncepciu vyučovania, ktorá by mala zohľadňovať individualitu každého študenta, jeho ciele, predispozície.

V neposlednom rade má revolúcia v školstve myslieť aj na to, že človek blízkej budúcnosti bude oveľa viac vedieť potrebovať pracovať s informáciami, nie ich len poznať. Všetko sa dá nájsť cez internet, podstatné bude, aby s informáciami vedel správne pracovať.

Smelé odhady verzus pandemická realita

V rozsiahlom príspevku autorka Katie Puckett uvádza niekoľko odhadov možnej blízkej budúcnosti vzdelávania, pričom jej príspevok vznikal v čase, keď nikto o pandémii ochorenia Covid-19 ani nechyroval.

INZERCIA

Práve pandémia nového koronavírusu, ktorý vyvoláva ochorenie Covid-19, napokon školstvo zmenila. Nielen u nás, v Európe, ale aj v Spojených štátoch či v Rusku. A jednalo sa doslova o revolúciu, pretože fakticky z jedného týždňa na druhý sa školy v celom modernom svete museli dramaticky preorientovať z klasickej formy výučby na tú digitálnu.

Doslovne „z ničoho nič“ sme mali na pedagógov celkom nové nároky na ich schopnosť obsluhovať elektroniku, pracovať s kolektívom vo virtuálnom priestore a všetko, čo sa učili dovtedy, sa razom zmenilo. Všetky pracovné dokumenty dostupné v školách museli mať priamo u seba doma.

INZERCIA

Na študentov sa nároky zvýšili takisto. Ak sme deťom dovtedy hovorili, že by nemali toľko sedieť za počítačom a pozerať do tabletov, dnes sa to od nich, naopak, vyžaduje. Deti sa musia učiť v domácich podmienkach, ktoré častokrát ani zďaleka nevyhovujú ich potrebám a už dnes sa ukazuje, ako nesmierne dôležitý je obyčajný fyzický medziľudský kontakt, vyskytovanie sa v skupine a komunite, hoci aj len marginálne.

 

Inzercia

Vráťme sa ale k príspevku od Katie Puckett z roku 2017, uvedieme si niekoľko podstatných bodov z jej odhadov koncepcie školstva budúcnosti:

 

Takto by mala vyzerať učebňa budúcnosti – pedagóg má pri učení zohľadňovať individualitu svojho študenta, zároveň má však dbať na rozvoj jeho schopnosti spolupracovať. Takúto formu vyúčby už pred tromi rokmi vyskúšali študenti Lee High School (autor fotografie)

Učebné priestory novej generácie budú „preklopené“.

Učiteľ  nemusí stáť v prednej časti triedy, aby odovzdal svoju múdrosť. A študenti neprichádzajú do triedy len na počúvanie. Nemusia teda sedieť v radoch otočených dopredu.

Tradičné stoly v radoch sprístupňovali asi jeden štvorcový meter na študenta. V aktívnom výučbovom priestore stúpa na 3 štvorcové metre. A je to úplne zapojené: viac monitorov umožňuje študentom prezerať si materiály z kurzov a hľadať veci na internete ako neoddeliteľnú súčasť zážitku z vyučovania. Táto kombinácia tradičného vyučovania a online médií sa nazýva „zmiešané učenie“.

Budúcnosť má byť lepšia, a to so sebou prináša spochybňovanie zaužívaného. Prečo by mali byť stoličky v učebni otočené smerom dopredu, k učiteľovi? Veď povedať informácie študentovi môže aj počítač, učiteľ má byť viac mentor a motivátor.

 

Vo vzdelávacom systéme budúcnosti sa domáce úlohy budú robiť pred hodinou.

„Učitelia môžu zaznamenávať štruktúrovaný obsah, ktorý môžete absorbovať svojim vlastným tempom,“ hovorí John Holm zo spoločnosti SocioDesign. „Potom, keď prídeš do učebne, môžu ti pomôcť vyriešiť problém.“

Spolupráca bude základnou zručnosťou

Keď rutinné úlohy prevezmú počítače, ocenia pracovníci kreativitu a intuíciu, ktorú môže (zatiaľ) ponúknuť iba ľudská myseľ. Budú ocenení za schopnosť inovovať, komunikovať a spolupracovať v globálnych tímoch.

