EXTRA feed Iné Lifestyle Ľudia Na zamyslenie Slovensko Zdravie

Pociťujete príznaky depresie? Nie ste v tom sami a existuje cesta von

  • 26 decembra, 2021
  • 7 min read
Pociťujete príznaky depresie? Nie ste v tom sami a existuje cesta von

Neistota ohľadom priebehu pandémie a jej dosahu nie je jediná vec, ktorá môže naštrbiť duševné zdravie. Mnohí môžu žiť v strachu, že sa oni alebo ich blízki nakazia vírusom, alebo budú mať zdravotné problémy kvôli očkovaniu. Veľa z nás prišlo o prácu, niektorí prišli o svojich blízkych a ešte viacerí po prvýkrát pociťujú príznaky depresie.

Život uprostred pandémie môže spôsobiť pretrvávajúce myšlienky o smrteľnosti. Kroky v oblasti verejného zdravia zavedené na spomalenie šírenia vírusu, vrátane zrušenia verejných podujatí, sociálneho dištancovania a života v karanténe, môžu byť hnacou silou depresie.

Depresia je definovaná ako vážna porucha nálady, ktorá spôsobuje vážne symptómy, ktoré ovplyvňujú to, ako sa cítite, myslíte a zvládate každodenné činnosti. Od spánku po prácu môže depresia zmeniť každý aspekt nášho života.

Existujú určité opatrenia, ktoré môžu zmierniť ťažkú ​​​​emocionálnu váhu depresie a v tomto článku si predstavíme niekoľko užitočných tipov.

 

Ak nie sme slepou súčasťou systému a žijeme podľa vlastných názorov a rozhodnutí, v súlade s morálkou, svedomím a našou jedinečnosťou, nebudeme sa cítiť vďaka zákazom tak uväznení a bezmocní.

Preprogramujte negatívne myšlienky

Môže byť ľahké uviaznuť v pretrvávajúcom stave negativity. Preformulovanie svojich myšlienok o pandémii môže pomôcť odhaliť to pozitívne – ako vždy! Ak ste unavení z izolácie, myslite len na čas navyše, ktorý máte. Môžete začať s knihou, ktorú ste vždy chceli prečítať alebo si nájsť nový koníček. A hoci sa to môže zdať nekonečné, pamätajte, že súčasná situácia je dočasná.

Keď sa viac zblížite sami so sebou a porozmýšľate nad tým, čo vás v živote baví a desí najviac, bude sa vám jednoduchšie rozhodovať o vašich aktivitách i myšlienkach. Ak nie sme slepou súčasťou systému a žijeme podľa vlastných názorov a rozhodnutí, v súlade s morálkou, svedomím a našou jedinečnosťou, nebudeme sa cítiť vďaka zákazom tak uväznení a bezmocní.

Navyše táto skúsenosť môže pomôcť poskytnúť odolnosť voči budúcim výzvam.

Inzercia

 

Rozmýšľajte nad svojou perspektívou

Je v poriadku cítiť sa rozrušený a uznať sebe a ostatným, že sú to ťažké časy. Napriek tomu by to mohla byť príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo si ceníte alebo čo naozaj chcete robiť vo svojom živote. Ak sa na toto obdobie pozriete ako na úmyselné nechodenie do reštaurácií a barov, možno si uvedomíte, že sa vám môže dariť aj bez týchto rutín. Keď pandémia a núdzová situácia pominie, možno ešte viac oceníte slobodu chodiť do posilňovne alebo tráviť čas s priateľmi.

Pandémia môže vyvolať myšlienky na úmrtnosť. Pozitívny spôsob myslenia o úmrtnosti je rozpoznať, čo je pre vás v živote skutočne dôležité, čo môžu byť zmysluplné vzťahy, prispievanie k zlepšeniu spoločnosti alebo tvorivosť.

To, že nemôžeme komunikovať s ľuďmi tvárou v tvár, neznamená, že musíme byť izolovaní a pasívni. Je normálne pociťovať úzkosť, ale môžeme túto skúsenosť spracovať, zostať aktívni a spojení, udržiavať čo najviac rutiny a vybudovať si odolnosť.

