Francis Coppola v slovenskom rozhovore: Film je ilúzia, ale hlava mŕtveho koňa bola skutočná

Francis Coppola v slovenskom rozhovore: Film je ilúzia, ale hlava mŕtveho koňa bola skutočná

Zodpovedá výstup tomu, čo sme vložili?

Zodpovedá výstup tomu, čo sme vložili?

Rozhovor z titulky: Dr. Karla Callahan, profesorka prestížnej Santa Clara University

Rozhovor z titulky: Dr. Karla Callahan, profesorka prestížnej Santa Clara University

Synergie

Synergie

Ako sa dostať na americkú vysokú školu

Ako sa dostať na americkú vysokú školu

Teniskový ošiaľ

Teniskový ošiaľ

Rozhovor s Nickom Bollettierim

Rozhovor s Nickom Bollettierim

Smerovanie spoločnosti

Smerovanie spoločnosti

Investície pre budúcnosť a prevencia kríz

Investície pre budúcnosť a prevencia kríz

Schopnosť adaptovať sa

Schopnosť adaptovať sa

Boom startupov

Boom startupov

To, čo nás tvorí

To, čo nás tvorí

Najvzácnejšia komodita zvaná ČAS

Najvzácnejšia komodita zvaná ČAS

Budúcnosť vzdelávania

Budúcnosť vzdelávania

Preceňujeme globalizáciu?

Preceňujeme globalizáciu?

Úspešní podnikatelia na prelome 19. a 20. storočia

Úspešní podnikatelia na prelome 19. a 20. storočia

História masovej výroby

História masovej výroby