Ľudia

Úspešní podnikatelia na prelome 19. a 20. storočia

  • 20 augusta, 2014
  • 6 min read
Úspešní podnikatelia na prelome 19. a 20. storočia

   Doba, v ktorej začala Amerika prekvitať, bola na prelome 19. až 20. storočia. Počas tohto obdobia sa mená ako J.D. Rockefeller, A. Carnegie, J.P. Morgan, H. Ford a C. Vanderbilt stali známymi na celom svete. Všetci títo páni mali niečo spoločné – masívne vyrábali, predávali a ponúkali služby s obrovským záujmom veľkej časti obyvateľstva. Olej, elektrina, železo, železnice aj autá pre každodenné použitie boli v tej dobe žiadané v celej Amerike a neskôr aj vo svete. Uskutočnenie týchto vecí na predaj spravilo spomenutých pánov okamžite nielen úspešnými podnikateľmi, ale aj uznávanými osobnosťami.

 

  Spomenutí podnikatelia položili základ svojho podnikania v tom, že skupovali svojich konkurentov vo veľkom, kým sa z nich nestali globálne medzinárodné firmy, ako v súčasnosti známe General Electric, J.P. Morgan Chase, U.S. Steel, Ford Motor Company a mnohé iné. Jeden z prvých podnikateľov, ktorý začal s takýmito metódami, bol Cornelius Vanderbilt, prezývaný Commodore. Ovládal železničnú prepravu vrátane všetkých trás železníc po celej Amerike a keď to bolo možné, pohltil a likvidoval konkurenciu, aby získal priestor pre svoju vlastnú spoločnosť. Boli to prvé monopolistické praktiky.

   Podnikatelia v tom čase chceli priniesť svoje služby a tovar na špičku a hneď na to ovládnuť trh pre seba. Bežná populácia v Amerike v tom čase trpela zlými pracovnými podmienkami, keďže neexistovali žiadne regulácie, počet odpracovaných hodín alebo hygiena. Ľudia na to doplácali životom, ale na druhej strane boli radi, že vôbec majú prácu, keďže vládla veľká nezamestnanosť.

   Monopolistické praktiky definitívne riešil antimonopolný zákon a v roku 1911 sa štátu podarilo rozbiť najväčší monopol sveta, Standard Oil, ktorého majiteľom bol J.D. Rockefeller. Súd mu nariadil rozbiť základnú štruktúru spoločnosti až do 90 rôznych spoločností. Spoločnosť, ktorú založil v roku 1870 v Ohiu ako malú firmu Standard Oil Co. Inc., sa rozbila na firmy ako Standard Oil of New York a Standard Oil of New Jersey, dnes známe ako ExxonMobil a Chevron.

   Andrew Carnegie bol magnát v oceliarstve. Jeho firma Carnegie Steel Company je dnes známa ako U.S. Steel Corporation. Premenovanie nastalo po odkúpení J.P. Morganom a konsolidácii sektora v cene 13,2 miliardy USD. Carnegieho snom bolo dostať svoje výrobky na vysokú úroveň a byť špičkou na trhu. J.P. Morgan sa narodil v bankárskej rodine a očakávalo sa od neho už od začiatku veľmi veľa. Už od ôsmich rokov mu dával otec preberať účtovnícke knihy a pohľadávky, ale zapáčila sa mu myšlienka investícií a podpory podnikania. V čase vývoja zariadení na spracovanie elektriny sa spojil s Edisonom a predstavili svetu svoju prvú elektrickú žiarovku. Morganovej rodine sa to ale nepáčilo, preto ho nepodporovali a žiadali, aby sa venoval rodinnej bankovej tradícii. Morgan však videl svoju cestu v investovaní a dnes sa zdá, že patril medzi prvých pionierov investičného bankovníctva vôbec. J.P. Morgan okrem iného investoval napríklad aj do výstavby Panamského prieplavu, čo bola v tom čase veľmi riskantná a finančné veľmi náročná operácia.

   O pár rokov neskôr generáciu prvých industrialistov vystriedala druhá vlna. Jej hlavným predstaviteľom bol Henry Ford. Ford bol známy nielen svojimi autami, ale aj vynálezmi, ktoré sa neskôr začali nazývať „massproduct“ alebo „masová (pásová) výroba“. Ford mal ideu vyrábať automobily, ktoré by si vedeli zakúpiť aj obyčajní ľudia, keďže v tej dobe boli autá iba pre bohatých. Stretával sa okrem iných aj s byrokratickými prekážkami, kedy mu nechceli schváliť výrobu automobilu. Až po prepracovaní svojho vozidla dostal potrebné povolenia a začal vyrábať slávny Model T. Ford postupoval vo svojej myšlienke vyrábať autá pre každého človeka a zistil, že je nutné zriadiť pásovú výrobu. Jej cieľom bolo zlepšenie efektívnosti výroby a potenciál vyrábať viac. Neskôr jeho metódu výroby automobilov prostredníctvom pásovej výroby začali využívať aj iné značky ako Max Factor (kozmetika) alebo Hersheys (čokoláda).

   Všetkých týchto podnikateľov niečo spájalo. Bola to súťaživosť. Investovali do rôznych projektov, aby stáli na špičke a neskôr, keď si uvedomili svoje postavenie, začali hľadať nové méty. Jednou z nich sa stala filantropia. Každý z nich rád zarábal, ale neskôr pocit radosti získavali aj z toho, že mohli zmysluplne rozdávať. Carnegie daroval počas svojho života 4,8 miliardy a Rockeffeller až 7,1 miliardy USD. Tieto ich príspevky boli smerované na rôzne charitatívne organizácie, školy, univerzity, nemocnice, výskumy chorôb a knižnice po celom svete. Taktiež podporovali komunity a okolie. Aj vďaka ním je dnes Amerika taká silná a krásna.

   Keď Amerika vstupovala do prvej svetovej vojny, bola industrializovanou krajinou so silným hospodárstvom. Aj preto sa stala tlmiacim prvkom v rámci celosvetového spoločenstva a práve v tomto období vznikla vízia o „americkom sne“. Prvýkrát v histórii existovala silná stredná trieda s potrebami a schopnosťou nakupovať tovar a služby tak dôležité pre hospodársky rast krajiny. Tieto fakty umožnili vznik super-veľmoci, ktorá je dodnes jednou z najsilnejších na svete.

Inzercia

   Veľa ľudí si však neuvedomuje, že to, čo sa stalo v Amerike, bolo možné len v tom čase a iba týchto pár podnikateľov dokázalo zmeniť nielen seba samých, ale aj svet okolo seba. Nikde inde sa nestalo niečo podobné tak ako práve v Amerike. To všetko by nebolo možné bez tejto malej skupiny ľudí, ktorí dokázali uskutočniť svoje sny s podmienkami aké v tom čase a na tom mieste mali. Práve v Amerike.

 Filip Orth

About Author

Filip Orth

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto stránka používa bezpečnostný certifikát SSL, zabezpečené pripojenie HTTPS, technológiu cookies, monitoruje návštevnosť a cieli reklamu. Informácie o ochrane osobných údajov nájdete na podstránke Kontakt a GDPR. Súhlasíte s používaním cookies a monitoringu vo vašom prehliadači? (exspirácia po 30 dňoch) Kontakt a GDPR
Nastavenia Cookies
Áno
Nie
GDPR a Cookies
GDPR a Cookies
Cookie name Active
United Life "Životný štýl s hodnotami" Lifestyle magazín spoločnosti Multibrand, s.r.o., člena skupiny United Group ISSN 1339-4304 Vydavateľ: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 www.unitedlife.us www.unitedlife.sk  

GDPR / VPOU (všeobecné pravidlá ochrany údajov)

Platné od 24. 5. 2018

Úvodné ustanovenia

Tento dokument (ďalej iba „Poriadok“) určuje pravidlá používania webových stránok unitedlife.sk. Webové stránky www.unitedlife.sk (ďalej iba „webových stránok“ alebo „webstránky“) sprístupňuje: MULTIBRAND, s.r.o. Ivánska cesta 43 821 04 Bratislava IČO: 35863846 (ďalej iba „vydavateľ“) Zodpovedná osoba: Martin Viktory, Erik Stríž Kontaktné údaje: tel.: +421 944 306 271 e-mail: redakcia@unitedlife.sk www.unitedlife.us www.unitedlife.sk Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním webstránky je vydavateľ. Vydavateľ spracováva zhromažďované osobné údaje v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ďalšími záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Vydavateľ neposkytuje nadobudnuté údaje žiadnym iným spoločnostiam či osobám; zároveň týmto informujeme, že na základe platných právnych predpisov nás môžu oprávnené štátne orgány požiadať o sprístupnenie údajov, vrátane IP adresy používateľa webových stránok. Vydavateľ si vyhradzuje právo zmeniť poriadok. Obsah zmien poriadku bude oznámený používateľom prostredníctvom zverejnenia správy o zmene poriadku na hlavnej stránke predmetnej webstránky, kde bude ponechaný najmenej 14 dní od zverejnenia.  

Ako a na čo používame údaje používateľov webových stránok

Vydavateľ využíva nasledovné webové technológie, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné a plnohodnotné využívanie webových stránok; a ktoré ďalším používaním webstránok akceptujete v plnom rozsahu: 1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti 2) Cookies 3) Reklamné systémy 4) Facebook 5) Newsletter (momentálne sa nepoužíva)  

1) Analytické nástroje pre monitoring návštevnosti

Na analytiku sledovanosti našich webstránok využívame analytický nástroj Google Analytics. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na riadenie konkrétnych webových technológií, identifikáciu prípadných bezpečnostných rizík, skúmanie pohybu používateľov v rámci webstránky a na štatistické účely, vrátane použitia nástroja Google Analytics, napr. o regióne, z ktorého došlo k pripojeniu, IP čísle, dátume a čase pripojenia, o zdroji a počte pripojení, počte otváraných odkazov newslettera. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.

2) Cookies

Cookies sú súbory, ktoré do internetového termínálu posielajú a ukladajú webové stránky, ktoré navštevujete. Tieto súbory zaberajú minimum pamäte a sú celkom neškodné. Ak webovú stránku navštívite opakovane, internetový prehliadač znovu načíta uložené súbory cookies a odošle ich späť webovej stránke alebo prvku, ktorý pôvodný súbor cookie vytvoril. Vďaka tomu nemusíte vždy zadávať rovnaké nastavenia alebo opäť načítavať celý obsah webstránok, ktorý sa už raz načítal predtým. Naše webové stránky používajú súbory cookies pre účel zabezpečenia ich funkčnosti (tzv. Essential cookies), súbory cookies pre analytické funkcie pre monitoring sledovanosti a ďalej súbory cookies pre účel zobrazovania relevantnej reklamy. Dáta, ktoré spracovávame na základe súborov cookies, sú anonymné, v žiadnom prípade neodhaľujú totožnosť návštevníka. K týmto súborom nemáme žiadny prístup, pretože pri reklamách a analýze návštevnosti ich automatickými procesmi využívajú spoločnosti Google a Facebook. Súbory cookie môže užívateľ spravovať vo vlastnom internetovom prehliadači. Návody na zakázanie alebo povolenie súborov cookies nájdete v menu Možnosti alebo Nástroje. V internetovom prehliadači máte možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Zakázanie súborov cookies spôsobí, že nebudete môcť používať určité základné funkcie webových stránok. Platnosť súborov typu "session cookies" vyprší okamžite po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookie, vrátane lokálnej prístupných objektov ("Flash cookies"), majú platnosť niekoľko dní, týždňov a mesiacov podľa ich účelu.  

3) Reklamné systémy

Na zobrazovanie relevantných reklám našich webstránok využívame reklamný online systém Google Ads. Prevádzkovateľom tejto služby je spoločnosť Google Inc., ktorá aj zhromažďuje všetky údaje spojené s funkčnosťou služby. Informácie sa zhromažďujú automaticky a používajú sa na relevantné zobrazovanie reklám v rámci reklamnej siete Google Ads, respektíve ďalších, ktoré v rámci služby prevádzkuje spoločnosť Google Inc. Za princípy funkčnosti relevantného zobrazovania reklám zodpovedá výhradne a jedine spoločnosť Google Inc. bez akejkoľvek možnosti nahliadania či iného spracovania údajov prevádzkovateľom tejto webovej stránky. Tieto informácie sa nijakým spôsobom nespájajú s osobnými údajmi používateľa a nepoužívajú sa na identifikáciu totožnosti používateľa. Rozsah automaticky zhromažďovaných informácií závisí od nastavenia internetového prehliadača používateľa. Používateľ by si mal skontrolovať nastavenia svojho prehliadača, aby zistil, aké informácie prehliadač sprístupňuje automaticky, alebo aby zmenil tieto nastavenia. V tejto súvislosti odporúčame prečítať si obsah v sekcii „Pomocník“ v internetovom prehliadači.  

4) Integrácia Facebooku na webových stránkach

Na webových stránkach využívame technológie spoločnosti Facebook, konkrétne: Facebook likebox - okno, prostredníctvom ktorého je možné stať sa odberateľom príslušnej stránky na sociálnej sieti Facebook. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook Facebook komentáre - pod každým článkom webového portálu je umiestnený plugin pre komentovanie. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook; používateľom zverejnený komentár, meno používateľa, profilová fotografia používateľa a odkaz jeho online profil na sociálnej sieti je však viditeľný pre každého iného návštevníka webového portálu. Tlačidlo Facebook like - tlačidlo pri článkoch, prostredníctvom ktorého je možné označiť v rámci pravidiel sociálnej siete Facebook obsah webového portálu titulom „páči sa mi“. Pre riadne používanie tejto technológie nezhromažďujeme žiadna dáta o používateľoch, tieto údaje spracováva v rámci vlastných obchodných podmienok spoločnosť Facebook.  

5) Newsletter

Súčasťou komunikačného kanála webových stránok je aj služba Newsletter, ktorá je zriaďovaná spoločnosťou The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. V rámci služby Newsletter zasiela vydavateľ prostredníctvom elektronickej pošty na adresu uvedenú používateľom (e-mailová adresa) informáciu vo forme elektronického listu (e-mail), ďalej iba „newsletter“. Služba Newsletter sa poskytuje bezplatne a je časovo neobmedzená. Podmienkou používania služby Newsletter je, aby používateľ vlastnil počítač alebo iné multimediálne zariadenie s internetovým pripojením a mal aktívny účet elektronickej pošty (e-mail). Prevádzkovateľom osobných údajov používateľov – jednotlivcov poskytnutých v súvislosti s používaním služby Newsletter je spoločnosť The Rocket Science Group prostredníctvom jej služby Mailchimp. Prevádzkovateľ webových stránok nie je vlastníkom a ani držiteľom e-mailových adries a ani ich neposkytuje ďalším spoločnostiam či osobám. Používateľ môže kedykoľvek, bez uvedenia dôvodu a bez toho, aby mu vznikli akékoľvek náklady, zmeniť predchádzajúcu adresu elektronickej pošty (e-mailová adresa), na ktorú sa zasiela newsletter alebo zrušiť službu Newsletter kliknutím na odkaz „Zrušiť odber“, ktorý sa nachádza v päte každého newsletteru a následne zrušenie tohto odberu po otvorení webstránky služby Mailchimp tento odber zrušiť.  

Platné od 24. 5. 2018, verzia 1.0.1


 
Save settings
Cookies settings