Filip Orth

Študent Santa Clara University ׀ Freelancer

Firmu som založil za účelom získavania znalostí z biznis menežment aktivít. Veľmi ma zaujíma budovanie biznisu so špecifikáciou na inovácie a obchodovanie. Úspešne som absolvoval niekoľko online biznis kurzov s certifikátmi.

„Život je otázka prístupu.“

Viac na profile LinkedIn.