Aj pre univerzity sú inovácie rozhodujúce, pretože sa vďaka nim uchádzajú o financovanie – vedecké objavy je možné patentovať a licencovať a vysoké hodnotenie v oblasti výskumu im pomáha prilákať študentov, ktorí platia poplatky.

 

Schopnosť pracovať s informáciami

Vďaka svetu ľahko dohľadateľných vedomostí na dosah ruky si už nemusíme pamätať fakty. Veľa vecí, ktoré sme sa tradične učili v škole, by v digitálnom veku mohlo začať byť trochu nezmyselnými: rukopis, pravidlá pravopisu a gramatiky, cudzie jazyky, …

Budeme však potrebovať nové zručnosti, ktoré nám pomôžu zvládnuť tieto stále nové a fantastické nástroje, ktoré máme k dispozícii. Musíme vedieť, ako interpretovať výsledky vyhľadávania, kriticky posúdiť kvalitu a pravdivosť informácií a urobiť etické úsudky o tom, ako ich používať, a budeme musieť tvorivo myslieť, aby sme prišli s riešeniami čoraz zložitejších globálnych problémov.

V budúcnosti bude práca štruktúrovaná okolo projektov, nie procesov. To je dôležitý trend aj vo vzdelávaní.

„Aktívne“ alebo „problémové“ učenie sa snaží skôr zaujať prirodzenú zvedavosť študentov, ako by im malo iba poskytnúť informácie.

Oveľa väčší dôraz má byť kladený na spoluprácu medzi študentmi.

To znamená stieranie hraníc tradičného učiva.

Namiesto rozdelenia učenia do rôznych predmetov sa témy učia holistickejším spôsobom v reálnom svete – takže lekcia o Vikingoch môže zahŕňať spoznávanie histórie alebo geografie, písanie príbehov alebo skupinovú prácu na dizajne a stavbe člna.

Toto je „fenoménové učenie“. Zdôrazňuje zručnosti, ako sú komunikácia, tvorivosť a kritické myslenie, a lepšie pripravuje študentov na uplatnenie svojich vedomostí na pracovisku 21. storočia.

Vo Fínsku je tento spôsob učenia veľká vec. Fínsko, ktoré je už dlho uznávané ako jeden z najúspešnejších vzdelávacích modelov na svete, si osvojuje fenoménové vzdelávanie pre zvyšujúci sa podiel vyučovacieho času.

 

Je čas experimentovať

Koncepcia školstva a vzdelávania sa neustále vyvíja. Asi každý z nás vie, že azda najpodstatnejšie zmeny boli u nás zavedené počas vlády Márie Terézie. Rakúsko-uhorská cisárovná Mária Terézia vydala 6. decembra 1774 Všeobecný školský poriadok, čím zmenila svet, zaviedla napríklad aj školskú dochádzku.

Podstatné myšlienky do vzdelávania priniesol Jan Amos Komenský, ktorý sa preslávil aj frázami „opakovanie je matkou múdrosti“ a „škola hrou“.

Zmeny sa dejú aj dnes a sme ich očitými svedkami – reč je o digitalizácii vzdelávania kvôli pandémii Covid-19.

Lenže tu pokrok ani zďaleka nekončí. Žijeme v časoch, keď technológie zásadným spôsobom ovplyvňujú naše životy a majú obrovský potenciál vylepšiť ľudstvo ako také. Na začiatku je však správny krok do života – školstvo. Je správne zodpovedne experimentovať a hľadať stále nové spôsoby, ako pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť vrchol ich potenciálu.

Bude to stáť veľa peňazí, ale v tom problém nie je. Tie peniaze sa v rámci jednej či dvoch generácií vrátia. Jediným sporným miestom ostáva otázka, či sú autority dostatočne ochotné tieto peniaze vôbec investovať do vzdelávania.

 

About Author

Redakcia UnitedLife

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings