Budúcnosť vzdelávania

Vzdelávanie sa presunulo na internet. Zrejme iba malé percento ľudí si uvedomuje, že dnes je možné študovať online na úrovni porovnateľnej so strednými školami a univerzitami. Online kurzy a prednášky pomáhajú ľudom vzdelávať sa v danej oblasti zo širekého výberu bez ohľadu na vek.   Pri volení prednášok si vyberáte z dvoch základných kategórií –… Prečítať celé
Vydané 6. mája 2015 / Autor / Obsahuje tieto témy: , , , , , ,

Head of Sales @ United Technologies Group
Partner @ Wanderer Capital
Student @ Santa Clara University, Silicon Valley
Bratislava, Slovensko

Vzdelávanie sa presunulo na internet. Zrejme iba malé percento ľudí si uvedomuje, že dnes je možné študovať online na úrovni porovnateľnej so strednými školami a univerzitami. Online kurzy a prednášky pomáhajú ľudom vzdelávať sa v danej oblasti zo širekého výberu bez ohľadu na vek.

 

Pri volení prednášok si vyberáte z dvoch základných kategórií – spoplatnené a prednášky zdarma. Pochopiteľne, spoplatnené prednášky sú oveľa komplexnejšie a zahŕňajú extra funkcie. Príkladom je rozpoznávanie algoritmu vašej klávesnice pri písaní, čím sa potvrdí že ste to skutočne vy, kto absolvuje celý kurz. Navyše je tu vyššia šanca, že budete odmenení lichotivejším potvrdením o absolvovaní.

 

Potvrdenie o absolvovaní je druh certifikátu pre absolventov kurzu o jeho úspešnom zakončení, ktoré je podmienené dosiahnutím určeného počtu bodov. Celkový počet bodov je stanovený profesorom a univerzitou, ktorá kurz ponúka. Vo väčšine kurzov je celkový počet bodov dosiahnuteľný zapájaním sa do diskusií, pridávaním príspevkov na fórach, počtom ukončených kvízov a skúšok a hlavne video prednášok, ktoré hrajú klúčovú úlohu. Okrem toho je stanovený najnižší počet bodov, ktorý účastník na úspešné absolvovanie kurzu musí dosiahnuť v každej z vyššie uvedených disciplín. Na druhej strane je svetlou stránkou vačšiny kurzov možnosť absolvovať testy aj viackrát.

 

Každý kurz je vedený univerzitným profesorom a ponúka pevný bodový systém a detailné osnovy obsahujúce témy na každý týždeň. To predstavuje výhodu a cenný zdroj informácií pri výbere toho správneho kurzu, pretože si viete vypočítať priemernú dobu potrebnú na študijné aktivity, zistiť v akých jazykoch sa kurz ponúka, overiť si celkovú dĺžku jeho trvania a takisto sa dozviete viac o univerzite a profesorovi, pod ktorých záštitou sa koná.

 

Osobne som už niekoľko takýchto kurzov úspešne absolvoval a musím povedať, že zloženie skupín študentov bolo veľmi rôznorodé. Stretol som účastníkov rozdielneho veku a národností, profesijne pochádzajúcich z mnohých odvetví. Coursera a edX sú príkladmi spoločností na trhu s online vzdelá­vaním a online kurzy ponúka takisto značný počet univerzít patriacich do Ivy League.

patriacich do Ivy League. Som presvedčený, že tento druh celosvetového vzdelávania a štúdia má významný dopad v globálnom merítku. Ponúkane kurzy majú vysokú hodnotu nielen vďaka získanému potvrdeniu o absolvovaní, ktoré sa vám v budúcnosti môže veľmi zísť. Hovorí vo váš prospech pri prijímacom pohovore na univerzitu ako príklad mimoškolských aktivít, takisto ako potvrdzuje vaše vedomosti a schopnosti v danej oblasti pri výberovom procese do zamestnania. Tak či tak bude potvrdenie o absolvovaní kurzu prínosom pre vás životopis a výborným spôsobom, ako poukázať na skúsenosti získané počas kurzu.

 

Myslím si a verím, že za pomoci dnešných a budúcich technológií sa stáva predstava toho, že raz vymeníme školské lavice za webovú kameru a domáci notebook viac než reálnou. Celý tento vývoj by vskutku mohol viesť až k novej ére vzdelávania, to však záleží jedine na ľudoch a ich rozhodnutiach, ako to už väčšinou býva. Online vzdelávacie kurzy sa môžu stať pevnou súčasťou domáceho vyučovania, čo by mohlo viesť až k úplnej zmene školského systému. Kurzy na webe sú tak možno len začiatkom nového vzdelávacieho systému, ktorý je zatiaľ iba v plienkach.

 

 

 Filip Orth

Pokračujte na ďalší príspevok »