 

Nezabúdajte na fyzickú aktivitu!

Urobte zo starostlivosti o seba prioritu

Starostlivosť o seba znamená starať sa o svoje fyzické, emocionálne, duševné a duchovné zdravie. Zamerajte sa na 30 minút fyzickej aktivity denne, tri až päť dní v týždni – pretože sa ukázalo, že zlepšuje príznaky depresie.

Praktizovanie všímavosti a vyberanie myšlienok môže pomôcť zlepšiť vaše emocionálne aj duševné zdravie. Život môže byť rýchly a hektický, ale nezabudnite si nájsť čas na starostlivosť o seba!

 

Zostaňte produktívni

Či už pracujete z domu, alebo ste jedným z miliónov ľudí bez práce, či dôležitým pracovníkom, ktorý statočne čelí každému pracovnému dňu, začnite každý deň ustlaním postele. Môže sa to zdať ako maličkosť, no ustlanie postele každé ráno súvisí s lepšou produktivitou, väčším pocitom pohody a silnejšími schopnosťami držať sa svojho plánu. V podstate, začať deň dokončením jednej úlohy povedie k ďalšej, potom ďalšej a tak ďalej. Ide o to, aby ste sa zamerali na produktivitu, aby ste svojmu dňu dodali štruktúru. Neštruktúrovaný čas môže viesť k pasivite a postupne aj k depresii.

 

Počúvajte hudbu

Počúvanie hudby je zábavné a má skvelé výhody pre naše duševné zdravie. Jedna štúdia zistila, že hudobná terapia je bezpečný a nízkorizikový spôsob, ako znížiť depresiu a úzkosť – samozrejme typ hudby je dôležitým faktorom. Najväčšie výhody pre psychickú pohodu všeobecne ponúka klasická a meditačná hudba.

Moderná muzikoterapia bola vyvinutá po druhej svetovej vojne na pomoc vojakom s posttraumatickou stresovou poruchou. Po tom, čo si sestry a lekári všimli pozitívne fyzické a emocionálne reakcie na hudbu, začali najímať hudobníkov, ktorí pomáhali liečiť pacientov.

 

Obmedzte kontakt so správami

Oddýchnite si od noviniek. Neustály prúd príbehov a informácií o pandémii a niekedy protirečivé informácie môžu každého premôcť a frustrovať. Takže odložte telefón, vypnite televízor alebo zostaňte mimo počítača. Ostaňte v zdravom kontakte s médiamí, tak aby ste mali potrebný prísun informácií  – a uistite sa, že to nie je práve pred spaním.

Taktiež je veľmi dôležité aký zdroj informácií si vyberiete! Dezinformácie a fámy o COVID-19 môžu spôsobiť strach, neistotu, stres a v konečnom dôsledku viesť k pocitom depresie.

 

Cestujte a objavujte nové miesta, dá sa to aj bezpečne!

Zostaňte pripojení

Čas osamote môže byť prospešný pre vaše duševné zdravie. Ale prílišná izolácia môže viesť k zvýšeným pocitom smútku a v konečnom dôsledku k depresii.

Koniec koncov, sme vo svojej podstate spoločenské stvorenia. Ak sa nemôžete stretnúť osobne, zdieľajte kávu alebo drink s priateľmi a rodinou prostredníctvom videohovorov. Buďme vďační za technológiu, ktorá nám umožnila vidieť našich blízkych aj v týchto časoch sociálneho dištancovania.

 

Hľadajte pomoc

V niektorých prípadoch tieto tipy nemusia stačiť na to, aby vám pomohli zvládnuť depresiu súvisiacu so súčasným stavom spoločnosti. V takom prípade môže byť najlepšie vyhľadať odbornú pomoc. Je dôležité pochopiť, že hľadanie pomoci je znakom sebaúcty a sily, nie slabosti!

 

Všetkým prajem pevné psychické aj fyzické zdravie a veľa elánu do každého dňa.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings