Archív EXTRA feed Iné Kultúra Ľudia Na zamyslenie Svet

Vytvorili vlastnú pijanskú spoločnosť známu ako „Nenapodobiteľné pečene“ – Kleopatra a Antonius žili naplno!

  • 26 decembra, 2021
  • 6 min read
Vytvorili vlastnú pijanskú spoločnosť známu ako „Nenapodobiteľné pečene“ – Kleopatra a Antonius žili naplno!

1. Kleopatra nebola Egypťanka

Jej pôvod vieme vystopovať k macedónskemu Grécku a Ptolemaiovi I. Soterovi, jednému z generálov Alexandra Veľkého. Ptolemaios vládol Egyptu po Alexandrovej smrti v roku 323 pred Kristom a založil dynastiu grécky hovoriacich panovníkov, ktorá trvala takmer tri storočia. Napriek tomu, že Kleopatra nebola etnicky Egypťanka, prijala mnohé zo starodávnych zvykov svojej krajiny a bola prvou členkou ptolemaiovskej línie, ktorá sa naučila egyptský jazyk.

 

2. Bola produktom incestu

Ako mnohé kráľovské rody, aj členovia dynastie Ptolemaiovcov sa často ženili v rámci rodiny, aby si zachovali čistotu svojej pokrvnej línie. Viac ako tucet Kleopatriných predkov sa spojil s bratrancami alebo súrodencami a je pravdepodobné, že jej vlastní rodičia boli brat a sestra. V súlade s týmto zvykom sa Kleopatra nakoniec vydala za oboch svojich dospievajúcich bratov, z ktorých každý slúžil ako jej obradný manžel a spoluregent v rôznych časoch jej vlády.

Kleopatrin portrét na jednej z mincí. Zdroj: talesoftimesforgotten.com

3. Kleopatrina krása nebola jej najväčšou prednosťou

Rímska propaganda vykresľovala Kleopatru ako zhýralú pokušiteľku, ktorá využívala svoj sexepíl ako politickú zbraň, no v skutočnosti bola viac známa svojím intelektom ako vzhľadom. Hovorila až tuctom jazykov a získala vzdelanie v matematike, filozofii, oratóriu a astronómii a egyptské zdroje ju neskôr opísali ako vládkyňu, „ktorá povýšila rady učencov a tešila sa z ich spoločnosti“. Existujú aj dôkazy o tom, že Kleopatra nebola fyzicky taká výrazná, ako sa kedysi verilo. Mince s jej portrétom ju zobrazujú s mužnými črtami a veľkým zahnutým nosom, hoci niektorí historici tvrdia, že sa zámerne vykresľovala ako mužská ako prejav sily. Staroveký spisovateľ Plutarchos tvrdil, že Kleopatrina krása „nie je vôbec neporovnateľná“ a že ju robí tak žiaducou práve jej lahodný hovoriaci hlas a „neodolateľný šarm“.

 

4. Mala podiel na smrti troch svojich súrodencov

Uchopenie moci a vraždy boli rovnako ptolemaiovskou tradíciou ako rodinné manželstvo a Kleopatra a jej bratia a sestry neboli iní. Jej prvý súrodenec-manžel, Ptolemaios XIII., ju vyhnal z Egypta po tom, čo sa pokúsila prevziať výhradné vlastníctvo trónu.

Kleopatra potom opäť získala prevahu tým, že sa spojila s Juliusom Caesarom a Ptolemaios sa po porážke v boji utopil v rieke Níl. Po vojne sa Kleopatra znovu vydala za svojho mladšieho brata Ptolemaia XIV., ale predpokladá sa, že ho nechala zavraždiť v snahe urobiť z jej syna spoluvládcu. V roku 41 pred Kristom tiež pripravila popravu svojej sestry Arsinoe, ktorú považovala za súperku o trón.

Fotografia čiastočne zrekonštruovanej osemhrannej hrobky v Efeze, o ktorej sa špekuluje, že by mohla byť hrobkou Kleopatrinej sestry Arsinoe. Zdroj: talesoftimesforgotten.com

5. Bola veľmi vynaliezavá a mala zmysel pre drámu

Slávny príklad jej talentu pre vynaliezavosť prišiel v roku 48 pred Kristom, keď Julius Caesar prišiel do Alexandrie počas sporu s jej bratom Ptolemaiom XIII. Keďže vedela, že Ptolemaiove sily zmaria jej pokusy stretnúť sa s rímskym generálom, nechala sa Kleopatra zabaliť do koberca – niektoré zdroje hovoria, že to bolo plátené vrece – a prepašovať do jeho osobných izieb. Caesar bol oslnený pohľadom na mladú kráľovnú v jej kráľovskom rúchu a z oboch sa čoskoro stali spojenci a milenci.

Inzercia

Kleopatra neskôr použila podobne šalamúnsky kúsok  v roku 41 p.n.l. pri stretnutí s Marcom Antoniom. Keď ju zavolali na stretnutie s rímskym triumvirom v Tarze, hovorí sa, že dorazila na zlatom plavidle ozdobenom fialovými plachtami a veslovala na veslách vyrobených zo striebra. Kleopatra bola nalíčená tak, aby vyzerala ako bohyňa Afrodita, a sedela pod pozláteným baldachýnom, zatiaľ čo sprievodcovia oblečení ako amor ju ovievali a pálili voňavé kadidlo. Antonius – ktorý sa považoval za stelesnenie gréckeho boha Dionýza – bol okamžite očarený.

 

6. V čase Caesarovej vraždy žila v Ríme

Kleopatra sa pripojila k Juliusovi Caesarovi v Ríme začiatkom roku 46 pred Kristom a zdá sa, že jej prítomnosť spôsobila veľký rozruch. Caesar neskrýval, že je jeho milenkou a mnohí Rimania boli pohoršení, keď jej postavil pozlátenú sochu v chráme Venuše Genetrix.

Kleopatra bola donútená utiecť z Ríma po tom, čo bol Caesar v roku 44 pred Kristom v rímskom senáte ubodaný na smrť, ale už vtedy zanechala v meste svoju stopu. Jej exotický účes a šperky z perál sa stali módnym trendom a podľa historikov toľko Rimanov prijalo ‚vzhľad Kleopatry‘, že ich sochy si často mýlili so samotnou Kleopatrou.

Kleopatra a Marcus Antonius. Zdroj: geekyapar.com

7. Kleopatra a Marcus Antonius založili svoj vlastný klub pitia

Kleopatra prvýkrát začala svoj legendárny milostný vzťah s rímskym generálom Marcom Antoniom v roku 41 p.n.l. Ich vzťah mal politickú zložku – Kleopatra potrebovala Antonia, aby ochránila svoju korunu a udržala nezávislosť Egypta, zatiaľ čo Antonius potreboval prístup k egyptským bohatstvám a zdrojom – ale tiež mali radi spoločnosť toho druhého. Podľa starovekých prameňov strávili spoločne zimu 41-40 p.n.l. a žili v Egypte voľným a svetským životom. Dokonca si vraj vytvorili vlastnú pijanskú spoločnosť známu ako „Nenapodobiteľné pečene“. Skupina sa zapájala do nočných hodov a pochúťok pri víne a jej členovia sa príležitostne zúčastňovali hazardných hier a súťaží. Jednou z obľúbených činností Antoniusa a Kleopatry bolo údajne blúdiť po uliciach Alexandrie v prestrojení a robiť si žarty z jej obyvateľov.

 

8. Viedla flotilu v námornej bitke

Kleopatra sa nakoniec vydala za Marca Antonia a mala s ním tri deti, no ich vzťah vyvolal obrovský škandál aj v Ríme. Jeho rival Octavian použil propagandu, aby ho vykreslil ako zradcu pod vplyvom zákernej zvodkyne a v roku 32 pred Kristom rímsky senát vyhlásil vojnu Kleopatre. Konflikt vyvrcholil nasledujúci rok v slávnej námornej bitke pri Actiu. Kleopatra osobne viedla niekoľko tuctov egyptských vojnových lodí do boja spolu s Antoniovou flotilou, ale Octavianovmu námorníctvu sa nevyrovnali. Bitka sa čoskoro zmenila na porážku a Kleopatra a Antonius boli nútení utiecť do Egypta.

About Author

Natália Jančušková

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings