Svet Veda a technika

Prečo je teleskop Jamesa Webba tak mimoriadny a aké má ciele? Nič menej ako vedeckú revolúciu

  • 26 decembra, 2021
  • 5 min read
Prečo je teleskop Jamesa Webba tak mimoriadny a aké má ciele? Nič menej ako vedeckú revolúciu

Vesmírny teleskop Jamesa Webba odštartoval 25. decembra o 13:20 nášho času na rakete Ariane 5 z kozmodromu Kourou vo Francúzskej Guyane. Teleskop v hodnote 10 miliárd dolárov sa od rakety oddelil vo výške približne 1 400 kilometrov, čím začal dlho očakávanú misiu na štúdium raného vesmíru a blízkych exoplanét. Ešte chvíľu však potrvá, kým sa dostane do prevádzky.

Štart rakety Ariane 5 [NASA]
Štart rakety Ariane 5 [NASA]

Teleskop Jamesa Webba

Let teleskopu na obežnú dráhu trval zhruba pol hodinu a prebehol bez problémov. Teleskop Jamesa Webba je nástupcom Hubblovho teleskopu a bol zostrojený v rámci spolupráce medzi americkou (NASA), európskou (ESA) a kanadskou (CSA) vesmírnou agentúrou.

Najdôležitejšou časťou teleskopu Jamesa Webba je bezpochyby jeho 6,5 metra široké pozlátené zrkadlo. To je takmer tri krát širšie, ako primárny reflektor Hubblovho teleskopu, ktorý meria 2,4 metra. Teleskop Jamesa Webba by mal byť 10 až 100-krát citlivejší ako jeho predchodca. NASA tvrdí, že teleskop by bol schopný zachytiť infračervené svetlo vyžarované čmeliakom nachádzajúcim sa vo vzdialenosti Mesiaca od Zeme.

Teleskop Jamesa Webba [NASA]
„Rozbalený“ teleskop Jamesa Webba [NASA]

Ciele teleskopu Jamesa Webba

Zväčšená optika spolu so štyrmi supercitlivými prístrojmi na pozorovanie vesmíru by mala astronómom umožniť nahliadnuť hlbšie do vesmíru než kedykoľvek predtým. Teleskop má za cieľ hľadať svetlo z prvých galaxií v ranom vesmíre a skúmať našu vlastnú slnečnú sústavu, ako aj planéty obiehajúce okolo iných hviezd. Jedným s cieľov misie teleskopu Jamesa Webba teda bude aj skúmanie atmosféry vzdialených planét. Práve tieto poznatky by potom mohli vedcom pomôcť pri hľadaní potenciálne obývateľných planét.

INZERCIA

Cesta vesmírom

Teleskop teraz smeruje na Lagrangeov bod 2 (L2) sústavy Slnko-Zem, vzdialený skoro 1,5 milióna kilometrov od Zeme. Cesta tam mu bude trvať 6 mesiacov. Počas nasledujúcich 29 dní bude musieť teleskop vykonať ešte mnoho krokov, harmonogram ktorých NASA zverejnila na svojom webe.

Teleskop Jamesa Webba [NASA]
Teleskop Jamesa Webba [NASA]

Teleskop sa počas svojej cesty bude musieť „rozbaliť“

NASA však zdôrazňuje, že zverejnený plán je flexibilný a môže sa meniť. Teleskop sa počas cesty bude musieť „vybaliť“ zo zloženej konfigurácie. Teleskop musel letieť do vesmíru zložený, pretože je príliš masívny na to, aby sa zmestil na akúkoľvek existujúcu raketu v jeho finálnej podobe. Ako hovorí administrátor NASA Bill Nelson, uviesť teleskop do prevádzkyschopného stavu nebude ľahké. Uviedol, že existuje nespočetné množstvo vecí, ktoré musia perfektne fungovať. Verí však, že veľká odmena je spojená s veľkým rizikom.

Hlavným bodom v procese rozloženia teleskopu bude určite nastavenie jeho primárneho zrkadla. Ako sme už spomínali, zrkadlo teleskopu má šírku 6,5 metra a skladá sa z 18 pozlátených šesťhranných segmentov. Jednotlivé segmenty majú zo zadnej strany motorček, ktorý upravuje ich zakrivenie.

Primárne zrkadlo teleskopu [NASA]
Primárne zrkadlo teleskopu [NASA]

Teplota teleskopu Jamesa Webba bude -233 °C

Na to aby teleskop fungoval, bude musieť schladnúť na -233 °C. Až po vychladnutí, bude teleskop schopný vytvárať snímky vzdialeného vesmíru. Snímky bude zachytávať pomocou citlivých prístrojov a svojho zrkadla, ktoré do snímača prístrojov smeruje infračervené svetlo.

Teleskop Jemsa Webba má štyri takéto prístroje: primárny snímač teleskopu Near-Infrared Camera (NIRCam), ktorý deteguje prvé hviezdy a galaxie, Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec), ktorý informuje vedcov o fyzikálnych vlastnostiach, chemickom zloženií a teplote vesmírnych telies, Mid-Infrared Instrument (MIRI) a Near-Infrared Imager a Slitless Spectrograph (NIRISS), ktorý bude používaný primárne na detekciu exoplanét.

Teleskop Jamesa Webba na obežnej dráhe okolo Zeme [NASA]
Teleskop Jamesa Webba na obežnej dráhe okolo Zeme [NASA]

Zatiaľ ide všetko podľa plánu

Teleskop Jamesa Webba už vo vesmíre vykonal niekoľko úkonov. Pol hodiny po štarte rozložil svoje solárne panely a tiež vykonal 65-minútový zážih raketového motora, ktorý ho nasmeroval na bod L2. 26. decembra by mal teleskop natočiť svoju vysokoziskovú anténu k Zemi a deň na to vykonať ešte jeden zážih motora na spresnenie svojej trajektórie k bodu L2.

Práve kvôli zmenám svojej trajektórie mal teleskop Jamesa Webba 159 litrov hydrazínu a 79,5 litra oxidačného činidla na báze oxidu dusného. Len napĺňanie teleskopu palivom trvalo 10 dní, nakoľko je hydrazínové palivo veľmi toxické.

 

Zdroje: NASA, The Verge, CNET, BBC, Space.com

About Author

Miroslav Kubica

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings