Archív EXTRA feed Iné Kultúra Ľudia Na zamyslenie Svet

Ku Klux Klanu pomohla chudoba, ale aj lekári a politici. Hrôzy a ideológia KKK

  • 26 decembra, 2021
  • 7 min read
Ku Klux Klanu pomohla chudoba, ale aj lekári a politici. Hrôzy a ideológia KKK

Ku Klux Klan (KKK), založený v roku 1865, sa do roku 1870 rozšíril takmer do všetkých južných štátov a stal sa prostriedkom bieleho južanského odporu voči politikám Republikánskej strany zameraných na vytvorenie politickej a ekonomickej rovnosti pre čiernych Američanov.

Jeho členovia viedli kampaň zastrašovania a násilia namierenú proti vodcom bielych a čiernych republikánov.

 

  1. Založenie Ku Klux Klanu
  2. Násilie na juhu
  3. Koniec rekonštrukcie
  4. Zákon Ku-Klux-Klan
  5. Oživenie Ku Klux Klanu
  6. Veľká hospodárska kríza zmenšuje Klan

 

INZERCIA

1. Založenie Ku Klux Klanu

Prvé dve slová názvu organizácie údajne pochádzajú z gréckeho slova „kyklos“, čo znamená kruh.

INZERCIA

Skupina, vrátane mnohých bývalých veteránov Konfederácie založila prvú pobočku Ku Klux Klanu ako spoločenský klub v Pulaski, v štáte Tennessee v roku 1865.

V lete roku 1867 sa miestne pobočky Klanu stretli na všeobecnom organizačnom zjazde a založili to, čo nazývali „Neviditeľná ríša juhu“.

Inzercia

Organizácia Ku Klux Klanu sa zhodovala so začiatkom druhej fázy rekonštrukcie po občianskej vojne, ktorú zaviedli radikálnejší členovia Republikánskej strany v Kongrese. Po odmietnutí relatívne zhovievavej politiky rekonštrukcie prezidenta Andrewa Johnsona, ktorá platila v rokoch 1865 až 1866, Kongres schválil zákon o rekonštrukcii cez prezidentské veto. Podľa jej ustanovení bol Juh rozdelený do piatich vojenských obvodov a každý štát musel schváliť 14. dodatok, ktorý zaručoval „rovnakú ochranu“ ústavy bývalým zotročeným ľuďom a uzákonil všeobecné mužské volebné právo.

 

2. Násilie na juhu

Od roku 1867 sa účasť černochov na verejnom živote na juhu stala jedným z najradikálnejších aspektov rekonštrukcie, keďže černosi vyhrali voľby do vlád južných štátov a dokonca aj do Kongresu USA.

Ku Klux Klan sa zasa venoval kampani násilia proti republikánskym vodcom a voličom (čiernym aj bielym) v snahe zvrátiť politiku radikálnej rekonštrukcie a obnoviť nadvládu bielych na juhu. V tomto boji sa k nim pripojili podobné organizácie ako Rytieri bielej kamélie a Biele bratstvo.

Najmenej 10 percent černošských zákonodarcov zvolených v rokoch 1867-1868 sa stalo obeťami násilia počas rekonštrukcie, vrátane siedmich, ktorí boli zabití. Cieľom útokov Klanu boli aj bieli republikáni a černošské inštitúcie ako školy a kostoly – symboly černošskej autonómie.

Členovia Ku Klux Klanu. Zdroj: dw.com

 

V roku 1870 mal Ku Klux Klan pobočky takmer v každom južnom štáte. Ani na vrchole sa Klan nechválil dobre organizovanou štruktúrou, ani jasným vedením. Miestni členovia Klanu – často v maskách a oblečení v charakteristických dlhých bielych rúchach a kapucniach organizácie – zvyčajne podnikali svoje útoky v noci, konajúc na vlastnú päsť, ale na podporu spoločných cieľov poraziť radikálnu rekonštrukciu a obnoviť nadvládu bielej rasy na juhu.

Aktivita Klanu prekvitala najmä v regiónoch na juhu, kde černosi tvorili menšinu alebo malú väčšinu obyvateľstva, a v iných bola relatívne obmedzená. Medzi najznámejšie oblasti aktivity Klanu patrila Južná Karolína, kde v januári 1871 500 maskovaných mužov zaútočilo na väzenie v okrese Union a zlynčovalo osem černošských väzňov.

 

3. Koniec rekonštrukcie

Hoci demokratickí lídri neskôr pripísali násilie Ku Klux Klan chudobnejším južným belochom, členstvo v organizácii prekročilo triedne hranice, od malých farmárov a robotníkov po pestovateľov, právnikov, obchodníkov, lekárov a ministrov. V regiónoch, kde prebiehala väčšina aktivít Klanu, miestni úradníci činní v trestnom konaní buď patrili ku Klanu, alebo odmietli proti nemu zakročiť, a dokonca aj tí, ktorí obvinených zatkli, len ťažko našli svedkov ochotných proti nim svedčiť.

 

Ďalší poprední bieli občania na juhu odmietli hovoriť proti činom skupiny a dali im tichý súhlas. Po roku 1870 sa republikánske vlády na juhu obrátili so žiadosťou o pomoc na Kongres, čo viedlo k schváleniu troch zákonov o presadzovaní práva, z ktorých najsilnejším bol zákon Ku Klux Klan z roku 1871.

Ku Klux Klan boli zbehlí v terorizovaní všetkých sektorov komunity a potláčaní opozície. Zdroj: news.com.au

4. Zákon Ku-Klux-Klan

Zákon Ku-klux-klanu po prvýkrát označil určité zločiny spáchané jednotlivcami za federálne trestné činy vrátane sprisahaní s cieľom zbaviť občanov práva zastávať úrad, pôsobiť v porotách a požívať rovnakú ochranu zákona. Zákon oprávnil prezidenta zatknúť  jednotlivcov bez obvinenia a poslať federálne sily na potlačenie násilia Klanu.

Toto rozšírenie federálnej autority – ktoré Ulysses S. Grant v roku 1871 okamžite využil na potlačenie aktivity Klanu v Južnej Karolíne a iných oblastiach Juhu – pobúrilo demokratov a dokonca znepokojilo mnohých republikánov.

Od začiatku 70. rokov 19. storočia nadvláda belochov postupne znovu presadzovala svoju kontrolu nad Juhom, keďže podpora pre rekonštrukciu klesala. Koncom roku 1876 bol celý juh opäť pod kontrolou demokratov.

 

5. Oživenie Ku Klux Klanu

V roku 1915 bieli protestantskí aktivisti zorganizovali oživenie Ku Klux Klanu neďaleko Atlanty v štáte Georgia, inšpirovaní ich pohľadom na starý juh, ako aj knihou Thomasa Dixona z roku 1905 „The Clansman“ a D.W. Griffithovým filmom z roku 1915 „Narodenie národa“.

Táto druhá generácia Klanu bola nielen proti černochom, ale postavila sa aj proti rímskym katolíkom, Židom, cudzincom a organizovanej robote. Podporilo to rastúce nepriateľstvo voči vlne prisťahovalectva, ktoré Amerika zažila na začiatku 20. storočia, spolu s obavami z komunistickej revolúcie podobnej boľševickému triumfu v Rusku v roku 1917.

Organizácia si vzala za svoj symbol horiaci kríž a organizovala zhromaždenia, prehliadky a pochody po krajine.

6. marec 1922: Členovia Ku Klux Klanu na pohrebných obradoch. Zdroj: Los Angeles Times

6. Veľká hospodárska kríza zmenšuje Klan

Veľká hospodárska kríza v tridsiatych rokoch minulého storočia vyčerpala počet členov Klanu a organizácia sa v roku 1944 dočasne rozpadla.

Hnutie za občianske práva v 60. rokoch tiež zaznamenalo prudký nárast aktivít Ku-klux-klanu, vrátane bombových útokov na černošské školy a kostoly a násilia proti aktivistom na juhu.

V roku 1965 prezident Lyndon Johnson predniesol prejav, v ktorom verejne odsúdil Klan a oznámil zatknutie štyroch Klansmanov v súvislosti s vraždou bielej pracovníčky za občianske práva v Alabame.

Prípady násilia súvisiaceho s Klanom sa v nasledujúcich desaťročiach stali izolovanejšími, hoci od 70. rokov sa fragmentované skupiny spojili s neonacistickými alebo inými pravicovo-extrémistickými organizáciami.

Aktuálne sa odhaduje veľkosť Klanu na približne 10 000 členov.

 

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings